2012-02-29

Ett globalt världsspråk – fördelar och kostnader?

Följ min artikelserie på Ny Vision om ett globalt världsspråk. I min första artikel tog jag upp språkbarriärer och hinder för kommunikation. Denna andra artikel handlar om fördelar, men även vilka kostnader det medför att inte införa ett världsspråk.

Det är en mängd fördelar för mänskligheten att världen utvecklar bättre kommunikationssätt, både skriftligt och muntligt. Viktiga fördelar är:

 • förenklad social integration hos barn
 • eliminering av kostnader, förseningar, missförståelser, när det gäller översättningar och språkinlärning för privatpersoner, organisationer, affärslivet och myndigheter
 • att turister och resande får det mycket enklare att kommunicera
 • att möjligheten till kulturell, andlig och konstnärligt arv presenteras för en världspublik
 • att skapa en anda av fred och förståelse då man tar bort språkbarriärer

Frågan vi måste ställa oss är om det finns några områden som INTE medför fördelar med ett universellt hjälpspråk (och som inte i dag är hämmad av dess frånvaro).

En del vill argumentera att när det gäller ett internationellt hjälpspråk eller världsspråk – vill ett val även eliminera könsfördomar inbakat i ett existerande språk, att språket kan läras snabbare och mer effektivt och några tror även att ett världsspråk kan hjälpa folk att tänka snabbare.

Kostnader för översättningar
När det gäller kostnader för tolkning, översättning och insatser för språkinlärning, är dessa stora. Det är bara att tänka på översättningstjänster, översättningsmaskiner och mjukvara för översättningar, utgifter till extra utskrifter, inhyrning av lärare och konsulter etc. Kostnaderna är enorma för samhället och frånvaron av ett världsspråk är ett hinder för fri handel – både när det gäller affärslivet, så väl på idéburna områden.

Dessutom: översättningar involverar olämpliga tidsfaktorer, förseningar och felaktigheter (som kan ta tid att utreda – något som kan skapa känslomässig skada och även innebära livsfara).

Följ artikelserien om ett globalt världsspråk på Ny Vision…

2012-02-28

Ett nytt världsspråk – grunden för fred

Situationen i dag: I och med att vi stöter på språkbarriärer, om det så gäller inhemskt skolarbete, kontakt med föräldrar från främmande länder, möte utländska ambassadörer, eller på semesterresan, inom EU:s eller FN:s administrativa arbete, så fortskrider arbetet med att hitta globala lösningar.

Klar och tydlig och förståelig kommunikation gäller alla, vi kan tänka på IT-kommunikation, transportsektorn, militärteknologi, miljöarbete, hälsovård. Kommunikationsproblemen innefattar alla situationer, och världens utmaningar för oss samman, antingen vi vill eller inte: inom affärslivet, myndighetsutövning, vetenskap, konst, religiös verksamhet och tränger in i vårt grannskap och familjeliv.

Men – kollektivt är vi i oförmögna att ta i tu med utmaningarna och möjligheterna framför oss på grund av avsaknandet av ett världsspråk.

Letter From The Stars-Martin

Vad är lösningen? Det är klart att mänskligheten är i akut behov av ett muntligt och skriftlig hjälpspråk eller världsspråk, som antingen måste uppfinnas eller väljas från ett av världens existerande språk. Så vitt jag förstår så måste detta ske genom en global demokratisk process, där språkexperter från olika länder och språkområden, tillsammans med experter inom områden som politik, media, utbildning, lingvistik, ekonomi, samhällsvetenskap etc., vill komma fram till ett gemensamt språk som ska gälla hela världen.

Ett sådant språk, när det först har blitt valt, vill användas och utlärt, parallellt med ländernas språk i grundskolor och lanseras som ett universalspråk för kommunikation.

Världen blir ”mindre” och världens folk är helt klart beroende av varandra. Just som en familj inte kunde fungera väl utan ett gemensamt språk, så gäller detta för hela världens befolkning.

Följ artikelserien om världsspråk på Ny Vision…

2012-02-27

Robothjälp för Pensionärer

Sällan tycker jag att jag har hört en lika god idé som att skaffa robothjälp för ålderspensionärer. Tänk bara på saken; antalet pensionärer kommer framöver att öka kraftigt i antal samtidigt som antalet unga som kan ta hand om pensionärerna (demografiskt) kommer att minska.

Därför rekommenderar jag varmt följande artikel i SvD:
http://www.svd.se/naringsliv/innovation/robothjalp_6882365.svd?adapt_wid=sc_svd_w2&adapt_group=1&adapt_ma=0&adapt_mp=0&fcId=4

Idag hinner skötarna knappt med att växla ord med ålderspensionärerna, än mindre ha ett givande samtal med dem. Robothjälp skulle underlätta pensionärernas liv väsentligt genom ökad mobilitet, oberoende och potentiellt högre livskvalitet och frigöra tid för skötarna som istället kan användas för samtal med pensionärerna. Så alla kommer att vinna på det!

Nya visioner för en framtidsinriktad prinsessa

Gratulerar kronprinsessan Viktoria och prins Daniel med ert lyckobarn prinsessan Estelle! Jag ser fram emot at ni tillsammans tar del av nya influenser och bringar ett nytt hopp för Sverige, då ni besöker det Heliga Landet och som pilgrimer vandrar med ödmjukhet och ett öppet sinne upp terrasserna på Karmelberget. Här kommer ni säkerligen att få möjligheten att rådslå med medlemmarna från bahá’í-trons världscenter om alla era hjärtefrågor som handlar om andligt hopp, tro och styrka i en orolig tidsålder.

Karmelberget, Heliga Landet, foto: media.bahai.org

En prinsessas tro är en personlig sak, men samtidig något som i detta sammanhang påverkar ett helt land (kanske en hel kontinent). Det helt klart att en framtida drottning (Viktoria och/eller Estelle) måste ta ställning för en ny modern tro, för en ny tidsålder.

Jag tror att prinsessan Estelle (latin: Stjärna) kan leda Sverige på rätt väg när hon väljer en ny framtidsenlig religion, ”dock Guds oföränderliga Tro, evig i forntiden, evig framtiden”. Detta kommer att ge den kungliga familjen, inte bara nya insikter i provningens tid men kommer även att skapa möjligheter för Sverige och Europa, som kommer att påverka miljoner av människors religiösa framtidstro och hopp.

Sveriges grundlagar och statsskick måste anpassas. En kung, drottning, prins eller prinsessa måste få möjlighet att välja sin religion. Vi lever i en tid av förändring – på det personliga planet behövs en inre trygghet. Denna trygghet ska inte hindras av ålderdomliga regler eller ritual. Den inre resan är till för alla.

Jag hoppas att den kungliga familjen ser ljust på framtiden – och när tiden är mogen gör en pilgrimsresa till Karmelberget. Kanske får en sådan pilgrimsresa symbolisera början på en ny tidsålder för Sverige, som öppnar nya dörrar till en fredligare värld, där insikter om mänsklighetens enhet, kunskap om ödmjukhet, ett andaktsfullt sinnelag och en lugn råder?

Läs mera om bahá’í-pilgrimsresa.

2012-02-25

Ny världsordning

Ny vision. En vision om en ny världsordning. För vissa kanske det låter skrämmande. Vi vet vad vi har, men inte vad vi får. Men vad vi har nu är definitivt inte bra. Orättvist och ohållbart i längden. Visserligen är slaveriet avskaffat i hela världen - men i praktiken finns det kvar i vissa länder i form av arbetsplatser som utnyttjar människor å det grövsta, låter dem jobba utan skydd med kemikalier som är förbjudna i vårat land, långa arbetsdagar, låg lön, inga försäkringar och stora olycksrisker. Inte bara orättvist, utan också ohållbart. Vi importerar en massa saker billigt. Men hur ofta tänker vi på när vi står i affären med den snygga tunikan: är den tillverkad på ett sjysst sätt? Har arbetarna fått anständigt betalt? Hur mycket kemikalier har gått åt för att framställa den?

Jorden är en begränsad planet. Om vi häver ut gifter på ett ställe så sprids det. Miljöförstöring tar inte hänsyn till landsgränser. Radioaktivitet, fabriksrök och surt regn faller dit vindarna bär det.

Vad kan en ny vision innehålla? En värld med omtanke om människor och natur. Där det kortsiktiga vinstbegäret får ge plats för ett mänskligare samhälle. Energi som kommer från förnyelsebara resurser. Rättvis fördelning. Slut på krig. Bara det sparar enorma summor i både pengar och lidande.
Är det en utopi? Nej - det är en nödvändighet!

Människan är i verkligheten en andlig varelse och endast när hon lever i anden är hon verkligt lycklig. 'Abdu'l-Bahá
Människans värde består i tjänande och dygd och inte i rikedomens pomp och ståt... Bahá'u'lláh

2012-02-22

Världen behöver: Ett världsspråk med logisk stavning

ETT VÄRLDSSPRÅK OCH ETT VÄRLDSALFABET

"Den dagen närmar sig då alla världens folk kommer att ha antagit ett världsspråk och en gemensam bokstavsskrift. När detta uppnåtts skall det för en person, som färdas till vilken stad som helst, vara som om hon kom till sitt eget hem. Dessa saker är ofrånkomliga och absolut nödvändiga. Det åligger varje insiktsfull och omdömesgill människa att sträva efter att omsätta det som här föreskrivits i verklighet och handling..." (Bahá'u'lláh, AXPLOCK UR BAHÁ'U'LLÁHS SKRIFTER)

För en bahá'í-troende människa innebär denna text, som uppenbarats av Guds sändebud Bahá'u'lláh (1817 - 1892), ett direkt uppdrag av Gud. Hur ska bahá'í-tron, som är en religion som siktar på världsfred, kunna nå detta mål om människor inte förstår varandras språk? Det är emellertid inte så att det är bahá'íerna som ska försöka hitta alla lösningarna, och så har det inte heller varit tänkt.

Nykonstruerade språk som esperanto och ido, eller nylatin som interlingua, har utarbetats med stor möda av entusiastiska människor och miljontals har lärt sig språken.

Engelskan vinner, men stavningen är absurd


Men nu måste man väl ändå konstatera att engelskan redan blivit detta världsspråk. Inte bara för att hundratals miljoner har det som modersmål, utan för att det går 3 personer som lärt sig engelska på varje person som har det som modersmål.

Riiding it änd spelling it änd säing it shud bi the seim.


Många som kämpar med att lära sig engelska – inklusive de barn som har det som modersmål – blir mycket frustrerade av den fruktansvärda engelska stavningen. Det är inte svårt att känna empati för alla med svårigheter att stava orden eller uttala dem de läser. Jag har dessa svårigheter själv. Här kommer några exempel:

Orden cough, rough, through, though och plough klarar inte många av att uttala som de ska uttalas. Bokstäverna ou  uttalas olika i alla dessa ord. Ändelsen gh används för f-ljudet i de två första orden, medan gh inte står för något ljud alls i de tre sista orden.

Orden you, yew, ewe och bokstaven u uttalas alla på samma sätt trots att de stavas helt olika.

IPA leder till alltför många, främmande bokstäver

Därför har man under de senaste decennierna försökt jobba fram en stavningsreform för just engelskan och enbart engelskan. Det finns ett internationellt fonetiskt alfabet – IPA – som har en bokstav (eller ett tecken) för varje ljud som den mänskliga talapparaten kan frambringa på alla språk. Vissa tecken skulle kunna ingå permanent i ett nytt sätt att stava engelskan. Problemet är emellertid att vi skulle bli tvungna att lära oss ett nytt alfabet. Cup skulle stavas /cʌp/ and skulle stavas /ænd/, ago skulle skrivas /əgo/, yes skulle stavas /jes/ och little skule skrivas /ˈlɪtəl/. Det enkla ordet the kan skrivas på flera olika sätt – de fyra vanligaste är /ðe/, /ði:/, /þe/ och /þi:/.

Engelska med Simpel-Fonetik Spelling (E-SFS)

Det finns enklare sätt. Det går att använda vårt välkända alfabet och låta varje engelskt ljud stavas med "rätt" bokstav. Man kan till och med slopa några bokstäver som inte behövs, men kanske i gengäld lägga till några få bokstavskombinationer. Allan Kiisk har utarbetat en engelska med simpel-fonteik spelling (E-SFS). Där hänger stavningen alltid ihop med uttalet, exempelvis närmar sig Kiisks vokaler den svenska modellen och stora språk som spanska och portugisiska: A uttalas och stavas A, I uttalas och stavas I, E uttalas och stavas E, osv. Dock uttalas det stavade U som O och det stavade O som Å  – inte som i svenskan, men som i spanska, portugisiska, italienska m.fl språk. Men ändamålet är ju inte att förenkla svenskans stavning (vilket onekligen också behövs), utan världsspråket engelskans.

Stavningen bygger på finska och estniska alfabetet

Den fonetiska skriften i engelska med enkel fonetisk stavning, E-SFS, utgörs i princip av de finska och estniska alfabeten, som han upplever som överlägsna när det gäller att stava orden som de uttalas. Han skriver:


Det finns språk som har utmärkta skriftsystem, logiska, enkla, lätta att lära sig och att använda. Bästa exemplen är de finska och estniska språken. I dessa alfabetet används en och samma bokstav för att uttala och skriva en del av ett ord. Varje bokstav har bara ett ljud. Två bokstäver används för längre eller starkare ljud (exempelvis ersätter /ii/i SFS /i:/ i IPA). Vokaler reciteras med enkla ljud, inte som diftonger. När barnen lärt sig det ljud som hör ihop med en bestämd bokstav, vet de hur man läser, uttalar och skriva ord. De flesta barn lär sig läsa på bara 1-2 månader.

Kiisk har lyckats reducera alfabetet för den reformerade engelska stavningen till endast 24 bokstäver.

Tangentborden kommer dock inte att förändras eftersom namn på personer, städer m.m. kommer att stavas som tidigare. Två nya vokaler tillkommer – Ä,ä och Ö,ö – och fyra konsonanter och en vokal försvinner: C,c och Q,q och X,x och Y,y. Finsk-estniskan innebär att ä, ö and u genomgående används i stället för IPA:s alltför många varianter av uttalen av dessa vokaler, æ, ə och ʊ är bara en variant. Syftet är att hålla det så enkelt som möjligt.

Vokalen Y ser Kiisk inget behov av längre eftersom det är så snarlikt I (I type typical English → Ai taip tipikal Inglish).  C ersätts av S eller K (circus → sörkös). PH ersätts givetvis av f (photo → foto)

 Enligt håll-det-enkelt-principen används bara en enda bokstav, R, för alla R-ljud som kan förekomma, liksom en enda TH-stavning för tonande och icke-tonande then (E-SFS: then) och three (E-SFS: thrii). Anledningen är att flertalet, särskilt de som inte har engelska som modersmål, har det tillräckligt svårt med de engelska TH- och R-ljuden ändå.

Vidare ersätts Q givetvis av K (quick →  kwik), (liquor →  likör) och X av KS (taxi → taksi).

W är kvar, men får i E-SFS representera den diftongliknande oi-vokal (som i window), precis som den alltid gjort i engelskan. J används aldrig mer som någon ersättning för I, utan är det tonande J-ljud vi hittat i ord som James och you (you → ju).

Exempel på skillnaden mellan hur engelskan stavas nu och med E-SFS


When you read Simpel-Fonetik words, you must pay attention to each letter. Remember: Each letter has always the same sound, the sound given in the Simpel-Fonetik alphabet, regardless what letter is next to it.


Wen ju riid Simpel-Fonetik wörds, ju mast pei ätenshön tu iitsh leter. Rimember: Iitsh leter häs oolweis the seim saund, the saund given in the Simpel-Fonetik alfabet, rigardles wat leter is nekst tu it.

Det kan se helt galet ut, visst, men mänskligheten skulle vänja sig på någon generation. Ponera att inga dubbelkonsonanter förekommer; rigardles stavas enligt förslaget med ett s, dvs. inte "rigardless". Som ni ser har Allan Kiisk bestämt sig för att genomgående använda SH för det som ungefär skulle uttalas som sje-ljud på svenska, t.ex. (schedule → shedjul), (machine →  mashiin) men givetvis som K där uttalet är K (scheme →  skiim) och med en annan konsonant före SH om uttalet är sådant (chip → tship; such → satsh; chance → tshans). Själv funderar jag lite på om man inte kunde ha valt bokstaven J i vissa ord som t.ex. "tjip" i.st.f. tship. Men Kiisk vill vara konsekvent: (jungle →  dshangel; gin →  dshin).

Ytterligare ett exempel:


Allan Kiisk spent his tshaildhud in Estonia änd tiineidsh jiers in Germany bifor kaming tu the United States. Hi obteind his elektrikal endshineering edukeishon ät Oregon State änd Stanford Universitys. Hi wörkd äs än endshineer änd mänidsher for the U.S. Army Corps of Engineers, äs ö professor of endshineering ät the University of Redlands, California, änd äs the prinsipal endshineer in his oun konsalting föörm, Alkitek Associates. Hi änd his waif, Karin, häv träveld änd livd in meni kantris. Thei häv setld daun nier Sacramento, California, klous tu their tshildren änd gräntshildren

Som ni ser behöver även en person med finska, estniska eller svenska som modersmål en ordbok för detta. Det finns självfallet de som tycker sig höra Ä där Kiisk valt att stava med A eller E. Ska man skriva pei eller päi, tshans eller tshääns, meni eller mäni? Kiisk har valt att slå vakt om THE som stavningen på engelskans bestämda artikel fast det enligt hans egna regler kanske borde skrivas "THÖ". Kiisk har en hemsida där en ordbok kan beställas.

Grundregeln är att varje bokstav ska skrivas och uttalas för sig, men engelskan innehåller ju många diftonger, och E-SFS använder ai au ei ie oi ou och ui. Ordet I (jag) skrivs enligt Kiisks förslag ai, och det ska givetvis uttalas precis som idag med de båda vokalerna i ett svep, inte som a följt av en kort paus och sedan i.

E-SFS kan också tydliggöra hur ord som Báb och Bahá'í ska uttalas på engelska (och på svenska för den delen: Báb /Baab/; Bahá'í /Bahaaii/. Med E-SFS skulle den som säger "bahaj" försöka skriva så också, men ordet slutar inte med diftongen –ai.

2012-02-22 04:57 Stefan Back

2012-02-21

Integration för växt

Min artikelserie på Ny Vision fortsätter nu mot sitt slut. Jag har beskrivit fem utvecklingsprocesser som bahá’í-samfunden världen över arbetar efter: organisk växt, att bygga mänskliga förmågor, utbildning, utvecklandet av mänskliga resurser och bidrag till samhällets framåtskridande. Dessa är viktiga att förstå för att utveckla en ny världscivilisation baserade på andliga principer. Denna sista bloggartikel i serien handlar om integration.

Vi vet genom erfarenhet att splittrade aktiviteter inom olika områden inte skapar utveckling. Kunskapen man får när man arbetar inom området utvecklingsproblematik ryms inte inom ett enda ämnesområde. Förenad och integrerad ansträngning inom olika områden som hälsa, utbildning, agrikultur och bevarandet av miljön är viktiga för att regionen ska utvecklas.

En sådan integration kan uppnås när enkla gräsrotsinitiativ utvecklas till mera stabila och komplexa verksamhetsnivån. I bahá’í-utvecklingsprojekten gäller konceptet integration även materiella framsteg och andlig utveckling. Socioekonomiska utvecklingsprojekt är därför ett uttryck för tro i handling.

Det som stödjer bahá’í-tillnärmningssättet för utveckling är tron på att varje mänsklig kultur och segment representerar ett tydligt arv som måste uppmuntras att utvecklas och bidra till en framkommande global civilisation. Bahá’í-uppdraget för social ändring och framsteg kommer direkt från Bahá’u’lláhs vision om mänskligheten som en familj.

Att fostra enhet bland individen, grupper och institutioner är därmed ett essentiellt och utmärkande drag för alla bahá’í-utvecklingsförehavanden.

 

Barnklass i Västra Sumatra, Indonesia. Foto: media.bahai.org

Religion, Gud, Profet, vad är innebörden i dessa ord?

Idag tycks det gå bra att kalla vad som helst för religion. Den verkliga betydelsen av ordet religion tycks ha gått förlorad.

Ordet religion kommer från det latinska religio vilket betyder vördnad, medvetande och enligt Lucretius av det latinska ligare – sammanbinda, återbinda. Min tolkning är då att ordet religion betyder återförening med Gud eftersom det används i samband med Gud och hans profeter.

Ett obestridligt bevis för Guds existens är att människan inte har skapat sig själv. Guds innersta väsen är obegripligt för det mänskliga förståndet, emedan det begränsade förnuftet inte kan uppfatta detta obegränsade Mysterium. Gud innefattar allt: Han kan inte omfattas. Det som innefattar är överlägset det som innefattas. Det hela är större än dess delar.

Saker som människan förstår, kan inte vara utanför hennes fattningsförmåga, så därför är det omöjligt för människans hjärta att fatta karaktären hos Guds majestät. Gud kan endast kännas igen genom Hans profeter. Guds verklighet är inte materiellt utan andligt.
Baha'i House of Worship In Chicago
Foto: flickr.von josh.ev9

Det finns två sorters mänsklig insikt. Den ena är förnimbar genom sinnena: ögonen, öronen, lukt- känsel- och smakförnimmelse som kallas konkret. Den andra arten mänsklig insikt är andlig verklighet. Till exempel är förståndets kraft inte kroppsligt. Tvärtom, ingen av människans inre förmågor är föremål utan är intelligibla verklighet. Så är kärlek en andlig och ingen konkret verklighet, likaså är värme, ljus, elektricitet och magnetism intelligibla verkligheter.

För att människan skall förstå Guds andliga budskap, krävs det materiella symboler, som förmedlas till oss genom profeterna. Guds manifestationer är förbindelselänken mellan Gud och människan genom den helige Ande. Det är Guds ande som ingjuts i profeterna som i sin tur förmedlar den till oss i form av Guds ord och vilja.

Alla heliga böcker förmedlar andliga verkligheter genom materiella symboler. Men eftersom man inte har förstått detta utan de tolkas bokstavligen har det uppstått schism i varje religion och det har bildats otaliga sekter i varje religion. Vår senaste profet Bahá’u’lláh har därför gett oss verktyget genom sin son ’Abdu’l-Bahá som är den ende att få tolka faderns budskap och därmed förhindras feltolkning av de heliga skrifterna.

’Abdu’l-Bahá, ”Beantwortete Fragen”, (”Some Answered Questions”)
Ogranskad översättning

2012-02-20

Bidra till samhällets framåtskridande

I mitt tidigare blogginlägg tog jag upp det fjärde området för utvecklingsprocesser och hur bahá’í-tron arbetar med bland annat mänskliga resurser. Det nästa området är Bidrag till samhällets framåtskridande, något som jag beskriver närmare här under:

Att bidra har flera synonymer, det betyder att göra sitt till, medverka, hjälpa till och understödja och att gynna. Inom detta område tillämpas Bahá’u’lláhs (1817-1892) läror till social- och ekonomisk utveckling, en del av en större process som handlar om att skapa stabilitet och välstånd inom mänskliga relationer.

Utvecklingsaktiviteter erbjuder möjligheter för lokala bahá’í-samfund att involveras direkt i samhällslivet. Det viktiga att påpeka är att dessa bahá’í-projekt ska engagera och gynna alla i grannskap och närområden, inte enbart bahá’íer själva. Samarbeten med organisationer och samhällsledare och intellektuella som bekymrar sig för sociala, moraliska och ekonomisk utveckling är en viktig del av dessa bahá’í-projekt.

Till exempel kan enkla saker, som barnklasser som lär barnen goda egenskaper; skapar nya vänskapsband; de får spela tillsammans; berättelser och konst, vara något som inspirerar barnen. De får lära sig att mänskligheten är en, att vi alla är olika, men bor på en gemensam planet. De får även en längtan efter kunskap; både av materiell och andlig karaktär.

Barnens andliga och moraliska utveckling är grunden, inte bara till deras personliga lycka, men det skapar även ett ansvarstagande hos dem för mänskligt samarbete – något som är grunden för och bidrar till samhällets framåtskridande. Detta påverkar direkt vår materiella och andliga civilisation.

Är du intresserad i att hjälpa till? Då är det bara att kontakta närmaste bahá’í-samfund som du hittar på bahai.se.

2012-02-16

Vårt resursslöseri

Om vi eftersträvar en global hållbar utveckling där jordens resurser blir allt mer begränsade och måste räcka till fler människor bör vi ta oss en ordentlig funderare på våra möjligheter.

Resursanvändningen i i-land är många gånger större per individ räknat än i u-land. Minskad konsumtion i i-land med större hushållning med råvaror och lägre grad av förädling skulle kunna innebära att resurserna räckte till fler människor också för kommande generationer. En övergång till mer vegetabiliska livsmedel i våra svenska kosthåll skulle enligt ett förslag innebära att våra resurser skulle kunna föda ytterligare 1,5 miljoner människor utan att sänka mängden proteiner – bara minska det resurskrävande animaliska proteinet och öka det vegetariska från ärter och bönor.

Att få fram vegetabilisk protein kräver långt mindre av jordens begränsade resurser än animaliskt protein. Proteiner från nötkött som produceras på ett tunnland åkerjord räcker endast 77 dagar för en normal aktiv man, medan proteiner ur sojabönor, odlade på lika stora areal, ger proteiner för 2224 dagar. Detta kan ge oss en tankeställare.

Sojaprotein / sataymarinering
sojaprotein, foto: flickr.com, altemark

Om man använder sig direkt av växterna innan man låter dem gå omvägen över djuren får vi följande resultat: Norge har en 30 %-ig försörjning av nu 4,5 miljoner, de skulle kunna försörja 10 miljoner. Sverige har en 80%-ig försörjning, vi skulle kunna försörja ett U-land (dr Wilhelm Jülke).

I-världens husdjur förbrukar mer grödor än vad u-världens människor äter. Vi använder mycket mer mjölkprodukter till våra husdjur än vad som konsumeras i u-världen.

I-länderna betalar förhållandevis låga priser på u-ländernas exportvaror. För att få något ekonomiskt utbyte utnyttjar man jorden för hårt och möjligheterna till ett differentierat jordbruk minskar. Betalade vi ”fullt” pris för till exempel kaffe och bananer skulle det kunna innebära betydande förbättringar i u-land. Skulle kaffe odlas och skördas i Sverige fick vi räkna med att betala 280 kr per kilot. (Detta sades på 1980-talet)

Militära rustningar kräver stora resurser – pengar, råvaror, kunnande och arbete. Om bara 1 % av rustningskostnaderna i i-länderna överfördes till biståndskontot skulle biståndskontot öka med ca 15 %.

En omläggning av kostvanorna i i-länderna skulle kunna innebära att alla fick äta sig mätta på kända livsmedel.

Dr. Wilhelm Jülke, personlig kommunikation

2012-02-15

Få bättre mänskliga resurser

Min artikelserie på Ny Vision fortsätter. Jag beskriver sex avgörande utvecklingsprocesser som bahá’í-samfunden världen över arbetar efter. Dessa är viktiga att förstå för att utveckla en ny världscivilisation baserade på andliga principer. Jag har beskrivet viktigheten av organisk växt, att skapa och bygga förmågor och utbildning. I detta blogginlägg beskriver jag närmare på den fjärde processen, nämligen utvecklingen av mänskliga resurser:

Den nära relationen mellan utbildning och att bygga förmågor är kärnan i att utveckla mänskliga resurser. Träningsmetodik - som skapar deltagande och en öppen inställning till inlärning – involverar i grunden individen och grupper på gräsrotsnivån i lokalsamfunden. Det kan även inkludera professionella och studenter från andra regioner och länder. På så sätt kan man uppmuntra till en världsvid inlärningsprocess.

Studenter vid ett datorkurs i Gambia mottar sitt diplom från sin lärare.
Foto: media.bahai.org.

Att idéer, tankar och utvecklingsprojekt inte styrs eller påverkas utifrån, och att institutioner svarar på strävan och initiativ från lokalsamfundet, är viktiga karaktärsdrag i bahá’í-utvecklingsprojekt. Dock vill tillämpningen av dessa principer inte förhindra möjligheten att dra nytta av beprövade och väl uttänkta tillnärmningssätt till träning utvecklade på nationellt eller internationellt nivå. Därmed kan projektställen ses på som platser där man ger utbildning för ett ökat antal individer från alla delar av världen och från alla samhällsskikt.

Detta är helt klart viktigt för att bygga nya tankemönster, förhindra kulturella konflikter och lära sig ödmjukhet – att lära tillsammans med projektdeltagare från hela världen.

Bahá’u’lláh 1817-1892 säger att ”Jorden är endast ett land och mänskligheten är dess invånare”.

Följ med på nästa inlägg på Ny Vision – då kommer jag att ta upp det femte temat: hur vi kan bidra till samhällets framåtskridande.

2012-02-14

Utbildning för framtiden

I mitt tidigare blogginlägg på Ny Vision redogjorde jag kort för sex avgörande utvecklingsprocesser som bahá’í-samfunden världen över arbetar efter. Det första var organisk växt, det andra var att skapa och bygga förmågor. I detta blogginlägg beskriver jag närmare på den tredje processen Utbildning:

Utbildning och kunskap är viktig. Det är en av Bahá’u’lláhs läror – att individuell och universell utbildning är centerpunkten i trons sociala och ekonomiska utveckling. Inlärning sker på alla nivån och involverar medlemmar i lokalsamfunden, oberoende deras förmågor och erfarenhet. Det förvandlar inte bara studieprocessen, men är en systematisk och pågående process för rådplägning, reflektioner och handling som ska frambringa ett konsekvent ändringsmönster.

En sådan inlärningsprocess kan ske väldig enkelt i grannskapen och lokalsamfunden, men med större förfining på regional och nationell nivå.

På så sätt vill varje bahá’í-utvecklingsprojekt, oberoende av sin storlek, anstränga sig för att bli inlärningscenter med ett stödjande material, moral och andlig välmående.

Bahá’u’lláh tillkännager att alla människor ska förvärva kunskap och erhålla en utbildning. Detta är en nödvändig religiös trosprincip och regel, som är ny och kännetecknar denna religionsordning.

2012-02-13

Religionsfrihet–respekt för övertygelsefrihet

Detta var temat på lördag  11 februari, Medborgarplatsen i Stockholm, där undertecknande av Sveriges interreligiösa råds uttalande om religions- och övertygelsefrihet.

En viktig händelse och något som visar att religionen egentlig kommer från en och samma källa. Biskop Anders Wejryd sade att “Det är religionernas både väsen och plikt att ta ansvar för det gemensamma bästa”.

Detta överensstämmer även med Bahá’u’lláhs (1817-1892) ord när han förklarar att: “… detta är Guds oföränderliga Tro, evig i forntiden, evig i framtiden”.

Jag tror att religionerna måste samarbeta närmare och på djupet förstå sin historik, sin teologi och filosofi. De måste även stå upp för att ta bort vidskepelse som skiljer religionerna.Religionerna och alla trossamfund måste samarbeta än närmare.

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) berättar att “den Helige andes största kraft finns i sanningens Gudomliga manifestationer. Genom Andens kraft har den gudomliga läran förts in i mänsklighetens värld. Genom Andens kraft har evigt liv kommit till människobarnen. Genom Andens kraft har den gudomliga härligheten lyst från öst till väst och genom samma Andes kraft, kommer mänsklighetens gudomliga förmågor att uppenbaras. “

Vi måste arbeta och be för mänsklighetens enighet, för alla länder är ett land och vi måste arbeta tillsammans i fullständig enighet.

Det är jättetrevligt att FN har utlyst första veckan i februari till World Interfaith Haromny Week. Något jag ser fram emot till kommande år.

Jag är övertygad om att Sveriges interreligiösa råd som bildades 4 maj 2010 kommer att spela en viktig roll i framtiden. Dess arbete är viktigt och du kan bidra!

Läs mer på Dagen.se

 

Sveriges interrelligösa råd, med representanter för bland annat kristendom,
islam, bahá’í och buddhism

Källa:

1) Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter, s. 17. Bahá’í-förlaget AB

2) Anföranden i Paris, s. 86. Bahá’í-förlaget AB

2012-02-11

World Happy Day


Idag är World Happy Day, världslyckodagen.

Året runt finns diverse speciella dagar, som Kanelbullens dag, Ostkakans dag, Köpfri dag, m.fl. Världslyckodagen hade jag inte hört om förut. Men det låter härligt eller hur? Inte för att man ska gå omkring med ett påklistrat smil hela långa dagen, utan för att tänka på: vad gör mig lycklig? Och sen göra fler saker som gör att jag känner mig lycklig.

Vår lokala tidning hade gjort intervjuer med människor och frågat vad de blir lyckliga av. Här är några svar:

"Att ha trevliga människor runt omkring mig"
"Spela musik tillsammans"
"Solsken"
"Blommor och glada färger"

Inte några speciellt konstiga saker och faktiskt så kostar de inte pengar heller. De flesta svar handlade om att vara med vänner och familjen. Vi är sociala varelser och tillsammans kan vi bli lyckligare. Vilka är dina vänner, som du blir glad av att träffa? Inte facebook-kompisar eller sms-vänner, utan riktiga IRL. Träffas nånstans på stan eller hemma hos varandra. Vardagsglädje

2012-02-10

Ett oberoende sökande efter sanningen.

Dagens människa, oavsett på vilken social nivå hon tår eller vilken utbildning hon har kan i jämförelse med människan från tidigare tidsålder på ett helt annat sätt tänka självständig och dra logiska slutsatser. För 2000 år sedan var det endast enstaka som kunde det och för 3000 år sedan hade denna utveckling just börjat.

Kunskapen från Kristi födelse till 1750 hade fördubblats. Den fördubblades åter från 1750 till 1900 och fördubblades igen från 1900 till 1950. Sedan kortades tidsrymden hela tiden i och med att den fördubblades från 1950 till 1960. Samma sak hände från 1960 till 1966 och från 1966 till 1969. Enligt denna beräkning skall mänsklighetens kunskap sedan 1975 fördubblas var tredje månad. Ett annat exempel för denna utveckling är existensen av 6000 olika medicinska tidskrifter (1995). Av dessa existerade endast 4000 fyra år tidigare.
Energie des Wisses
foto: flickr. Fräulein Schiller

Den enskilde människan måste få klart för sig att hon kan tänka självständig. För närvarande tror de flesta inte på denna färdighet utan gör sig allt för beroende i sin meningsbedömning och omdöme av informationen de får genom omgivningen, alltså genom föräldrar, släktingar, bekanta, vänner, litteratur, press, radio, TV och propaganda.

Vår uppgift är inte att oprövad ta emot denna information och tillägna oss den utan detta leder allt för lätt till negativa fördomar och den typiska tron på vetenskapen i denna tid. Lika lite är det vår uppgift, att kritisera allt vi iakt tar då detta kan leda till pessimism, till negativism och till uppror.
Framtidens skola?
foto: flickr. Ann Catrin Brockman

Vår uppgift är snarare att kritiskt pröva all information som hela tiden sköljer över oss och acceptera det som vi anser är rätt, allting går att sälja med mördande reklam. Ett exempel är dagens forskningsresultat som hela tiden sköljer över oss och ofta motbevisas av andra forskare. Då bör man fråga sig, vilket företag har anställt och betalt respektive forskare.

Men för detta krävs en måttstock, och den finns i den äkta tron på den ende Guden. Ett bra rättesnöre finns i Bahá’u’lláhs och ’Abdu’l-Bahás skrifter.

”Neue Wege zur inneren Freiheit” Erik Blumenthal

2012-02-07

Att skapa och bygga mänskliga förmågor

I mitt tidigare blogginlägg på Ny Vision tog jag upp att det finns sex avgörande utvecklingsprocesser som bahá’í-samfunden världen över arbetar efter. Det första var organisk växt. I detta blogginlägg beskriver jag närmare på den andra processen Att skapa och bygga förmågor:

Utvecklingsprojekt är inte en produkt som levereras av ”utvecklade” till ”outvecklade” människor. Hellre är det en process där individen i grannskapen över hela världen deltar, oberoende nivån av deras materiella välstånd, och blir därmed viktiga aktörer för att definiera, analysera och lösa egna problem.

Medan konkret handling i ett projekt bör utvecklas mot en synlig förbättring av ett antal livsaspekt vill projektens utveckling och initiativförmågor mätas för hur de påverkar samhället att möta utvecklingsfrågor på högre nivå av komplexitet och effektivitet.

Människors förmåga att delta i sina egna utvecklingsprocesser omvandlar ett antal sammankopplade element. Det genererar och upprätthåller integrerande sociala och ekonomiska aktiviteter som direkt påverkar utveckling av förmågor för individen och på gruppen som helhet.

Vissa nyckelförmågor är:

 • att lära sig hur man tar initiativ på ett disciplinerat sätt,
 • antagandet av metoder för beslut som är icke-fientliga och inkluderande i sin natur,
 • systematisk tänkande för att förstå problemen och söka efter lösningar,
 • byta ut dominerande och tävlingsinriktade relationer till nya baserad på samarbete, ömsesidighet och tjänst för andra,
 • uppmuntrandet av viktiga essentiella nobla dygder i människan,
 • fostran av hederligt beteende på alla samhällsnivån,
 • och utvecklandet av färdigheter och åtaganden som är nödvändiga för att skapa och använda teknisk kunskap.

Följ med på Ny Vision för att ta del av de tre andra utvecklingsprocesserna (utveckla mänskliga resurser, bidra till ett framåtskridande samhälle och integration).

Jag tar upp dessa i kommande blogginlägg…

Guds existens

Ett obestridligt bevis för Guds existens är faktumet att människan inte har skapat sig själv. Ett exempel på detta är vår lever, det lilla organet i vår kropp som är ansvarig för hittills femhundra olika kända funktioner. Några forskare försökte efterlikna alla dessa funktioner genom att bygga upp motsvarande maskiner. Det krävdes jättestora hallar för att få plats för dessa maskiner och ändå lyckades de inte.

Gud står utanför människans fattningsförmåga. Guds verklighet och fullkomlig helighet är upphöjd över allt lovprisande. Guds ställning är osynlig, ofattbar, ouppnåelig, en ren existens som inte kan beskrivas, ty den gudomliga existensen omfattar alla ting. Det omfattande är sannerligen större än det som blir omfattad. Det som omfattar kan inte förstås av det som blir omfattad. Är det tänkbart att en tavla är ett mästerverk men målaren är ofullkomlig? Tavlan är ju hans konst och skapelse. Nej, tavlan kan inte ens likställas med målaren. Hur fullkomlig tavlan än är så är den fullständig ofullkomlig i jämförelse med målaren.

Hur långt förståndet än utvecklar sig, även om det skulle uppnå begripandets slutliga nivå och förståelsens gräns skulle det känna igen de gudomliga tecknen och egenskaper endast i skapelsens värld, inte i Guds värld. Guds väsen och kännetecknen finns på helighetens höjder och för förståndskraften och fantasin finns ingen väg att komma i närheten. Vägen är stängd och sökandet är förbjudet.

Erlebnis Waldegg - Anlegen des Kräutergartens (28. Mai 2010)
Foto: flickr. Poiseon Bild und Text

Förmågan att förstå skiljer sig gradvis i skapelsens olika riken. Mineral-, växt och djurriken är vart och ett oförmöget att förstå någon skapelse bortom sin egen. Mineralen kan inte föreställa sig växtkraften i en planta. Trädet kan inte förstå rörelseförmågan hos djuret, inte heller kan det förstå betydelsen av att äga syn-, hörsel- och luktsinne. Alla dessa hör till den fysiska skapelsen.


IMG_7058
Foto: flickr. sopues
Människan har också del i denna skapelse men det finns ingen möjlighet för något av de lägre rikena att förstå vad som äger rum i människans sinne. Djuret kan inte fatta en mänsklig varelses intelligens, det förstår endast det som dess djuriska sinnen kan uppfatta. Det kan inte föreställa sig något abstrakt. Ett djur kan inte lära sig att jorden är rund, att jorden rör sig runt solen eller att konstruera en elektrisk telegraf. Dessa saker är endast möjliga för människan. Människan är skapelsens högsta verk, närmast Gud av alla varelser.

Alla högre riken är ofattbara för de lägre. Hur skulle det då vara möjligt att denna skapade varelse, människan, skulle kunna förstå alltings Allsmäktige Skapare?

Det som vi föreställer oss är inte Guds verklighet. Han, den Outgrundlige, den Otänkbare, är långt bortom människans fattningsförmåga.

Is+människa
Foto: flickr. sopues

Människan är en produkt av varje föregående skapelse emedan hon innehåller dem alla. Till människan är förståndets särskilda gåva given genom vilken hon har möjlighet att mottaga en större del av det gudomliga ljuset.
Det finns de som nekar Guds existens och menar att naturen ordnar allt. Naturen är det tillståndet som till synes omfattar liv och död eller med andra ord tingens sammansättning och upplösning. Om man betraktar naturen själv ser man att den varken har vilja eller förstånd. Denna natur är underkastad en fulländad konstruktion, bestämda lagar, en fullständig ordning och en fullkomlig plan från vilken den aldrig avviker. Från minsta osynliga atom till de lysande himlakropparna förstår man ordningens högsta grad och inser att allting står under en oundviklig lag.

En historia: Tvillingar ligger i mammans mage. "Hej, broder, tror du att det finns liv efter födelsen? Tror du på mamma?" "Nej, jag tror inte på sådant prat, jag är ateist. Jag menar har du någonsin sett mamma?"

’Abdu’l-Bahá ”Anföranden i Paris”

2012-02-06

Mänskliga resurser och utvecklingsprojekt – organisk växt

I mitt tidigare blogginlägg på Ny Vision tog jag upp att det finns sex huvudsakliga utvecklingsprocesser som formar handlingsmönstret som bahá’í-samfunden världen över nu arbetar efter över hela världen. Det första är Organisk Växt, något som jag beskriver närmare här under:

Alla former för den typen utvecklingsaktiviteter vi talar om, vare sig det är generella, sociala eller ekonomiska börjar i grunden med enkla handlingsplaner på gräsrotsnivån. Önskan om att ändra kurs, måste komma direkt från individen och lokalsamfunden – det går inte att påtvinga detta från andra utanför grannskapet eller lokala samhällen.

Erfarenheter från praktisk handling visar att gräsrotens initiativ naturligt nog växer i komplexitet. Till exempel kan kurser för handledare i princip bli ett center för aktiviteter som utbildning inom hälsa, familjrådplägning, skogsvård, men många tillfällen vill barnklasser vara en startpunkt.

Själv om enkla väldefinierade projekt har störst möjlighet att lyckas, så vill några behöva ytterligare stöd utanför närområdet. Projektet växer organisk och utvecklar sig regionalt och även nationellt.

I mitt nästa blogginlägg kan du läsa mera om hur utvecklingsprojekt, att skapa och bygga upp förmågor.

2012-02-05

Köp!

Idag var jag på konstrunda i våran kommun. Underbart att se kreativiteten, färgerna, formerna, materialen! Det fanns många saker som jag ville ha: Den vackra tavlan med fiolen, den quiltade kudden, den hemvävda gosiga yllepläden, trasmattan med de lysande färgerna, smideshalsbandet... Men behöver jag någon av dessa saker? Nej, det måste jag erkänna för mig själv. Faktiskt inte. Fast det skulle ha varit kul om.... Och det här var äkta grejer, inte framställda i någon fabrik med slavliknande förhållanden, som det finns gott om i vissa länder. Men tankarna började vandra om det där med att köpa saker.

Det finns så mycket runt omkring oss hela tiden. Kom och köp! Köp och bli lyckligare! Se bättre ut! Köp för att imponera! I tidningar, TV, på stan, överallt är budskapet KÖP! Vi måste få hjulen att snurra, utan köpkraft går landet under! Detta är en stor fet lögn! Sverige går inte under om vi konsumerar mindre. Vi blir INTE lyckligare av att köpa saker! Kanske just då, en snabbt övergående glädje, som sedan förbyts i flera "vill-ha-grejer. Mer vill ha mest. Girighet. En av de forna dödssynderna, som nu betraktas som normalt i vårat konsumtionssamhälle.

Vad kan vi bli lyckliga av? Goda vänner? Barn och barnbarn? En skön promenad? En vacker trädgård? Ett leende från någon vi möter? Solsken? Ligga i en hängmatta på sommaren och höra suset i träden? Fågelsång? Dessa upplevelser är alldeles gratis dessutom!

Det finns forskning om lycka. En av sakerna som forskarna kom fram till var att vi blir lyckliga när vi kan hjälpa andra. Det kan vara att ge pengar till välgörande ändamål, ha ett fadderbarn, hjälpa någon äldre att handla och gå ärenden, städa, vara vänlig och hjälpsam mot andra människor. Glömma oss själva och vårat ego för ett tag.

'Abdu'l-Bahá sa:
Glädjen ger oss vingar. I glädjens stunder är vår styrka mer livsbefrämjande, vårt förstånd klarare. Vi tycks vara bättre skickade att klara av världen och finna det område, där vi kan göra nytta.

2012-02-02

Vad är hälsa?

I dagens samhälle verkar en vanlig syn på hälsa vara frånvaron av sjukliga diagnoser och onormala laboratorievärden. Hälsa räknas som ett tillstånd att inte vara sjuk. Men hälsa är så mycket mer. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är hälsa: Optimalt (bästa möjliga), fysiskt (kroppsligt), psykiskt (mentalt – själsligt) och socialt välbefinnande. Denna definition gör det tydligt att det är många komponenter i en människas liv som skall fungera för att hon skall må riktigt bra. Den engelske läkaren dr Edward Bach definierade hälsa som den fullständiga harmonin mellan kropp, själ och ande.

De gamla läkarnas Diaita.
Vägen till hälsa definierades redan av antikens läkare i principen "måttfullhet i allting". Deras recept på hur hälsa kunde uppnås sammanfattas i de gamla läkarnas ordningsregler:

Diaita betyder ordagrant "ordning" och är den ur antiken stammande läran om skötsel, bibehållande och återställande av hälsan. Som riktlinjer till livsordningen tjänade:

Regimina Sanitatis (Hälsoregim)
1. Aer (luft): Se till att du får ren luft (smog!) och tillräckligt med frisk luft (syre!), ren miljö, rätt andning, användning av luft, ljus och vatten och god hygien på alla livsområden.

2) Cibus et potus (mat och dryck): måttfull, sund näringstillförsel, hälsosam kost, riklig tillförsel av hälsosamma vätskor, iakttagande av fasteföreskrifter, undvikande av ohälsosam mat, njutningsmedel och droger.

3) Motus et quies (aktivitet och passivitet): Balans mellan rörelse och vila, arbete och fritid, stress och ledighet, prestation, även kroppsträning, gymnastik, att hålla sig i form och återhämtning.

Yes, idag har vi idrott!
fot: flickr.com, Forslundagymnasiet

4) Somnus et vigilia (sömn och vaka): En sund rytm i sömn och vaka, upprätthållande av inre och yttre lugn, även meditation, skydd mot oväsen, överansträngning, excesser, sjukligt begär och andra sjukdomsframkallande faktorer; allmänt bevarande från skador.

5) Excreta et Secreta (utsöndring och sekretion): skötsel av ämnesomsättningen, renhållning av kroppsvätskorna, tillräckliga, regelbundna utsöndringar av avföring, urin, svett och menstruation.

6) Affectus animi (psykohygien): Vård av en kultiverad livsstil, positiv själslig-andlig uppbyggnad, filosofi, att ge livet en mening, religiositet, inre livskultur.


”På alla områden är det önskvärt med måttfullhet. Överdrivs det något så visar det sig som källa till ofärd”. Bahá’u’lláh

Ogranskad översättning ur ”Botschaften aus Akka 6:31 (Tablets of Bahá’u’lláh)

”Var förnöjsam på varjehanda sätt så skyddas själen för tröghet och illamående”.
Ogranskad översättning ur ”Die Tafel an einen Arzt – Lawh-i-Tib” Bahá’u’lláh

"Hälsa är en present, som man måste göra åt sig själv."
"Alla vill leva länge, men ingen vill bli gammal" (Johann Nestroy 1801-1862).

"Så länge människan håller på med gymnastik, arbetar mycket kroppsligt, inte är helt mätt och har lätt avföring inställer sig inga sjukdomar".

Dessa och liknande riktlinjer finns under årtusendens förlopp i alla tider och i alla länder med högtstående kultur, från Fjärran Östern till långt i väst.

Rådet att människan som andlig varelse borde utveckla mer eget ansvar för sitt liv och medvetet och aktivt förvärva sin hälsa på nytt får sällan gehör.

"Vi kommer att upptäcka den sanna hälsan endast om vi skiljer oss från mängden, ty massan står i motsats till det rätta förnuftet och försvarar sina egna åkommor och lidanden. Låt oss fråga "Vad är det bästa?" och inte "Vad är det brukliga?"
Lucius Annaeus Seneca (55f. - 41e. Kr.)

Dr. med. Erich Rauch ”Die F.X. Mayr-Kur… und danach länger leben.

2012-02-01

Mänskliga resurser för framtidens behov

Människan är världens bästa resurs. Men den resursen måste utvecklas och förfinas och användas för att utveckla världen. Det jag tänker på är en öppen attityd för att hela tiden lära nya saker, via studiegrupper i gräsrotrörelser, till studenter och professionella inom sina yrken inom regionen eller landet – med ett världsomspännande perspektiv.

Bahá’í-utvecklingsprojekt är i sin natur kvalitativ. Med eftertryck på gräsrotrörelser och gradvis växt vill dessa typer projekt komplettera många element i bahá’í-samfundslivet. Utvecklingsaktiviteter är integrerade i bahá’íernas insatser för att skapa ett levnadsmönster som frigör individens individuella möjligheter och som samtidigt vill främja det bästa för alla.

Det finns sex huvudsakliga utvecklingsprocesser som formar handlingsmönstret som bahá’í-samfunden världen över nu arbetar efter över hela världen:

1. Organisk växt

2. Bygga upp förmågor

3. Utbildning och träning

4. Utveckla mänskliga resurser

5. Bidra till ett framåtskridande samhälle

6. Integration

Att systematiskt skapa livskvalitet - och det i en materiell och kynisk värld är en stor utmaning. Generellt sätt så är utmaningarna världen står ovanför så stora att de mänskliga resurserna inte sträcker till. Något som många biståndsorganisationer, myndigheter och samhällsprogram har erfarit.

Mänskliga resurser kan skapa ett fantastiskt rättvist och samhälle – men utan en STOR vision, ett grundläggande och positivt mål och en plan som vägleder oss världsmedborgare framåt är det inte lätt.

I mitt nästa inlägg ska jag gå närmare in på vart och ett av dessa sex punkter. Följ med i mina nästa inlägg på Ny Vision…