2012-09-27

Lär känna din kropp som är templet för själen IX, Njurarna

Njurarna del I

Den utan jämförelse mesta utsöndringen från kroppen sker genom njurarna. Deras uppgift är att från blodet utrensa överflödiga ämnen – avfallsprodukter från ämnesomsättningen.

Urinen innehåller normalt 30 till 40 olika ämnen. Ingen teknisk uppfinning på renings- och filtreringsområdena kan på långt när mäta sig med detta sinnrika instrument som är endast 11-12 cm lång och 5 cm bred. Njurarna väger tillsammans 300 gr. I sin struktur liknar de två bruna bönor i stark förstoring.


anatomie gmfemm3
Foto: flickr.pillpat
Man kan kalla njurarna för kroppens tvättmaskin. 1500-1700 liter blod strömmar genom njurarna per dygn. Varje njure har en miljon nefroner som producerar 180 liter primärurin per dag. Denna mängd reduceras till c:a. 1,5 liter sluturin. (Nefron är njurens filtreringsenhet.)

Varje liten cell behöver näring. När man får näring, blir det också avfallsprodukter eller slaggämnen kvar. Dessa måste hämtas bort från varje cell. Det är hjärtat, som pumpar blodet runt, för att detta skall kunna försörja alla celler med näring och på samma gång hämta upp avfallet, som skickas till njurarna, där det skall rensas och så småningom sköljas ut med urinen.

Om vi inte dricker två till tre liter vätska om dagen är det som att försöka tvätta stortvätt utan eller i en minimal mängd av vatten. Att endast dricka kaffe är som att tvätta tvätten i smutsvatten.

Det kan hända några gånger när vi tvättar att vi inte hinner skölja tvätten ordentligt, eller att det finns fläckar kvar, som under tvätten inte gick bort. Samma sak gäller för njurarna, det som under tvätten inte går bort lagras i vävnaden.

Att bara dricka vatten har sina sidor. Rent källvatten är fantastiskt bra. Där finns naturliga mineralämnen i den rätta doseringen. Men vårt kranvatten är behandlat med många kemiska medel, bland annat klor. Det är samma sak som med tillsatserna i maten. Det har visat sig att klor i vatten är cancerframkallande.
Birger Ledin ”Fyra Vägar Föra Ut…”
Fortsättning följer 11/10 -122012-09-26

En ny vision för religionsdialog

Människor från olika religioner möts dagligen. Människor träffas, blir vänner, samarbetar – oberoende vilken religion de har. På skolor, föreningar och i jobb-sammanhang ser vi folk från olika kulturer och religioner arbeta tillsammans fredligt. Detta är normalt – och visar att världen går framåt.

Bara för 40-50 år sedan var skepticismen till främmande människor från främmande religioner mycket större än i dag. Läroplaner på skolan har ändrat karaktär, och ungdom får nu i starten av sitt liv inblick i religioner, som tidigare generationer inte visste något om.

Den stora utmaningen är religionsdialogen mellan kristendom och islam – som är de två största världsreligionerna. Här kan mycket förbättras på området.

Vi måste se på vad som skapar enhet, enighet och vad skapar möjligheten för en bättre relation, speciellt mellan dessa två systerreligioner.

Den nya visionen finns, och det första steget i processen att skapa nya förutsättningar för kunskap inom detta område är att förstå följande: att alla religioner kommer från samma källa, Gud. Detta är budskapet man kan se i islam och i kristendomen (om man undersöker noggrant). Islam erkänner kristendomen och de tidigare profeterna. Kristendomen erkänner judendomen och de tidigare profeterna. Judendomen bekräftar även de tidigare profeterna. Det går helt tillbaka till Abraham, och människans skapelse.

Det som behövs nu är att kristna accepterar Muhammed som Guds budbärare. Det hjälper inte mänskligheten att ha en teoretisk kunskap – färgad av vår kristna kultur – om islam. För att bygga en bättre värld måste kristna förstå islam på djupet. Även islam måste sätta sig in i kristendomen på djupet.

Det nästa är att ta bort alla religiösa hinder för mänsklighetens utveckling, att se religion som en möjlighet att skapa en bättre värld, inte som ett hinder för världen. Religionen ska leda mänskligheten framåt. Religionen är som en lampa, som med sitt ljus, upplyser mänskligheten. Om religionen var skadlig, så vore det bättre utan religion. Vi måste se på religion med nya ögon.

Religionsdialogen måste fortsätta, och vi måste acceptera att de stora världsreligionerna tillsammans kan skapa en bättre värld.

Bahá’í-trons grundare Bahá’u’lláh (1817-1892) berättade redan på mitten av 1800-talet att vi måste frigöra oss från alla fördomar, att religion och vetenskap måste vara i harmoni, och att religion måste befrämja endräkt och harmoni. Hans budskap är klart:

”Det kan inte finnas något som helst tvivel om att världens folk, vilken ras eller religion de än tillhör, hämtar sin inspiration ur en enda himmelsk Källa och är undersåtar till en Gud. Skillnaden mellan föreskrifterna under vilka de lyder måste hänföras till de skilda förutsättningar och behov i den tids-ålder då de uppenbarades. De anbefalldes alla av Gud, utom ett fåtal som är en följd av mänsklig förvändhet, och är en återspegling av Hans vilja och syfte. Stå upp, och beväpnade med trons kraft förstör er egen fåfänga inbillnings gudar, de som utsår tvedräkt bland er. Håll fast vid det som för er samman och förenar er.” 1)

Vi måste därför anstränga oss för att sprida den nya visionen – en ny världsordning baserad på andliga principer – där de stora religionerna samarbetar, samverkar och agerar för att skapa en fredlig värld. Det kräver nya kunskaper, fördjupat kunskap inom och de stora religionerna.

Vil kristendomen och islam möta dessa utmaningar? Vill de skapa nya vänskapsband? Vill de se framåt mot det stora målet – mänsklighetens enhet: där islam och kristendomen ingår och inspirerar mänskligheten?

Källa:

1) Universella Rättvisans Hus, Budskapet till världens religiösa ledare

2012-09-20

Lär känna din kropp som är templet för själen VIII Levern III

Fortsättning från 13/9 -12
Då levern är huvudansvarig för alla kroppsfunktioner bör man vid varje form av sjukdom i första hand avlasta levern med en lämplig kost. Det innebär att man får undvika kaffe, alkohol, animaliska fetter utom smör, dessutom kött och fisk, all stekt, grillad och friterad mat, starka kryddor, alla raffinerade och hårdsmälta produkter som kokt kål och baljväxter. Av frukter bör kärnfrukter och citrusfrukter undvikas.
Getreidefeld 
Foto: flickr. Roberto Verzo 

Det som är lämpligt kost är ekologiskt odlade produkter som är  näringsidkare och ej besprutade, så att levern inte belastas i onödan. Istället för kaffe är örtteer av bittra växter som maskros och rölleka bra och bambukaffe, ett fruktkaffe. Som fettleverantörer finns det kallpressade, ekologiska oljor av första pressningen och obehandlade, ej rostade nötter. Som proteinkälla är surmjölksprodukter som filmjölk, yoghurt, keso och liknande lämpliga, då de är den mest lättsmälta proteinkällan för levern. De flesta sorters bär, speciellt blåbär, druvor, svarta vinbär och björnbär har läkande effekt. Grönsaker med bitter smak är välgörande likaså rotfrukter. Som kryddor är det lämpligt med örtsalt och örtkryddor som timjan och mejram.

IMG_9348.JPG 
 Foto: flickr. M.prinke

Som kolhydratkälla rekommenderas fullkornsbröd bakat på surdeg, fullkornsprodukter av hel, obehandlad säd, råris m.m. och som snabba kolhydrater, d.v.s. som sötningsmedel kan man använda rena, osötade  fruktsafter, torkad frukt och honung.

Det finns en grundregel att iaktta nämligen att under leverdieten, aldrig blanda frukt och grönsaker i samma måltid för att undvika jäsningar.

Med denna kostrekommendation har levern alla chanser att återhämta sig och fungera normalt igen.
A. Vogel, Kostråd för levern.


2012-09-18

Religionsdialog–att se helheten inom alla religioner

De senaste veckorna har jag pratat med människor som är upptagna av religiös dialog. Mina vänner ser nya möjligheter när jag förklarar att alla religioner kommer från samma källa. Detta är den Nya Visionen.

Det är inte många som förstår detta: att alla religioner får sin kraft och inspiration från samma andliga källa, det vi kan kalla Gud. Gud skickar sina gudomliga budbärare från tid till tid – dessa berättar om den Nya Visionen.

Visionen om en mänsklighet, en ny världsordning baserad på andliga principer är i grunden inte ny. Men människor på Jesus Kristus tid eller Muhammeds tid, kunde inte förstå de globala principerna. Mänskligheten var inte mogen för dagens utmaningar, och fick därför ett enklare budskap, anpassad sin tid.

För att skapa en bra och utvecklande religiös dialog, räcker det inte bara att säga att man stödjer det i tanken, man måste verkligen mena det. De kristna måste acceptera Muhammed som Guds budbärare, de måste acceptera Bahá’u’lláh som Guds budbärare. Det är där utmaningarna ligger – att inse att alla de stora Profeterna, Guds budbärare, Manifestationer av Guds ljus, inspiratörer och Gudomliga lärare, får sin inspiration från samma källa.

Inga Profet motsäger den andra. Moses, Jesus, Muhammed, Báb och Bahá’u’lláh har fått sin inspiration från samma Gud.

Den Nya Visionen får vi om vi accepterar att vi är Abrahams barn – att alla gudomliga budbärare är som spegel, som reflekterar Guds ljus. Ljuset är det samma i alla religioner.

Vi kan säga att Guds budbärare är som som olika lampor, som lyser med var sin intensitet, glöd, värme och ljuskraft. Vissa tillber enskilda lampor, de har fjärmat sig från den sanna religionen. I och med att ljuset är det samma i varje lampa, så bör vi nu i den religiösa dialogen förstå att alla lampor får sin energi från samma källa. Därmed motsäger inte de olika religionerna varandra. De bygger ju på samma andliga kärlekskraft. Den andliga energin är den samma för alla religioner.

Religionen är progressiv, den utvecklar sig, och behöver förändras för att fungera i vår globala tidsålder.

Den sociala kraften i religionen måste ändras för att anpassas varje tidsålder. Varje tid har sin utmaning och de sociala behoven ändras. Vår tid står framför globala utmaningar: en global ekonomi, internationella samarbeten och universella principer måste tillämpas för att mänskligheten ska gå vidare.

Den Nya Visionen har vi fått – men det gäller att vårda det i vardagen.

Bahá’u’lláh säger att “jorden är endast ett land och mänskligheten dess invånare”. Vi måste därför förstå att religionerna inspireras från samma källa – Gud. Vi måste hjälpa varandra i all ödmjukhet att bygga vänskapsband mellan religioner.

Vi kan inte tillåta oss att filmer som beskriver en Guds Budbärare liv ska störa balansen. Vi kan inte tillåta att religiösa ledare missbrukar religionen för kortsiktiga politiska eller egoistiska syften. Religion är inte en leksak.

Vi måste fortsätta sträva att skapa en ny värld – att bygga upp en ny världscivilisation.

Välkommen du också!

Följ med på Ny Vision på artiklar om religionsdialog och religiös harmoni – grunden för en ny världsordning.

2012-09-13

Lär känna din kropp som är templet för själen VII, Levern

Forts. från 30/8
Vad gör levern åt oss? Levern är det underbaraste laboratoriet man kan tänka sig. Den är alltid beredd att inom det möjligas gränser gottgöra alla fel och galenskaper som vi begår av okunnighet, oerfarenhet, likgiltighet eller till följd av tvingande omständigheter. När vi skadar oss genom olämplig mat och dryck eller genom läkemedel och giftämnen, söker den alltid motverka skadan. Giftämnen, som genom portådersystemet förs in i levern kan i stor utsträckning oskadliggöras med hjälp av de oöverträffade reaktionerna i detta lilla laboratorium. Detta är orsaken till att gifter och läkemedel inte verkar så starkt skadliga när man sväljer dem, alltså ta dem oralt, som när man får dem injicerade.

Ur Gesundheitsnachrichten Juni 1994:
En fettlever orsakas inte enbart av alkohol som kan orsaka en fettlever efter tre veckor utan även av förhöjda blodfetter, vid övervikt och diabetes, triglycerider, som bland annat bildas av för stor sockerkonsumtion, fett och alkohol, och brist på rörelse. Även stress och sjukdom är en bidragande orsak. Triglycerider täpper till blodkärlen. Den som har en fettlever, märker knappast någonting. Levern lider tyst. Lätt ömhet på högra sidan i övre buken. Missaktar man signalerna, får vi mera ospecifika besvär som gaser, uppkördhet, uppstötningar och aptitlöshet. En målinriktat diet och konsekvent undvikande av alkohol kan få levern lika fort att återhämta sig.

För leverfibros, fortsättningen av fettlevern, känner man även till andra utlösare: mycket kemikalier, läkemedel, virusinfektioner, bakterier, parasiter, vissa ämnesomsättningsstörningar, genomblödningsstörningar i levern och stadig stagnation i gallflödet.

 Foto: Birger Ledin: 
Matsmältningskanalen med levern, mage, njure, bukspottkörtel, tjocktarm, tunntarm och portådern som går från levern till tjocktarmen.

Leverfibros är en utökning av bindvävscellerna. Inom några år kan det utvecklas en levercirros, slutstadiet i denna sjukdom, ifall man fortsätter att dricka alkohol. Förloppet av denna sjukdom är i det väsentliga detsamma. Den utvecklas smygande över åratal utan värk och besvär. Undviker man konsekvent alkoholen, har man fått bot, men fibrosen bildas inte tillbaka. Det räcker med 15 % av friska leverceller för att klara alla funktioner. Cirrosen upptäcks i de flesta fall av en slump vid andra undersökningar och då är det oftast för sent för att kunna behandla följdsjukdomarna.

Om man i tid känner igen varningstecknen bör man gå till läkaren: allmän trötthet och håglöshet utan någon anledning, om man förlorar psykisk och fysisk ork, har obestämda besvär i övre buken på högra sidan, aptitlöshet, matsmältningsbesvär, vid ödem runt vristerna och blod i näsduken, när man snyter sig.

Levern har alltså med sin blodrenande uppgift en nyckelställning i vår kropp. En frisk lever bevarar oss för svåra sjukdomar. Det finns ingen cancersjuk som har en frisk lever.

Det är ekologiska och vilda växter, när de används i tid kan ge hälsan tillbaka.

Dr. h.c. A.Vogel ” Die Leber als Regulator der Gesundheit”

Även här besannas ‛Abdu’l-Bahás ord ”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.”
Beantwortete Fragen, (Some Answered Questions) ogranskad översättning


2012-09-10

Ny framtid–en ny vision

Jag pratade här om dagen med min vän. Han är mycket förtjust i sina mobiltelefoner, mobilnavigering och GPS. Vi kom in på temat andlighet och att mänskligheten behöver en ny uppdaterat karta för att hitta fram, hitta nya vägar. Nya vägar, nya vägval som leder mänskligheten på väg mot en ny världsordning.

Gamla kartor duger inte.

Bahá’u’lláhs budskap är den nya “kartan”. Han beskriver hur alla religioner inspireras från samma andliga ljus “Gud” och att det andliga temat är det samma inom alla religioner. Han beskriver vägen till framtiden, vilka steg mänskligheten måste gå, vilka institutioner som behöver utvecklas, och vilka möjligheter det finns för att  utveckla de bästa nobla egenskaper inom människan, och de stora möjligheterna som ligger framför oss att utveckla en andlig världsordning.

Min vän undrade om Guds budbärare, de stora Profeterna, Guds söner, Transformatorerna, Guds Manifestationer, kan “hjärntvätta” människorna, och vilka barriärer religionerna skapar. Det är en mycket bra fråga, och inte många som ställer dessa frågor.

Som jag ser det kan inte Guds stora Profeter (Moses, Jesus, Muhammed, Bahá’u’lláh med flera) hjärntvätta människorna. Vi människor har en fri vilja, vi kan vända oss mot ljuset eller från ljuset. Solen skiner i alla fall – själv om någon vill förneka det.

Bahá’u’lláh talar till oss i dag om att alla religioner kommer från samma Gud – att Guds religion egentligen är en och samma religion, men med olika Budbärare som från tid till tid upplyser mänskligheten. Dessa Profeter är lärare, som ger människorna insikt, som ger kunskap, som skapar balans i världen. Moses kom med Guds Bud, Jesus berättade om kärlekens budskap, Muhammed om underkastelse och Bahá’u’lláh om Global enhet.

Jag och min vän kom fram till att den kunskap som jag just nämner här ovan inte är känd av de stora massorna(?). Fortfarande håller religionerna stort avstånd till varandra. Ni av er som läser detta inlägg och är vuxit upp med kristen bakgrund, kan säkert instämma att ni inte fick lära er mycket om andra religioner på skolan, eller söndagsskolan. Det het väl inte religionsundervisning tidigare – men kristendomskunskap? Det är först när ni blev vuxna att ni hörde om andra religioner, via TV eller radio, och nu via Internet.

Men vad betyder det att alla religioner kommer från samma källa? Och varför behöver vi religioner? Har alla Guds Profeter och Budbärare lika mycket värde, och är Deras kunskap och budskap sanningen? Vad har religion med en ny världsordning? Det är en fråga jag kommer att besvara på Ny Vision.

Följ med på fortsättningen.

2012-09-04

Lär känna din kropp som är templet för själen XII

Hjärtat är kroppens viktigaste organ. Det börjar redan slå i moderlivet ända fram till det är dags att lämna detta jordeliv. Det slår oavbrutet, dag och natt utan paus. Hjärtat väger cirka 300 gram. Det passerar 8000 liter vätska per dygn genom det. Blodet passerar på 2 1/2 sekund och vid ansträngning på en sekund. Hjärtat pumpar fem liter blod i minuten genom artärerna och vid ansträngning 40 l i minuten. Hjärtat är alltså kroppens pumpstation. Det måste pumpa blodet runt i hela kroppen, dag som natt utan paus. Om det finns ett hinder på vägen, som till exempel för trånga kärl på grund av förkalkning som egentligen är en åderförfettning, vilket kan bero på rökning eller felaktig kost, måste hjärtat pumpa hårdare och blodtrycket stiger därför. Högt blodtryck orsakas även av brist på B-vitaminet kolin, kokt mat, stress, kaffe och salt. Hjärtats drivkraft är impulser av elektrokemisk art. Därför är det absolut beroende av naturenligt avvägd mineralämnestillförsel, och då framför allt kalk och magnesium. Kalk förstärker hjärtmuskelns sammandragningar under det att magnesium gör avslappningen och vilan mellan hjärtslagen mera effektiv. Alltså kraft och vila för ett ”nergånget” hjärta.

Heart anatomy 02

Foto:flickr.

Garrett Ammon Som jag skrev i en tidigare artikel krävs det vitaminer, mineraler och spårämnen – som finns huvudsakligen i ekologiskt odlade frukter och grönsaker – för att kunna bilda de livsviktiga enzymerna som skall ta hand om fett, protein och kolhydrater. När dessa saknas uppstår nedanstående problem. Socker och fett kombinerad orsakar åderförfettning som lägger sig på kärlväggarna som i sin tur kan tänjas ut. Vid förfettning försvinner elasticiteten och konditionen sjunker. Därför är det också viktig att man använder sig av enkelomättade, obehandlade växtoljor i maten och undviker animaliska fetter utom rent smör eftersom dessa bildar det onda kolesterolet. Kolesterol är viktig för kroppen. Det finns två sorter, det goda kolesterolet HDL och det onda kolesterolet LDL men då skall det vara det goda kolesterolet HDL vars uppgift är att föra bort det onda kolesterolet LDL från vävnaden. Ögonen förkalkas först, man får synstörningar. Näringsämnen kommer inte dit där de behövs. Vid ansträngning kan kärlen brista och det kan orsaka hjärnblödning. Vitt raffinerad socker, animaliska fetter och protein orsakar hemokoncentration –förtätning av röda blodkroppar. Protein och socker ger denna starka bildning av röda blodkroppar. Mineralet kalium stiger och natrium sjunker och det orsakar att de röda blodkropparna klumpar ihop sig. Skolmedicinen ordinerar blodförtunnande medel och avråder från grönsaker, som är livsviktiga för hälsan. Stor protein- och sockerkonsumtion ger blodöverfyllnad i hjärtmuskeln, man får dålig kondition, tål inte vistelsen i solen, svettas mycket och får kärlkrampsliknande besvär. Genom kost med för lite kalium blir det störningar i hjärtmuskeln och magnesiumbrist leder till kramp. För lågt kaliumhalt orsakar arytmi, en rubbning i hjärtrytm. Stiger HB, alltså blodvärdet, stiger också kalium och natrium sjunker. (Kalium och natrium är två viktiga mineraler som måste finnas i balans.) Vitt, raffinerat socker, animaliska fetter, salt, överdosering av proteinrik föda ger kalcium-, magnesium- och kaliumförändringar. Stor kaffekonsumtion stressar hjärtat (det gäller även vanligt te). Kaffe vid huvudvärk kan däremot lösa kramp i huvudet och blir sömngivande vid för svag hormonproduktion. Vid sinnesstämningsförändringar påverkas även hjärtmuskeln. Det visar att hjärtat har ytterligare en funktion, nämligen en andlig, mental funktion som jag ta upp i nästa inlägg 8/11 -12.

Signe Danielsson, Biologisk Medicin, nr. 1, 1981