2013-11-21

Syra-Basbalans V

Fortsättning från 7/11 -13

Vad ska man vara observant på vid mineralsaltblandningar?
Många mineralsaltblandningar är enkla blandningar av billiga salter som skadar mer än de gör nytta. De tillför kroppen mineraler som gör urinen basisk men belastar ämnesomsättningen. Basiska mineralämnen kan endast uppfylla sina uppgifter att neutralisera syrorna, om de lätt kan tas upp av kroppen. I vilken form dessa mineraler ges har därför stor betydelse för effekten.

Mineralämnessammansättningen ska vara i form av mjölksyrade (laktat) eller citronsyrade (citrat) salter. Detta är inga artfrämmande ämnen utan kroppsegna substanser, som även förekommer i ämnesomsättningen. Ett exempel på en bra mineralsaltblandning är Basica. Det är bundet till fruktsyror och därför mycket lätt upptaglig.

Även ostvassla är en mjölksyrad produkt. Den befrämjar gifters och slaggprodukters avlägsnande och understödjer njurarnas arbete. Dessutom har den natriumfattiga ostvasslan basbildande och syrereducerande egenskaper. Mjölksockret tjänar som näring för de viktiga tarmbakterierna.

Följande ämnen är icke önskad:
Natriumbicarbonat, carbonater och  kolhydrater som bärare.

Blandningsförhållandet av basiska mineralsalter.
Mängden av varje mineralsalt i kroppen är noga definierad och beroende av förekomsten av andra mineralsalter. Intar man stora mängder av en viss mineral kan kroppen inte ta upp det. Förekomsten av för mycket eller för lite av andra mineraler kan hämma upptaget. Man bör vara mycket noga med det rätta blandningsförhållande av mineralsalterna.

Vid störd ämnesomsättning.
Alla människor reagerar lika på syra- och basbildande livsmedel, men vid de sura livsmedel finns det skillnader. Är ämnesomsättningen intakt, oxideras syrorna, omvandlas till baser och levererar vitaminer och mineralämnen. Det är annorlunda vid en störd ämnesomsättning. I ett sådant fall har sur mat ingen basbildande effekt, då syrorna, t.ex. hos frukter, inte oxideras och därför frigörs inte de basiska mineralämnen i frukterna. De stannar som syror i organismen, och för att bibehålla det normala pH-värdet måste mineralreserverna i vävnaden mobiliseras. Så kan det alltså hända, om man mäter pH-värdet i urinen, att det tycks vara i sin ordning, men vederbörande lider fortfarande av översyrning.

Essig
Foto: flickr. tagesstern, 
vinäger

Vinäger
Som avslutning på syra-basbalansen-artiklarna kommer här två exempel ur vardagen. Vinäger bildas genom jäsning av vin eller någon annan produkt genom ett speciellt enzym. Därvid bildas syre. På grund av sitt syreinnehåll kan man ta bort kalkavlagringar på vattenkranar. Man kan även göra följande experiment: Lägger man ett ben i vinäger löses kalken, huvudbeståndsdelen av benet, ut. Efter en till två timmar är benet poröst. Vinägerns effekt beror på dess syrehalt. Syret orsakar upplösningen av kalken. Något liknande händer i kroppen.

Ren och fin 29/4
Foto: flickr. Atomeyes
Tvål
De avfettande egenskaperna hos tvålen beror på dess bashalt. Men på huden förstör basen den naturliga syremanteln. Huden är inte tillräckligt skyddat längre. Det kan bildas infektioner genom bakterier.


Alfred Vogel ”Den lille Doktorn”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar