2013-11-07

Syra-Basbalans V

Fortsättning från 24/10 -13

Konsekvenser av organismens översyrning.
Njurarna är ett högt specialiserat filter, som utsöndrar allt som är skadligt och inte behövs längre. Produkten är urinen, en koncentrerad saltlösning, som även består av urinämnen, urinsyra, sulfater, fosfater, karbonater och många andra slaggämnen.

Utöver andra problem som sveda vid vattenkastning, eksem, sura svettningar, benstommens urkalkning, ledbesvär, muskelkramper, tandproblem och reumatism urlakas även diskarna och förlorar sin elasticitet. Kotorna förskjuts och trycker på känsliga nerver.

Översyrning gör att cellerna slaggar igen. Organismen producerar ett olöslig salt för att stoppa en långvarig översurning. Då dessa syreslaggprodukter är olösliga i vatten kan de inte forslas bort från cellerna längre. Avlagringar i vävnaden (celluliter) eller på muskler och leder är konsekvenserna.

Foto: Birger Ledin
Översyrning reducerar kroppens motståndskraft. De angripna slemhinnorna kan som viktig länk i försvarssystemet inte uppfylla sin uppgift längre. Immunsystemet försvagas. Konsekvensen är ofta återkommande resistenta infektioner.

Hur man gynnsamt kan påverka en sur miljö.

Basiska mineralsalter spelar en viktig roll vid upprätthållandet av pH-balansen och vid korrigering av översyrning. Ett tillräckligt tillskott av dessa salter är nödvändigt, om syra-basbalansen ska hållas på en hälsosam nivå.

Tillskott av basiska mineralsaltblandningar.

Klarar man inte av att genom kostomläggning neutralisera översyrningen borde man tillföra kroppen en bra mineralsaltblandning. Basiska mineralsalter spelar en viktig roll vid upprätthållandet av pH-balansen och vid korrigering av översyrning. Ett tillräckligt tillskott av dessa salter är nödvändigt, om syra-basbalansen ska hållas på en hälsosam nivå.

Moderna mineralsaltblandningar
.
En mineralsaltsammansättning enligt de senaste forskningsresultaten innehåller naturliga ämnen, är natriumarm och innehåller inga kolsyrehaltiga bindningar och inga kroppsfrämmande mineralämnen.

Vid alla basiska mineralsaltblandningar är det frågan om baser, undantag kiseljord. Kiseljord innehåller silicium och är ett surt mineralämne. Silicium eller silicea är en viktig byggsten för hår, naglar, tänder och benstommen. Därför är kisel viktig för de personer som lider av en demineralisering p.g.a. översyrning.

Birger Ledin ”Fyra vägar föra ut…”

Fortsättning följer 21/11 -13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar