2013-01-31

Viktiga näringsämnen kroppen saknar, orsak till sjukdomar. I

Oljetillverkning
fortsättning från 17/1 -13
Som exempel för oljefrukter tar jag oliver som skördas tvättas och sorteras, finfördelas till en fruktmassa, pressas och filtreras – och färdig är naturprodukten, den kallpressade oljan.

Kallpressning inkluderar tre pressningar. Den första pressningen sker under 40 grader, då förstörs inga viktiga ämnen. Vid andra och tredje pressningen upphettas oljan till 65°.

Det finns tre beteckningar för olivolja, som är skyddade: Extra virgine eller jungfruolja. ”Extra” får ha högst 1% fria fettsyror. Virgine fine, som är andra pressningen, får ha högst 1,5% oljesyra eller fria fettsyror. Den tredje pressningen kallas för Virgine corrente och har upp till 3,3 % fria fettsyror. Dessa klasser får inte raffineras.

Bakom betäckningen huile d'olive pure eller ren olivolja gömmer sig en blandning av kallpressad och raffinerat olja. Ju fler fleromättade eller omättade fettsyror en olja har, desto mindre tål den värmebehandling. Kallpressad olja består av så kallade cisfettsyror. Om det står att solrosolja är bra för bak och matlagning är den garanterad behandlad.

För att få ut mera fett ur den kvarblivna massan tillsätter man texan, bensin eller ett annat starkt lösningsmedel. Det i bensinen lösta fettet avskiljes, destilleras och raffineras, det vill säga man tillför en viss mängd lutlösning och svavelsyra för att avlägsna vissa ämnen. Sedan bleker och deodoriserar man fettet, det vill säga man tar bort bensin- och texanlukten m.m. Under hela denna process omvandlas cisfettsyrorna till transfettsyror som är cancerogena. Denna olja är ur näringsfysiologisk synvinkel värdelös.
© G.C.
Sverige har ingen lagstiftning för gränsen vid kallpressning. Här får även olja, som har pressats i 65-70° kallas för kallpressad. Men vid högre temperatur än 40° förstörs viktiga enzymer och från 75° omvandlas kroppsvänliga fettsyror till cancerogena sådana. I Tyskland och andra europeiska länder finns däremot en lagstiftning där temperaturen för kallpressning inte får överstiga 40°.

Texten kallpressad säger endast något om hur man har utvunnit den, men ingenting om hur den vidarebehandlas, alltså upphettas vid margarintillverkning eller blandas upp med raffinerade oljor. Bakom betäckningen ren olivolja, extra prima, förstklassig gömmer sig en blandning av kallpressad och raffinerat olja.

 Margarintillverkning  
Det finns tre sätt att tillverka margarin på:
Man blandar flytande och hårda fetter i en temperatur under 40°. Då behålls de kroppsvänliga fettsyrorna och alla näringsämnen. Tyvärr finns inte sådant  margarin att köpa i Sverige längre.

Man blandar flytande och hårda fetter i en temperatur av 95° med motivering att vid den temperaturen går fetterna lättast att blanda. Men då omvandlas kroppsvänliga fettsyror till cancerogena transfettsyror och viktiga enzymer förstörs. Dessa margariner säljs som det mest hälsovänliga margarinet utan transfettsyror i handeln. Det är alltså vilseledande.

Man härdar oljorna genom att öka deras smältpunkt. På så sätt får man en bättre konsistens. De härdas genom att de kommer i nära kontakt med vätgas vid 140-240 grader. Som katalysator använder man finfördelat nickel. Alla vitaminer och fettsyror förstörs vid denna behandling samtidigt som de ursprungliga kroppsvänliga cisfettsyrorna ombildas till kroppsfientliga, cancerogena transfettsyror. De kroppsfientliga fettsyrorna lägger sig framför cellväggen så att de kroppsvänliga fettsyrorna har svårt att passera in i cellen.

De fleromättade fetter som finns i margarinerna, går åt för att ta hand om de mättade fetterna. De förhindrar visserligen att kroppen bildar mera kolesterol, men de tar inte bort det gamla, befintliga kolesterolet.

