2013-03-28

Viktiga näringsämnen kroppen saknar, orsak till sjukdomar. II

 Kolhydrater del III 

 fortsättning från 14/3

Sädeskornets självmordspaket
Sädeskornet i sig är en helkonserv. Genom att mala det förstörs kornets helhet. Enzymerna, som i hela kornet verkar för uppbyggnad och leder till groning av kornet, har i mjölet däremot en negativ effekt, nämligen den att substanserna bryts ner och orsakar åldringsprocesser. All ursprunglig tillredning av säd har ett gemensamt: man använde aldrig annat än färskt fullkornsmjöl, det vill säga hela sädeskornets alla beståndsdelar såväl skal som grodd och kärna. Därför rekommenderas det en sädeskvarn för att verkligen får ut det mest möjliga ur vår kost.

Varje sädeskorn består av små celler. I varje av dessa celler finns ett litet hålrum omgiven av en membran. I detta hålrum finns det inbakat ett självmordspaket, som består av hydrolasenzymer, s.k. upplösningsenzymer. Lysosomer är viktiga delar av cellen, det är ytterst små blåsor i cellens protoplasma som innehåller cellupplösande enzymer. När lysosomorganellerna (organeller är en liten del i en encellig organism) spricker sönder vid malningen, börjar de med en gång sitt förstörelsearbete genom att de spjälkar sönder cellinnehållet i de minsta smulorna och tillsammans med de överallt närvarande nedbrytningsbakterierna och mögelsvamparna bryter de ner mineralerna. Lysosomorganellerna spjälkar 36 ferment (enzymer). Dessa ferment eller enzymer bränner upp allt som finns i deras väg, både främmande och egna substanser. Först dör en cell, sedan dör flera celler och så småningom dör hela organismen.  Det som blir kvar är endast några levande makromolekyler, avkortad LM. LM är minsta, kemiskt olika strukturerade byggstenar hos växt- och djurceller som efter deras sönderfall ej mineraliseras utan upprätthåller livsprincipen.

Orsak till glutenallergi
Odlarna lägger sig vinn om att få fram vetesorter med så mycket gluten som möjligt för att ge bakverken större volym. Då man samtidigt ta bort alla andra näringsämnen från sädeskornet, blir det endast gluten och tomma kalorier kvar. Det kräver större kvantiteter vitaminer och mineraler, för att kunna bilda enzymer, som kan bryta ner detta. Följden blir, att risken för glutenallergi blir ännu större. Så rensar men kemiskt kliet, där alla vitaminer och mineraler finns och som man avlägsnade förut, för att göra det glutenfri och sälja till glutenallergiker.

Vilseledande reklam
Fibrerna i fiberberikade produkter som bröd är kemiskt behandlade och därför utan några som helst näringsämnen. Det råder ett missförstånd att mörkt bröd är mera hälsosam än ljust bröd. Det mörka brödet tillverkas oftast av råg, som har befriats från både kli och grodd. Det finns vetemjölsbröd, där man tillsätter några hela eller krossade korn och kallar det för fullkornsbröd, allt för att vilseleda kunderna.

Dinkel
Foto: flickr. Marc Godorr
veteåker

Dinkel
Dinkel är ett ursädeskorn, som har odlats i Sverige sedan stenåldern fram till 1960-talet och som nu har återupptäckts. Dr. Gottfried Hertzka och dr. W. Strehlow från Tyskland har skrivit en avhandling om dinkel. Den skall odlas på ekologiskt sätt och ställer inga större krav på jordmån. Den trivs på sand- och myrmark och alldeles särskilt på kalkstensgrund.

Dinkel har högre proteinhalt och annorlunda aminosyrasammansättning än vete. Det har hög halt av magnesium och fosfor samt vitamin B1 och B2. Dessutom innehåller det ett ämne, som heter tiocyanat eller B 17, ett tämligen nyupptäckt vitamin, som anses cancerhämmande. Dinkel innehåller vattenlöslig gluten och har mycket goda bakegenskaper. Dinkelkost stärker det kroppsegna immunförsvaret och dinkeldiet är beprövad vid följande sjukdomar: eksem och allergi, reumatiska sjukdomar, mag- och tarmbesvär m.m. Enligt dr Hertzkas 40-åriga erfarenhet finns positiva resultat av dinkel som cancerdiet samt vid de ovannämnda sjukdomarna som fastekur. Hittills har inte någon dinkelallergi eller annan dinkelintolerans kunnat observeras. Dinkelkornet är omgivet av ett tättsittande skal, som skyddar kärnan inuti för miljögifter och gör kärnans hinna lättsmält. Det krävs en särskild skalprocedur och en specialbyggd skalmaskin för att avlägsna skalet som är väldigt hård. Dinkel är alltså ett mycket högvärdigt sädesslag.

Om man jämför priserna på fullvärdiga, näringsrika produkter med undermåliga näringsfattiga sådana får man ut mycket mer ekonomiskt och i form av bättre hälsa av de förra.

Life Care Association ”Lifecare – Verbessern der Lebenschansen”
W. Ostertag, Lebende Makromoleküle als Lebenselixier


Nästa inlägg den 11 april handlar om ris


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar