2013-03-28

Viktiga näringsämnen kroppen saknar, orsak till sjukdomar. II

 Kolhydrater del III 

 fortsättning från 14/3

Sädeskornets självmordspaket
Sädeskornet i sig är en helkonserv. Genom att mala det förstörs kornets helhet. Enzymerna, som i hela kornet verkar för uppbyggnad och leder till groning av kornet, har i mjölet däremot en negativ effekt, nämligen den att substanserna bryts ner och orsakar åldringsprocesser. All ursprunglig tillredning av säd har ett gemensamt: man använde aldrig annat än färskt fullkornsmjöl, det vill säga hela sädeskornets alla beståndsdelar såväl skal som grodd och kärna. Därför rekommenderas det en sädeskvarn för att verkligen får ut det mest möjliga ur vår kost.

Varje sädeskorn består av små celler. I varje av dessa celler finns ett litet hålrum omgiven av en membran. I detta hålrum finns det inbakat ett självmordspaket, som består av hydrolasenzymer, s.k. upplösningsenzymer. Lysosomer är viktiga delar av cellen, det är ytterst små blåsor i cellens protoplasma som innehåller cellupplösande enzymer. När lysosomorganellerna (organeller är en liten del i en encellig organism) spricker sönder vid malningen, börjar de med en gång sitt förstörelsearbete genom att de spjälkar sönder cellinnehållet i de minsta smulorna och tillsammans med de överallt närvarande nedbrytningsbakterierna och mögelsvamparna bryter de ner mineralerna. Lysosomorganellerna spjälkar 36 ferment (enzymer). Dessa ferment eller enzymer bränner upp allt som finns i deras väg, både främmande och egna substanser. Först dör en cell, sedan dör flera celler och så småningom dör hela organismen.  Det som blir kvar är endast några levande makromolekyler, avkortad LM. LM är minsta, kemiskt olika strukturerade byggstenar hos växt- och djurceller som efter deras sönderfall ej mineraliseras utan upprätthåller livsprincipen.

Orsak till glutenallergi
Odlarna lägger sig vinn om att få fram vetesorter med så mycket gluten som möjligt för att ge bakverken större volym. Då man samtidigt ta bort alla andra näringsämnen från sädeskornet, blir det endast gluten och tomma kalorier kvar. Det kräver större kvantiteter vitaminer och mineraler, för att kunna bilda enzymer, som kan bryta ner detta. Följden blir, att risken för glutenallergi blir ännu större. Så rensar men kemiskt kliet, där alla vitaminer och mineraler finns och som man avlägsnade förut, för att göra det glutenfri och sälja till glutenallergiker.

Vilseledande reklam
Fibrerna i fiberberikade produkter som bröd är kemiskt behandlade och därför utan några som helst näringsämnen. Det råder ett missförstånd att mörkt bröd är mera hälsosam än ljust bröd. Det mörka brödet tillverkas oftast av råg, som har befriats från både kli och grodd. Det finns vetemjölsbröd, där man tillsätter några hela eller krossade korn och kallar det för fullkornsbröd, allt för att vilseleda kunderna.

Dinkel
Foto: flickr. Marc Godorr
veteåker

Dinkel
Dinkel är ett ursädeskorn, som har odlats i Sverige sedan stenåldern fram till 1960-talet och som nu har återupptäckts. Dr. Gottfried Hertzka och dr. W. Strehlow från Tyskland har skrivit en avhandling om dinkel. Den skall odlas på ekologiskt sätt och ställer inga större krav på jordmån. Den trivs på sand- och myrmark och alldeles särskilt på kalkstensgrund.

Dinkel har högre proteinhalt och annorlunda aminosyrasammansättning än vete. Det har hög halt av magnesium och fosfor samt vitamin B1 och B2. Dessutom innehåller det ett ämne, som heter tiocyanat eller B 17, ett tämligen nyupptäckt vitamin, som anses cancerhämmande. Dinkel innehåller vattenlöslig gluten och har mycket goda bakegenskaper. Dinkelkost stärker det kroppsegna immunförsvaret och dinkeldiet är beprövad vid följande sjukdomar: eksem och allergi, reumatiska sjukdomar, mag- och tarmbesvär m.m. Enligt dr Hertzkas 40-åriga erfarenhet finns positiva resultat av dinkel som cancerdiet samt vid de ovannämnda sjukdomarna som fastekur. Hittills har inte någon dinkelallergi eller annan dinkelintolerans kunnat observeras. Dinkelkornet är omgivet av ett tättsittande skal, som skyddar kärnan inuti för miljögifter och gör kärnans hinna lättsmält. Det krävs en särskild skalprocedur och en specialbyggd skalmaskin för att avlägsna skalet som är väldigt hård. Dinkel är alltså ett mycket högvärdigt sädesslag.

Om man jämför priserna på fullvärdiga, näringsrika produkter med undermåliga näringsfattiga sådana får man ut mycket mer ekonomiskt och i form av bättre hälsa av de förra.

Life Care Association ”Lifecare – Verbessern der Lebenschansen”
W. Ostertag, Lebende Makromoleküle als Lebenselixier


Nästa inlägg den 11 april handlar om ris


2013-03-14

Viktiga näringsämnen kroppen saknar, orsak till sjukdomar. III

Kolhydrater del II
fortsättning från 28/2

I årtusenden har människan livnärt sig på grödorna, som de skördades på fälten. Men så kom tekniken och med den började vi lägga grunden till våra sjukdomar. Man skalade av sädeskornet, man tog bort kliet, som innehåller mineraler, och vetegrodden, som innehåller E-vitamin. Det som blev kvar blev den stärkelserika cellkärnan, som visserligen är fattig på vitaminer och mineraler, men som har den omtyckta vita färgen. Denna kärna innehåller gluten. Man arbetar hårt på att få en så glutenrik mjölsort som möjligt, för att brödet skall jäsa upp ordentligt och bli riktigt fluffigt. Det blir på bekostnad av vår hälsa, där läggs grunden för glutenallergi.

Sädesprodukter
Låt oss titta lite närmare på sädesprodukterna. I vetekliet finns något som heter fytinsyra. Den binder mineralämnen till sig så att kroppen har svårt att komma åt dem. Men jäser man degen i fem timmar eller lägger kliet i blöt i filmjölk eller annan syrlig vätska, så bryts fytinsyran ner och kroppen kan tillgodogöra sig mineralerna och vitaminerna.

Flingorna vi köper i affären är värmebehandlade vilket gör, att även där binds fytinsyran och kroppen kommer inte åt näringsämnena. istället kan man färskmala flingor och lägga dem i blöt under natten. Våra matsmältningsorgan är nämligen så pass degenererade, att vi inte skulle klara av att tugga färska sädeskorn så länge till dess de blir lättsmälta för oss.

2011-07-20
Foto: flickr. Giåm, 
rågåker

När man upphettar sädesprodukter genom kokning och bakning under höga temperaturer förstörs en del vitaminer och andra vitala ämnen. B-vitaminer, de viktigaste vitaminerna i sädesprodukter, förstörs vid en temperatur över 160 °C.

Det som är lika för alla sädesprodukter är de tre "V"n som står för värme, vatten och vila. För att sädesprodukter skall bli lättsmälta, behöver de mycket vätska, lång tid på sig för jäsning och värme. När brödet är bakad, kommer efter en vecka aromen fram ordentligt. Omedelbart efter utmalningen förstörs näringsämnena i mjölet, vilket därför bör användas inom en kvart.

Alla sädesslag är rika på olika mineraler. Använder vi korn så är det dessutom rikt på kisel, medan råg är rikt på kalcium och fluor eller fluorkalk, vilket stärker tänderna. Havre innehåller dessutom ett enzym som är bra för nervsystemet. Utöver våra vanliga sädesslag kan även nämnas hirs som en förnäm kiselkälla, bovete som har en hög halt av den livsnödvändiga aminosyran lysin och majs. Men om man har en ensidig kost på majs kan man råka ut för bristsjukdomen pellagra. Denna sjukdom är förknippad med hudförändringar, svåra tarmstörningar  och psykiska rubbningar då majs saknar vissa B-vitaminer och aminosyror. Därför utgör majs tillsammans med bönor en fullvärdig kost.  

Annelies Schöneck ”Säd i daglig kost”

Varför man skall använda färskmalet mjöl berättar jag i nästa inlägg den 28/3