2013-08-29

Viktiga näringsämnen kroppen saknar, orsak till sjukdomar. V

Spårämnen IV

Koppar
Brist på koppar hindrar nybildning av röda blodkroppar. Järnomsättningen i kroppen beror på spårämnet. Koppar behövs även för de enzym, som är nödvändiga för skelettets tillväxt. Koppar ingår också i kroppens produktion av RNA (ribonukleinsyra), de proteiner, som utgör kärnsubstansen i varje kroppscell. RNA är bärare för våra gener.

Brist orsakar allmän svaghet, andningsbesvär, grått hår, förlorad smaksinne, låg fertilitet, hjärtbesvär, matsmältningsbesvär, blodbrist, nedsatt motståndskraft mot infektioner och vissa blodomloppsbesvär. Allvarligare symtom medför dålig tillväxt, anemi, ödem, nervös irritabilitet. Koppartillskott är viktig vid behandling av giktsmärtor. De personer kan även lätt bryta armar och ben.

Brist uppstår hos nyfödda barn, som föds för tidigt, har undervikt eller om de får för tidigt komjölk och välling. I första fallet hinner inte kroppen bygga upp ett tillräckligt kopparförråd, i det senare fallet beror det på att varken mjölk eller mjölkprodukter innehåller tillräckligt med koppar, dessutom innehåller komjölk relativt mycket zink, som hindrar kopparabsorbtionen (absorption - upptag) i barnens kropp. Kopparbrist orsakar hjärnskador och attacker som liknar slaganfall.

Många med kronisk ledgångsreumatism har högre halt av koppar i blodet än normalt. Egendomligt nog kan detta bero på kopparbrist eller på att man inte behåller den koppar man behöver, i vävnaderna. Blodets halt av koppar kommer från vävnaderna.

Kvinnor som äter p-piller, har ofta lägre halt av koppar i blodet än normalt. Det finns en rad mediciner, som sänker kopparhalten. Kroppens upptag av koppar kan störas av zink, kadmium, fluor och molybden om dessa finns i större mängder jämfört med kopparmängden.

Koppar förekommer rikligt i jäst, vetegroddar, kakao, curry och måttlig i fullkornsbröd, fullkornsflingor och liknande, svamp, persilja, bönor, kemiskt obehandlad sirap. Små mängder finns i nötter, vissa grönsaker och grädde.

9927_kakao
Foto: flickr. Lixpix, Kakaobönor
 Mangan
Mangan är i stort sätt outforskat ännu. Man tror att mangan är ett viktigt ämne bland annat för att bygga upp fostrets kropp under havandeskapet och för att överhuvud taget genomföra ett normalt havandeskap. Mangan bidrar till att skapa ett friskt nervsystem och hjälper till att bygga upp nukleinsyrorna. Det är delaktig i bildandet av två enzymer.

Schizofrena patienter har ofta mycket höga halter av koppar i kroppen, mangan kan bidra till att öka utsöndringen av kroppens kopparhalt. Det finns antydningar, att manganhalten hos diabetiker är ungefär hälften av det normala. Mangan är viktig för tillväxt, fertilitet och benstommens utveckling och underhåll av normalt blodsocker. Det fungerar i olika enzymsystem. Det finns ett samband mellan mangan och upprätthållandet av normala blodsockervärden. Mangan förekommer i te, nötter, vissa kryddor, fullkorn och bladgrönsaker.

Molybden
Man vet endast, att molybden ingår i flera enzymsystem. Brist på molybden kan möjligen påverka kroppens järnbalans. Samma enzymsystem hjälper till att bryta ner vissa proteiner till urinsyra. En alltför hög produktion av urinsyra kan leda till gikt, bildning av njursten, som blockerar uringångarna och ökad risk för hjärtsjukdom.

Sura eller sankmarker innehåller ofta låga halter av molybden. Skördar från sådana områden är således molybdenfattiga. Höga kopparhalter motverkar molybdenets effekter. Barn från områden med höga molybdenhalter har rapporterats ha färre hål i tänderna än barn från områden med låga halter.

Nickel
Nickel förekommer i kroppsvävnaderna. Mer vet man heller inte om detta spårämne.

Detta är den sista artikel, som handlar om näringsämnen.

Åter har ’Abdu´l-Bahás ord om hälsa bekräftat hur viktig det är med alla näringsämnen i balans och att avsaknad av ett ämne orsakar sjukdom.

Dr. Harold Rosenberg och A.N. Feldzamen, PhD ”Stora Läkarboken Om Vitaminterapi”
Matti Tolonen ”Vitaminer och mineraler för ett friskare liv”

2013-08-22

Who is writing the future? Those who write the language for computing!

 "We sleepily assume that the Internet and English language together will unite the world."


The world is getting smaller, but it is not coming together. Languages and writing systems are the crucial variables behind how the Information Age impacts the peoples and cultures of the world.  As a Bahá'í I see 'Abdul-Bahás principle about a common second language, an universal auxiliary language, as one of the most important on the world's agenda today. We sleepily assume that the Internet and English language together will unite the world. But no - I think that instead we are moving towards a tripartite world, which will significantly retard world peace. 

Who is writing the future?” – is an often cited phrase in Bahá'í context. The answer is: those who write, of course. We are moving against a tripartite world where the Chinese writing system, the Roman alphabet and the Arabic writing system are future power bases.

 Globalization is simultaneously integrative and disintegrative. Globalization, quite simply, is shorthand for economic, political, social and cultural “world system processes.” These processes - trade, conquest, migrations, religious diffusion - are evident in pre-modern “known worlds” and provided a background for western colonialism.  The Information Revolution was obviously based on the Roman alphabet, a writing system as well suited for the computer as it had been for the printing press. The Roman alphabet, which provided the syntax for world interchange: economic and political treaties, military alliances, literature, encyclopedias, religions - and computer operating systems. The Roman alphabet has been locked in as the standard writing system on a global scale; it furnishes an inter-civilizational or supra-cultural mode of communication. Chinese and Arabic writing systems represent enclosed spheres within a western-oriented (for now) world system. Both Arabic and Chinese writing systems are laying the basis for the formation of powerful, increasingly-autonomous blocs that rival the West.

"An universal auxiliary language is the most important on the world's agenda today"


If writing systems are a measure of balance or imbalance of world power, then “tripartite” composition is compelling. The world has reached the limit of westernization and is returning to a pre-1500 “balance of civilizations”. 

The near future may look like this:  A newly formed pan-Islamic, largely Arab, supranational superpower would add destabilizing ballast to any new global balance. Further, the potential Asian masses, forming a supranational superpower from China, Russia, Japan and India (making up a massive half the world's population), would also rival the Western cultural and economic brand of influence and globalization, and therefore complicate the “coming together” even more.

China, for example, is developing computer platforms and operating systems based entirely on the logic of ideograms, without programs that interface or mediate with English. Actually, China is developing an “Asian” operating system that combines features of Chinese, Japanese and Korean writing systems. Chinese ideograms tend to stimulate the visual and creative right-hemisphere of the brain, crucial for a more interactive and synergistic relationship between humans and computers. Alphabets and syllabaries, by contrast, fire the neurons of the analytical left-hemisphere. This has been observed by Robert Logan in The Alphabet Effect (1986), and in later publications by other researchers. It is of course too early to predict the implications of such scientific results, though a simplified Chinese writing system would appear to have global appeal in the virtual world. Harnessed to the world's fastest economy, Chinese-based computer technology has revolutionary potential.

Today's modern technological changes enable the Middle East and China to revitalize ancient traditions and identities. This runs counter to a common assumption: that western technology reproduces western culture and society - that modernization equals westernization. Despite modern technology stimulating worldwide consumerism, more basic social institutions and practices, such as marriage, family and religion, and more basic social identities, such as tribalism and nationalism, remain relatively unchanged.
 

"Evolutionary forces favor the expansion of Chinese and Arabic writing systems, not English, in cyberspace."


The propagation of Chinese and Arabic writing systems in the digital world makes sense from a long-term, evolutionary point of view. If the world system is in fact a complex adaptive system, then there would be self-regulatory mechanisms in place to inhibit monolithic or hegemonic forces, to prevent excessive homogeneity. Evolution, after all, insists upon periodic rounds of “variety-generation” and “innovation.” From this perspective, evolutionary forces favor the expansion of Chinese and Arabic writing systems in cyberspace.

Kenneth Keniston has made an interesting observation. He says: “I argue that the language in which computing takes place is a critical variable in determining who benefits, who loses, who gains, who is excluded - in short, how the Information Age impacts the peoples and cultures of the world”. Writing systems and permitting the imperial expansion of economic, political and cultural power.

The tripartite world is not something that benefits the discovery of unity and the elaboration of unity and consensus. The Bahá'í world may be busy with what they call core activities. But wake up! It is about time for linguists of Bahá'u'lláh to take shape now, to develop an auxiliary language, so brilliant and simple, that the IT world cannot dispense with it.


Stefan Back, the Bahá'í community of Umeå, Sweden

2013-08-15

Viktiga näringsämnen kroppen saknar, orsak till sjukdomar. V

Spårämnen III

Zink
Zink är ett oumbärligt mineral. Det är viktig för immunförsvaret, för sårläkning, vid dåligt fungerande inre organ, vid diabetes, anemi, A-vitaminbrist, hudsår, problem förknippade med könskörtlarna, det är viktig för andningsorganen, lungorna, enzymbildning och många andra viktiga funktioner i kroppen. Diabetiker har en låg halt av zink i kroppen och zink är verksam vid lagringen och frigörandet av insulin. Många mediciner, till exempel p-piller kan sänka kroppens zinkhalt. Även vatten, som rinner genom kopparrör bidrar till låga zinkhalter, då koppar och zink motverkar varandra. Den som har en bra zinkspegel klara lunginflammation bättre.

Det som är järn för blodet är zink för nervsystemet. Sinnesorganen är beroende av spårämnet. Zinkbrist orsakar infektionskänslighet och fertilitetsstörningar. Har man kopparöverskott känner man sig för mer än andra. Vid koppar- och zinkobalans blir man paranoid.

Ett symtom på zinkbrist är dålig läkekött. Vita fläckar eller band på naglarna kan också hänföras till zinkbrist likaså nedsatt smaksinne. Havande och ammande kvinnor bör se till att de får tillräckligt med spårämnet. Zink är ett utmärkt medel mot finnar. Det kan bero på att zink stimulerar bildandet av prostaglandiner, som tillhör vävnadshormonerna.

1950 upptäckte man, att zinkbrist var vanligt i Egypten och Iran som visade sig som symtom på dvärgväxt, utebliven sexuell mognad, dålig hårväxt och förgrovad hud. För mycket fytinsyra försvårar zinkupptaget. De två ingår en olöslig förening. Småbarn, som inte får bröstmjölk, kan drabbas av en sjukdom som yttrar sig i hudsår och kronisk diarré. Sjukdomen är ärftlig men förbättras genom en konstant tillförsel av zink.


Zink finns i pepparrot, jäst, vetegroddar och vetekli, fullkornsprodukter, jordnötter, valnötter, solroskärnor, fisk och rött kött. Om man tar zinktillskott bör man inte ta mer än 100 mg/dag då det kan orsakar illamående, uppkastningar och diarré.

Pepparrot
Foto: flickr. Von Gooh AB
Selen
Selen är ett grundämne i jorden. Det arbetar tillsammans med vitamin E. Svenska jordar är extremt fattiga på selen. De som lider av oral galvanism, muskelbesvär, reumatiska besvär och vissa former av cancer behöver selen. Spårämnet spelar en viktig roll vid fortplantningen, det förekommer i mannens spermier. Selen utgör en del av enzymsystemet, som kontrollerar produktionen av prostaglandiner. Dessa ämnen är i sin tur viktiga för många kroppsfunktioner som till exempel med cirkulationssystemet. Selen motverkar även tungmetallerna i kroppen, det stimulera bildning av mördarceller i immunsystemet. Selen tycks ha dramatisk effekt på både högt blodtryck och angina pectoris. Vid brist förtvinar bukspottskörteln, den kan inte bilda enzymer till omsättning av fett. Selenbehovet ökar vid större intag av fett. Kadmium binder selen, så att kroppen inte kan ta upp det, likaså kan kroppen inte ta upp oorganiskt selen, om det äts tillsammans med C-vitamin. Selen kan uppenbart skyddar mot cellförändringar men kan även försvaga immunförsvaret. Vid djurförsök har selen i en del fall hämmat tillväxt av cancerceller i en del fall har tillväxten av cancerceller ökat.Dr. Harold Rosenberg och A.N. Feldzamen, PhD ”Stora Läkarboken Om Vitaminterapi”
Matti Tolonen ”Vitaminer och mineraler för ett friskare liv”

2013-08-01

Viktiga näringsämnen kroppen saknar, orsak till sjukdomar. V


Spårämnen II 

Kisel 
Kisel är viktig tillsammans med kalk för att bland annat bygga upp bindväv, diskarna i kotpelaren, hår, hud, naglar, tänder, senor. Det finns även rikligt med kiselsyra i lungor, lymfknutor, tarmväggar, blodet, brosk, muskler, senor, hjärna, ögats linser och näthinna.

Kisel är ett nödvändigt spårämne då skelettutvecklingen kräver kisel. Ju mindre människan får av kalcium desto viktigare blir kisel för skelettet.

Kiselrika ekologiska växter är korn, hirs, havre, oupphettad honung, sallad, maskros, jordgubbar, gurka, solrosfrö, rödbetor, åkerfräken och pipdån. Spårämnet är bra mot luftföroreningar genom att det stimulerar fagocytbildningen och stärker därigenom den kroppsegna motståndskraften. (Fagocyter är celler inom immunförsvaret, som oskadliggör främmande ämnen och skadliga bakterier.) Brist orsakas av för mycket kött och för lite grönsaker. Blir man äldre, kan upptag av kisel försämras.

Schachtelhalm, equisetum avense
Foto: flickr. Dietmut, Åkerfräken
Funktion
Kisel har en främjande inverkan på tillväxt och utveckling. Det stärker bindväv, muskler, ben, brosk, tänder, hår, naglar, hud och slemhinnor. Det finns även i hjärnan och i lymfknutorna. Även i små mängder stärker det motståndskraften. Med stigande ålder minskar kiselkoncentrationen i thymus, artärer, hud, leder och bindväv. Parallellt med detta kan man se en tilltagande förkalkning samt förslappningar i de stora pulsådrorna. Tillsammans med koppar upprätthåller kisel bindvävens elasticitet.

Konsekvenser av kiselbrist
Brist kan medföra ben- och ledbesvär, diskbråck och ischias, nagelsjukdomar, hudbesvär, rynkor och slapp hud, håravfall, ökad mottaglighet för infektioner, bihåleinflammation och irritation av slemhinnor. Finska undersökningar har påvisat ett samband mellan frekvensen av hjärtinfarkter och en låg kiselhalt i dricksvattnet. Rekommenderad daglig dos är inte fastslagen, men dagsbehovet är sannolikt c:a 30 mg. Man har konstaterat att kiselbrist hos försöksdjur leder till försämrad tillväxt, missbildningar i skelett samt anemi.

Fluor
Fluor, som tillsätts till tandkrämer och dricksvatten, är ett enzymgift, natriumfluorid. Det förstör viktiga enzymer i munnen och är en avfallsprodukt efter aluminiumutvinning. "Fluor är ett av de giftigaste ämnen vi känner till. En 1/4 tesked är tillräckligt för att döda en människa, och det finns flera studier som visar skador som orsakats av fluor redan vid låga doser" enligt Sir Ivan Lawrence, Expressen 26/11 96.

Det hälsosamma fluoret, som kroppen behöver, är calciumfluorid och finns bland annat i råg och potatis.
   
Krom
Man har upptäckt, att krom har betydelse för diabetiker och vid hjärtsjukdomar. Det sänker även kolesterolhalten och kontrollerar upptagningen av fettsyror. Krom är även viktig för kontroll vid upptagning av socker till musklerna.

Krom finns i sirap, fullrörsocker, fruktsafter som apelsinsaft och grapefruktjuice samt i svamp, lönnsirap, honung, bryggerijäst och fullkornsprodukter.

Strontium
Strontium finns i mejerivaror och färska grönsaker. Det uppför sig ungefär som kalcium i kroppen, annars är funktionerna okända ännu.

Svavel

Alla proteiner innehåller en viss mängd svavel. Svavel ingår dessutom i B-vitaminerna tiamin och biotin. Svavel behövs för många funktioner i kroppen, men man vet inte på vad sätt och i vilka mängder. Svavel har rykte om sig att vara blodrenande och laxerande.

Tenn
Tenn behövs i kroppen, men mer vet man inte.

Vanadin
Vanadins betydelse har upptäckts på senare tid. Brist hos djur ger dålig tillväxt, nedsatt fortplantningsförmåga, extremt höga kolesterolhalter och för tidig död.
Största mängden vanadin finns i fullkorn och mindre mängder i mjölk och grönsaker.
 
Dr. Harold Rosenberg och A.N. Feldzamen, PhD ”Stora Läkarboken Om Vitaminterapi”
Matti Tolonen ”Vitaminer och mineraler för ett friskare liv”