2013-11-21

Syra-Basbalans V

Fortsättning från 7/11 -13

Vad ska man vara observant på vid mineralsaltblandningar?
Många mineralsaltblandningar är enkla blandningar av billiga salter som skadar mer än de gör nytta. De tillför kroppen mineraler som gör urinen basisk men belastar ämnesomsättningen. Basiska mineralämnen kan endast uppfylla sina uppgifter att neutralisera syrorna, om de lätt kan tas upp av kroppen. I vilken form dessa mineraler ges har därför stor betydelse för effekten.

Mineralämnessammansättningen ska vara i form av mjölksyrade (laktat) eller citronsyrade (citrat) salter. Detta är inga artfrämmande ämnen utan kroppsegna substanser, som även förekommer i ämnesomsättningen. Ett exempel på en bra mineralsaltblandning är Basica. Det är bundet till fruktsyror och därför mycket lätt upptaglig.

Även ostvassla är en mjölksyrad produkt. Den befrämjar gifters och slaggprodukters avlägsnande och understödjer njurarnas arbete. Dessutom har den natriumfattiga ostvasslan basbildande och syrereducerande egenskaper. Mjölksockret tjänar som näring för de viktiga tarmbakterierna.

Följande ämnen är icke önskad:
Natriumbicarbonat, carbonater och  kolhydrater som bärare.

Blandningsförhållandet av basiska mineralsalter.
Mängden av varje mineralsalt i kroppen är noga definierad och beroende av förekomsten av andra mineralsalter. Intar man stora mängder av en viss mineral kan kroppen inte ta upp det. Förekomsten av för mycket eller för lite av andra mineraler kan hämma upptaget. Man bör vara mycket noga med det rätta blandningsförhållande av mineralsalterna.

Vid störd ämnesomsättning.
Alla människor reagerar lika på syra- och basbildande livsmedel, men vid de sura livsmedel finns det skillnader. Är ämnesomsättningen intakt, oxideras syrorna, omvandlas till baser och levererar vitaminer och mineralämnen. Det är annorlunda vid en störd ämnesomsättning. I ett sådant fall har sur mat ingen basbildande effekt, då syrorna, t.ex. hos frukter, inte oxideras och därför frigörs inte de basiska mineralämnen i frukterna. De stannar som syror i organismen, och för att bibehålla det normala pH-värdet måste mineralreserverna i vävnaden mobiliseras. Så kan det alltså hända, om man mäter pH-värdet i urinen, att det tycks vara i sin ordning, men vederbörande lider fortfarande av översyrning.

Essig
Foto: flickr. tagesstern, 
vinäger

Vinäger
Som avslutning på syra-basbalansen-artiklarna kommer här två exempel ur vardagen. Vinäger bildas genom jäsning av vin eller någon annan produkt genom ett speciellt enzym. Därvid bildas syre. På grund av sitt syreinnehåll kan man ta bort kalkavlagringar på vattenkranar. Man kan även göra följande experiment: Lägger man ett ben i vinäger löses kalken, huvudbeståndsdelen av benet, ut. Efter en till två timmar är benet poröst. Vinägerns effekt beror på dess syrehalt. Syret orsakar upplösningen av kalken. Något liknande händer i kroppen.

Ren och fin 29/4
Foto: flickr. Atomeyes
Tvål
De avfettande egenskaperna hos tvålen beror på dess bashalt. Men på huden förstör basen den naturliga syremanteln. Huden är inte tillräckligt skyddat längre. Det kan bildas infektioner genom bakterier.


Alfred Vogel ”Den lille Doktorn”

2013-11-07

Syra-Basbalans V

Fortsättning från 24/10 -13

Konsekvenser av organismens översyrning.
Njurarna är ett högt specialiserat filter, som utsöndrar allt som är skadligt och inte behövs längre. Produkten är urinen, en koncentrerad saltlösning, som även består av urinämnen, urinsyra, sulfater, fosfater, karbonater och många andra slaggämnen.

Utöver andra problem som sveda vid vattenkastning, eksem, sura svettningar, benstommens urkalkning, ledbesvär, muskelkramper, tandproblem och reumatism urlakas även diskarna och förlorar sin elasticitet. Kotorna förskjuts och trycker på känsliga nerver.

Översyrning gör att cellerna slaggar igen. Organismen producerar ett olöslig salt för att stoppa en långvarig översurning. Då dessa syreslaggprodukter är olösliga i vatten kan de inte forslas bort från cellerna längre. Avlagringar i vävnaden (celluliter) eller på muskler och leder är konsekvenserna.

Foto: Birger Ledin
Översyrning reducerar kroppens motståndskraft. De angripna slemhinnorna kan som viktig länk i försvarssystemet inte uppfylla sin uppgift längre. Immunsystemet försvagas. Konsekvensen är ofta återkommande resistenta infektioner.

Hur man gynnsamt kan påverka en sur miljö.

Basiska mineralsalter spelar en viktig roll vid upprätthållandet av pH-balansen och vid korrigering av översyrning. Ett tillräckligt tillskott av dessa salter är nödvändigt, om syra-basbalansen ska hållas på en hälsosam nivå.

Tillskott av basiska mineralsaltblandningar.

Klarar man inte av att genom kostomläggning neutralisera översyrningen borde man tillföra kroppen en bra mineralsaltblandning. Basiska mineralsalter spelar en viktig roll vid upprätthållandet av pH-balansen och vid korrigering av översyrning. Ett tillräckligt tillskott av dessa salter är nödvändigt, om syra-basbalansen ska hållas på en hälsosam nivå.

Moderna mineralsaltblandningar
.
En mineralsaltsammansättning enligt de senaste forskningsresultaten innehåller naturliga ämnen, är natriumarm och innehåller inga kolsyrehaltiga bindningar och inga kroppsfrämmande mineralämnen.

Vid alla basiska mineralsaltblandningar är det frågan om baser, undantag kiseljord. Kiseljord innehåller silicium och är ett surt mineralämne. Silicium eller silicea är en viktig byggsten för hår, naglar, tänder och benstommen. Därför är kisel viktig för de personer som lider av en demineralisering p.g.a. översyrning.

Birger Ledin ”Fyra vägar föra ut…”

Fortsättning följer 21/11 -13