Fil. mag. Lars Lindmark, personlig kommunikation
Hälsokostrådets utbildningsmaterial i varukännedom


2013-01-17

Viktiga näringsämnen kroppen saknar, orsak till sjukdomar. I

Fett
Jag börjar med att beskriva fettets funktion. Fett behövs för att ge oss energi och för att hålla kroppsvärmen. Vårt behov ligger på ca. 20-25 gr om dagen, men det skall vara av förstklassig kvalitet.

Det finns två sorters fett, mättat som finns i kött och är grunden till det onda kolesterolet LDL, och omättat som finns i fisk och huvudsakligen i oljeväxter och bilda det goda kolesterolet HDL. Mättat fett är hård i rumstemperatur och omättat är flytande. Bland de omättade fetter finns det åter två sorter, nämligen de med enkelomättade och de med fleromättade, hälsosamma fettsyror, så kallade cisfettsyror. Till de fetter med enkelomättade fettsyror hör olivolja som kan upphettas till 200° utan att det bildas de cancerogena transfettsyrorna. Därför används den huvudsakligen till matlagning.

Till fetter med fleromättade fettsyror hör bland annat solros-, tistel-, soja-, druvkärn- och linfröolja. Linfröolja intar en särställning då denna är rik på Omega-3, Omega-6 och Omega-9 fettsyror som finns här i större mängd än i fiskolja. Om dessa oljor upphettas till 75° och högre bildas transfettsyror. Dessa oljor lämpar sig bäst till sallader och liknande. Som smörgåspålägg lämpar sig bäst rent smör. Vill man ha det bredbar kan man blanda det själv med t.ex. solrosolja.
©G.C.
Kolesterol
Båda sorters kolesterol behövs, bland annat för cellmembranen och i hormonsystemet, men de skall vara i balans med varandra. Idag lider många av för höga kolesterolvärden på grund av den höga köttkonsumtionen. Patienterna äter då stark koncentrerade fiskoljekapslar. Följden blir att de visserligen blir lösare i magen, då kött är stoppande då det inte har några fibrer, men orsaken till att magen sköter sig bättre beror på att gallan inte kan hantera så starka fettkoncentrationer. För mycket fett i kosten kräver mycket galla, som i sin tur bildar gallsyra. Stannar gallsyran för länge i tjocktarmen, lägger den grunden för tjocktarmscancer. 


”Under alla omständigheter skall ni utöva måttlighet” Bahá’u’lláh ur Kítáb-i-Badí
Fortsättningen följer 31 januari, då berättar jag om olje- och margarintillverkning.

Walter Ostertag ”Lebende Makromoleküle als Lebenselixier”
Ralph M. Heinicke ”The Xeronine System: A New Cellular Mechanism That Explains the Health Promoting Action of Noni and Bromelain”
Fil. mag. Lars Lindmark

2013-01-10

Viktiga näringsämnen kroppen saknar, orsak till sjukdomar. I

Lite allmänt
”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.” ’Abdu´l-Bahá ogranskad översättning.

Dessa ord sades redan på artonhundratalet och ny visar den moderna forskningen vilka konsekvenser brister i kosten har för vår hälsa. Likaså om vi äter för mycket av en produkt och för lite av en annan får vi brister. Vår kropp är som en bank, fullvärdig och balanserad kost går in på vårt pluskonto och undermålig och obalanserad kost går in på minus. När pluskontot är förbrukad och vi hamnar på minus uppstår sjukdom.

Av det jag beskriver i mina inlägg har jag många egna  erfarenheter, bland annat att jag kunde sluta med psykofarmaka mot trötthet när jag började äta öljäst och att jag blev av med min svåra astma efter kostomläggningen till laktovegetarisk kost (lakto betyder mjölk) efter att ha läst ’Abu’l-Bahás ord om hälsa. Det var då jag började leta efter svaren på kostsidan.

Detta material bygger på ekologiskt odlade och vildväxande växter, inte endast för deras rika näringsinnehålls skull utan även för de sekundära ämnen som endast finns i dessa och inte alls eller i försumbara mängder i konstgödsel odlade sådana.

Kävlinge Ekomässa 2011
Foto: flickr.Kävlinge Kommun 
 Näringsämnena består av fett, protein, kolhydrater, vitaminer, mineraler och spårämnen. Antioxidanter räknas till de sekundära ämnena i växterna. Av dessa, de så kallade fytokemikalier, är dessutom två väldigt viktiga kända, nämligen de s.k. levande makromolekylerna och Pro-Xeronin.

Levande makromolekyler har förmågan att reparera skadade celler. Därför använder den biologisk medicinska vetenskapen växterna som komplement till skolmedicinsk behandling för att behandla sjukdomar med framgång. Av egen erfarenhet vet jag att patienter, som inte längre fick någon hjälp från sjukvården kunde alltid få någon hjälp av den biologiska medicinen.

Pro-Xeronin är förstadiet till Xeronin, en hälsosam alkaloid jag beskrev tidigare, som också är viktig för vår hälsa. I brist på denna hälsosamma alkaloid får kroppen nöja sig med det näst bästa, nämligen den skadliga varianten som finns i alla droger som kaffe, te, tobak, alkohol m.m. och som är beroendeframkallande. När Xeronin kommer först till cellen skyddar det cellen för giftiga angrepp.

Alla näringsämnen är beroende av varandra och står i ett visst förhållande till varandra. Finns för mycket av en vitamin eller mineral kan ett annat inte tas upp.  Utrymmet räcker inte till för att gå in i detalj på varje ämne därför beskriver jag endast de viktigaste indikationerna i de följande inläggen.2013-01-03

Lär känna din kropp som är templet för själen XIV

Cellen del II

Cellens uppgifter, fortsättning från 20/12
Cellen behöver för sina uppgifter syre, energi och byggnadsmaterial. Det betyder att den behöver högvärdiga, ekologiska råvaror för att kunna arbeta friktionsfritt. Dagens mat består för det mesta av undermåliga produkter där viktiga näringsämnen har ersatts med syntetiska kemikalier och naturgödsel med konstgödsel som innehåller en bråkdel av viktiga näringsämnen för växterna.

För att kunna fungera maximalt behöver varje cell för sin uppgift högvärdiga råvaror. Men vi hindrar cellens arbete om vi belastar den med slaggprodukter från dålig kost som blir till orsak för våra sjukdomar. Konstgödsel innehåller endast 14 av minst 94 mineralämnen som finns i den ekologiska jorden.

@G.C.
 

Låt oss dra oss ’Abdu’l-Bahás ord om hälsa till minnet:
”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.”
ogranskad översättning.

Det betyder att vår kropp består av levande materia och man kan endast bygga upp liv med levande föda. I en frisk cell kan bakterier inte få fotfäste endast i sjuka sådana. Det förklarar också varför vi får alltmer resistenta bakterier mot antibiotika. Mikroben spelar ingen roll utan terrängen den hamnar på. 

@G.C.
Istället för de högvärdiga, livsviktiga näringsämnen begär vi av cellen att den skall kunna bygga upp liv av syntetiska kemikalier som färgämnen, konsistensgivare, syntetiska smakämnen, m.m. Per år får vi i oss 5 kilo syntetiska kemikalier. När cellerna inte får sin näring kan de inte arbeta och det påverkar våra arvsanlag, det sker hormonrubbningar och vi lägger grunden för ärftliga och alla andra sjukdomar. Redan små barn visa upp näringsbrist genom hyperaktivitet, ADHD och liknande. Läkemedelsbranschen hittar på sjukdomar för att kunna sälja fler läkemedel men kroppen har inte brist på läkemedel utan viktiga näringsämnen.

Livsmedel betyder medel att upprätthålla hälsa men vi bryter ner den istället. Syntetiska kosttillskott kan inte reparera skadade celler utan endast rensa dem. Det tar tre generationer att bryta ner våra gener men fyra generationer att bygga upp dem igen. En biologiskt medicinsk inriktad läkare jämför grönsaker i affären med stridsgaser då båda slår ut folk, grönsaker p.g.a. sin näringsfattigdom. Man har upptäckt ett samband mellan snabba och tomma kolhydrater och brottslighet. Allt som lever, vill utvecklas, allt som inte utvecklas bryts ner. Förädlingsprocessen gör att livsprocessen upphör.

Barnläkare m.m. Margaretha Hellsten, personlig kommunikation