2013-01-31

Viktiga näringsämnen kroppen saknar, orsak till sjukdomar. I

Oljetillverkning
fortsättning från 17/1 -13
Som exempel för oljefrukter tar jag oliver som skördas tvättas och sorteras, finfördelas till en fruktmassa, pressas och filtreras – och färdig är naturprodukten, den kallpressade oljan.

Kallpressning inkluderar tre pressningar. Den första pressningen sker under 40 grader, då förstörs inga viktiga ämnen. Vid andra och tredje pressningen upphettas oljan till 65°.

Det finns tre beteckningar för olivolja, som är skyddade: Extra virgine eller jungfruolja. ”Extra” får ha högst 1% fria fettsyror. Virgine fine, som är andra pressningen, får ha högst 1,5% oljesyra eller fria fettsyror. Den tredje pressningen kallas för Virgine corrente och har upp till 3,3 % fria fettsyror. Dessa klasser får inte raffineras.

Bakom betäckningen huile d'olive pure eller ren olivolja gömmer sig en blandning av kallpressad och raffinerat olja. Ju fler fleromättade eller omättade fettsyror en olja har, desto mindre tål den värmebehandling. Kallpressad olja består av så kallade cisfettsyror. Om det står att solrosolja är bra för bak och matlagning är den garanterad behandlad.

För att få ut mera fett ur den kvarblivna massan tillsätter man texan, bensin eller ett annat starkt lösningsmedel. Det i bensinen lösta fettet avskiljes, destilleras och raffineras, det vill säga man tillför en viss mängd lutlösning och svavelsyra för att avlägsna vissa ämnen. Sedan bleker och deodoriserar man fettet, det vill säga man tar bort bensin- och texanlukten m.m. Under hela denna process omvandlas cisfettsyrorna till transfettsyror som är cancerogena. Denna olja är ur näringsfysiologisk synvinkel värdelös.
© G.C.
Sverige har ingen lagstiftning för gränsen vid kallpressning. Här får även olja, som har pressats i 65-70° kallas för kallpressad. Men vid högre temperatur än 40° förstörs viktiga enzymer och från 75° omvandlas kroppsvänliga fettsyror till cancerogena sådana. I Tyskland och andra europeiska länder finns däremot en lagstiftning där temperaturen för kallpressning inte får överstiga 40°.

Texten kallpressad säger endast något om hur man har utvunnit den, men ingenting om hur den vidarebehandlas, alltså upphettas vid margarintillverkning eller blandas upp med raffinerade oljor. Bakom betäckningen ren olivolja, extra prima, förstklassig gömmer sig en blandning av kallpressad och raffinerat olja.

 Margarintillverkning  
Det finns tre sätt att tillverka margarin på:
Man blandar flytande och hårda fetter i en temperatur under 40°. Då behålls de kroppsvänliga fettsyrorna och alla näringsämnen. Tyvärr finns inte sådant  margarin att köpa i Sverige längre.

Man blandar flytande och hårda fetter i en temperatur av 95° med motivering att vid den temperaturen går fetterna lättast att blanda. Men då omvandlas kroppsvänliga fettsyror till cancerogena transfettsyror och viktiga enzymer förstörs. Dessa margariner säljs som det mest hälsovänliga margarinet utan transfettsyror i handeln. Det är alltså vilseledande.

Man härdar oljorna genom att öka deras smältpunkt. På så sätt får man en bättre konsistens. De härdas genom att de kommer i nära kontakt med vätgas vid 140-240 grader. Som katalysator använder man finfördelat nickel. Alla vitaminer och fettsyror förstörs vid denna behandling samtidigt som de ursprungliga kroppsvänliga cisfettsyrorna ombildas till kroppsfientliga, cancerogena transfettsyror. De kroppsfientliga fettsyrorna lägger sig framför cellväggen så att de kroppsvänliga fettsyrorna har svårt att passera in i cellen.

De fleromättade fetter som finns i margarinerna, går åt för att ta hand om de mättade fetterna. De förhindrar visserligen att kroppen bildar mera kolesterol, men de tar inte bort det gamla, befintliga kolesterolet.

Fil. mag. Lars Lindmark, personlig kommunikation
Hälsokostrådets utbildningsmaterial i varukännedom


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar