2012-01-31

Vetenskap och religion i harmoni skapar framdrift

Fördomar och vidskepelse är fortfarande en stor utmaning för mänskligheten. Att bygga en ny världsordning är ingen lätt sak. När så många motstridande kulturer, grupper, intresseområden tävlar om maktfokus och pressar politiska-, vetenskapliga-, sociala-, ekonomiska- och religiösa organisationer och företag att ta ställning, är det lätt att tappa balansen i processen att bygga en ny värld baserad på andliga principer.

Den materiella sidan verkar utmanövrera människans andliga karaktär – dygder och moral är inte speciellt populär, i vare sig skolan, ideell sektor, affärslivet eller offentlig sektor.

Verkligheten är inte svart eller vitt, och för att utveckla och förvalta jordens befolknings bästa mänskliga förmågor och förhindra vidskepelse, övertro, fördomar och inrotade vanföreställningar har Bahá’u’lláh förklarat att religion måste överensstämma med vetenskapen.

Opposites Attract

Om religionen inte överensstämmer med vetenskapliga principer och förnuftiga processer – då är det vidskepelse. Gud har utrustat oss med förmågan att förstå och betrakta saker och tings innersta verklighet. Om religion är i motsats till förnuftet och vetenskapen, är tro omöjligt – och om tro och förlitan på de gudomliga religionerna inte är uppenbarad i hjärtat, kan det inte ske någon andlig utveckling…

Och det är det den Nya Visionen handlar om – att skapa förändring och att så många som möjligt nu får upp ögonen och tar till sig Bahá’u’lláhs och ‘Abdu’l-Bahás budskap.

2012-01-30

Kan du undvika dessa tre fördomar?

Jag läser just nu ’Abdu’l-Bahás (1844-1921) tal i boken The Promulgation of Universal Peace. Boken innehåller nerskrivna tal från hans besök i Nord-Amerika 1912. Han beskriver väldig bra de utmaningar som mänskligheten har – och förklarar att från det vi kan förstå från Bahá’u’lláhs (1817-1892) lära måste vi undvika och avstå från alla religiösa, patriotiska och politiska förutfattade meningar och fördomar. Dessa förstör mänsklighetens verkliga grundval. Bahá’u’lláh har tillkännagett att Guds religion är en, då alla uppenbarelserna av den är grundad på verkligheten.

Moses proklamerade verkligheten, Jesus Kristus grundlade verkligheten. På samma sätt var alla de stora Profeterna tjänare och förkunnare av verkligheten. Verkligheten är en och odelbar. Det är då helt klart att de fördomar och den fanatism som eksisterar i dag bland religionerna inte är berättigad då dessa är motsatsen till verkligheten.

Alla fördomar går emot Guds plan och vilja. Ta för exempel rasfördomar och fiendskap. Hela mänskligheten är Guds barn, de tillhör samma familj, samma ursprungliga släkte. Det kan inte vara flera släkten, då vi alla är ättlingar till Adam. Detta betyder att antagandet om olikhet och rasfördomar endast är vidskepelse.

I Guds ögon är det inte några svenskor, norrmän, afrikaner, iranier, turkar, italienare, australiensare, amerikaner eller egyptier. Alla är i Guds närvaro lika – det är alla en mänsklighet och skapelse – Gud skapade inte uppdelning.

Rasism

Denna uppdelning har sitt ursprung från människan själv. Dessa påhittade olikheter är falska och inbillade.

Fortsättningen följer i mitt nästa inlägg på Ny Vision >>

Källa: ‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, s. 297-302.

2012-01-28

Den Genetiska Mångfalden

Som forskare har jag ofta studerat genetiska datoralgoritmer som simulerar hur de mest grundläggande mekanismerna i evolutionen fungerar. En intressant sak som jag har noterat är hur viktigt det är för evolutionen av en population att ha en så rik genetisk pool som möjligt.

Denna effekt kan man redan se vid små populationer och små kromosomlängden (vilket gör det lätt att simulera med datorer) att nästa kvantsprång i utvecklingen ofta sker när två relativt ”svaga” individers kromosomer korsas.

Ur ren vetenskaplig synvinkel kan man därför dra två slutsatser:

(1) Att även ”svaga” individer är viktiga för evolutionen, då verklig "styrka" potentiellt inte är någon parameter som alltid syns utåt eller lätt kan mätas.

(2) Att insemination inte är bra om det sker i stor skala (dvs. att samma man är far till ett stort antal barn) även om personerna ifråga är ”starka” individer då genpoolen på sikt kan urholkas.

Ifall handikappade barn skall aborteras bort under fosterstadiet är dock vetenskapligt en helt annan fråga och som inte belyses av ovanstående resonemang. Där har författaren ingen åsikt ännu, men det är rimligt att anta att det är stor skillnad mellan olika grader av handikapp.

2012-01-27

Människor - plantor

Mörkret har vänt och ljuset börjar så smått komma tillbaks, några minuter i taget varje dag. Vinter och kallperiod, men det går snabbt och snart är det dags att börja så frön. Varför så och ha en massa arbete med det när man kan köpa billiga grönsaker i affären? Och om man bor i staden och har bara några fönster?

Jag tror att det sitter i våra gener att vi gillar grönt. Vara ute i skogen eller i en park, njuta av en vacker trädgård. Gå barfota på en mjuk gräsmatta. Äta krispig nyplockad sallad, solmogen tomat. För att inte tala om färska jordgubbar! Det är något speciellt med grönsaker och bär som man har odlat själv. Då vet man att det inte har sprutats diverse gifter på det. På sin höjd såpvatten mot ohyra.

Nu är frökatalogernas tid. Planera: vad kan odlas på fönsterbänken? I kolonilotten? På balkongen? I växthuset? Först ner i jorden kommer paprika och chilifrön i februari. Tomat får vänta tills mars annars blir den för blek och ranglig. Vi får lära oss att ha tålamod, var sak har sin tid.

Plantor liksom människor behöver tid för att växa och även svårigheter. Plantor som dras upp snabbt med mycket värme och gödning klarar ofta inte av att bli utplanterade direkt. För att få riktigt livskraftiga plantor behöver de vänjas vid tuffa villkor, kyligare på natten, blåst så rötterna blir starkare, långsam tillvänjning vid utomhusvillkor.

Är det inte samma sak med människor? Det behövs svårigheter för att växa. Glida fram på en räkmacka genom livet är kanske lätt men inte alls utvecklande. Därmed inte sagt att vi ska trassla in oss i svårigheter genom att göra dumheter, vilket vi människor är rätt bra på.
Utan försöka växa på vårt eget sätt.

2012-01-26

Vad är det vi betalar för?

Vi blir äldre, men blir vi friskare? Sjukvården talar sitt eget språk. Barnsjukdomar som ADHD, autismen och överaktivitet har ökat lavinartad, likaså våra folksjukdomar som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och orsaken till det kan vi bland annat söka i den näringsfattiga kosten. Även brottslighet har kunnat kopplas till näringsbrist. Visst mår vi bättre till kropp och själ om vi är friska.

Man klagar över den dyra maten. Blir maten billigare, så blir också kvalitén sämre. Det vi borde kräva är ekologiskt odlade, obehandlade och fullvärdiga produkter om man är mån om sin hälsa.

Dramatisk minskning av näringsinnehållet i maten
Tyska forskningsresultat från Schwarzwald Sanatorium i Obertal har konstaterat att matens innehåll av vitaminer och mineraler i frukt och grönsaker har minskat mycket mellan 1985 och 1996. (Källa: Foodwire)

I broccoli har innehållet av kalcium minskat med 68%, B-vitaminen folsyra med 52 % och magnesium med 35%. I spenat har magnesiuminnehållet sjunkit med 68 procent, vitamin B6 med 59 procent och vitamin C med 58 %. I bananer har innehållet av kalcium minskat med 12 procent, folsyra med 84 procent, magnesium med 13 % och vitamin B6 med 92%. I jordgubbar fann man 14% lägre halt kalcium och 67% mindre vitamin C. Äpplen innehöll 80% mindre vitamin C, men i gengäld en ökning av kalcium- och magnesiuminnehållet med 12 respektive 20%.

Ett annat exempel: järninnehållet i 1 hg livsmedel i följande produkter, där man lade om från ekologisk odling till konstgödselodling.

I Tyskland på 20-talet.................USA på 60-talet ............Livsmedelsverket 1988


Mandarin ........57 mg ................. 0,4 mg............................ 0,16 mg
Sallad.............. 38 mg ................. 2,0 mg ............................0,65 mg
Russin ............ 20 mg.................. 3,5 mg............................ 2,40 mg
Lök ................. 41 mg .................. 1,0 mg............................ 0,35 mg
Bananer.......... 18 mg .................. 0,7 mg ........................... 0,44 mg


Rekommenderad dagsdos är 10-18 mg/dag
För att få dagsbehovet av järn bör man med dagens näringsinnehåll i konventionellt odlad mat äta:
5,1 kg lök eller 2,8 kg sallad eller 0,8 kg russin eller 1,8 kg tomater eller 4,9 kg bananer eller 11,2 kg mandariner.

I organiskt odlade tomater finns det ca 1,900 mg järn/hg, i konstgödselodlade 1mg/hg. Källa: dr. Margaretha Hellsten och dr. Anders Tegeman, (personlig kommunikation)

Näringsinnehåll av vitaminer och mineraler i ekologiskt odlade sädesprodukter:
En jämförelse mellan fullkornsmjöl och siktat mjöl
fullkornsmjöl av .................................siktat mjöl .........................förlust i %
vete eller råg mg/kg ...........................mg/kg ................................ mg/kg

Tiamin, B1 .........5,1 ...............................0,7 ...................................... 86
Riboflavin, B.. .. 21,3............................. 0,4 ...................................... 69
Niacin, B3...... ..57,0 ............................. 7,7........................................86
Pyrodoxin, B6... 4,4.............................. 2,2 .......................................50
Vitamin E.........24,0............................. 0,0....................................... 100
Provitamin A.... 3,3.............................. 0,0....................................... 100
Järn ................ 44,0............................. 7,0........................................ 84
Koppar ..............6,0.............................. 1,5 ....................................... 75
Magnesium... 250,0..........................120,0.........................................52
Mangan........... 70,0 ...........................20,0.........................................71
Kalium .........4730,0 .......................1150,0 ........................................76
Kalcium......... 120,0 ...........................60,0....................................... 50

Källa: Helma Danner, ”Vollkornbrote, vitalstoffreiche Vollwertkost ”

Dagsbehovet av följande näringsämnen är mg/dag:

Tiamin, B1.................................................... 1,1-1,4
Riboflavin, B 2............................................. 1,2-1,7
Niacin, B3.....................................................14-18
Pyrodoxin, B6...............................................1,5-2,1
Pantotensyra................................................ 4-7
Vitamin E..................................................... 8-10
Provitamin A........ .......................................0,8-1
Järn .............................................................10-18
Koppar ........................................................1,5-3
Magnesium..................................................300-350
Mangan........................................................2-5
Kalium.........................................................1,9
Kalcium ......................................................600-800

Vetemjöl från konstgödselodlad säd innehåller:
Fullkornsmjöl av graham ...................................vetemjöl..................... förlust i %
.............................mg/kg...................................... mg/kg

Tiamin, B1................ 0,4...................................... 0,1...................................98
Riboflavin, B 2 ........ 0,13..................................... 0,05.................................96
Niacin, B3 .................4,0...................................... 0,9...................................98
Pyrodoxin, B6.......... 0,35..................................... 0,15.................................97
Pantotensyra uppgift saknas................ uppgift saknas............ uppgift saknas
Vitamin E ................ 1,4 .................................... 0,0...................................100
Provitamin A........... 0,0 .................................... 0,0...................................100
Järn.......................... 5,0..................................... 1,0.....................................98
Koppar ....... uppgift saknas................. uppgift saknas............. uppgift saknas
Magnesium. uppgift saknas................. uppgift saknas................................ 92
Kalium................ 380,0................................. 120,0..................................... 97
Kalcium................. 35,0................................... 22,0..................................... 72

Källa: Statens livsmedelsverk, livsmedelstabell 1993

Rågmjöl från konstgödselodlad säd innehåller:
...............................................Fullkornsmjöl av råg mg/kg

Tiamin, B1 ................................................................0,30
Riboflavin, B 2 ........................................................ 0,13
Niacin, B3................................................................. 1,0
Pyrodoxin, B6.......................................................... 0,35
Pantotensyra ........................................... uppgift saknas
Vitamin E................................................................ 0,8
Provitamin A .......................................................... 0,0
Järn......................................................................... 3,3
Koppar ..................................................... uppgift saknas
Magnesium ..........................................................110,0
Mangan ................................................... uppgift saknas
Kalium ............................................................... 410,0
Kalcium ................................................................35,0

Källa: Statens livsmedelsverk, livsmedelstabell 1993

2012-01-25

Se historien i ett andligt perspektiv, X

Som du kan läsa i mina tidigare artiklar är den mänskliga historien egentligen en andlig process. Mänskligheten har gått från sin kollektiva spädbarnsålder, barndom, ungdom och nu in i vuxenlivet. Det kräver ansvar och mognad. Enhetens tidsålder står framför oss. En ny världsordning baserad på de andliga principer som världens stora Gudomliga Budbärare under tusentals av år har lärt oss, och som nu Bahá’u’lláh presenterar: Guds enhet, religionens enhet och mänsklighetens enhet.

Det är en skapande kraft som styr. Vi människor lever i skydd av Guds allomfattande skydd och när Guds Budbärare, de stora profeterna, Guds Manifestationerna framträder, skapar detta nya impulser och nya mönster för hur mänskligheten utvecklar sig.

”Må alla som icke är likgiltiga för det globala skeendet göra självständig forskning i denna sak. Tiden är inne, då en ny världsordning skall födas; en ny dag gryr. Horisonterna är upplysta.” (1)

”Religion är det bästa av alla medel för världsordning och alla varelsers lugn. Försvagandet av religionens pelare har uppmuntrat de okunniga och gjort dem utmanande och arroganta.”
– Bahá’u’lláh (2)

Det är nu – för första gången i mänsklighetens historia möjligt att förverkliga Bahá’u’lláhs principer. Det krävs mod och entusiasm och frigörelse från alla typer fördomar när det gäller nation, politik, vetenskap och religion.

Guds stora Budbärare (Abraham, Krishna, Moses, Zarathustra, Buddha, Jesus Kristus, Muhammed, Báb och Bahá’u’lláh) gav uttryck för en anda av enhet och enighet. De var grundare av den gudomliga verkligheten. Det är därför viktigt att världens nationer överger sina imitationer och utforskar den verklighet som ligger till grund för Guds uppenbarade ord – kommer överens och blir försonade.

Förhoppningsvis har denna artikelserie varit till inspiration. Hör gärna av dig – och ta reda på Bahá’u’lláhs budskap för vår tidsålder.

Källa:

1) och 2) Sverre Holmsen: De Upplysta Horisonterna, Bahá’í-förlaget AB.

2012-01-24

Se historien i ett andlig perspektiv, IX

Historien visar på stort motstånd mot nya tankar, idéer och de processer som för mänskligheten framåt. Alla de stora religionsgrundarna har blivit förföljda av religiösa och världsliga makthavare – som i sin tur har påverkat hela befolkningen att bekämpa nya skrämmande influenser. Det är således inte lätt att vara profet i eget land.

Báb, så och säga alla hans nära följeslagare och omkring 20 000 bábier blev dödade i landsomfattande massakrer i ett fanatisk Persien. Han förutsade att om kort tid skulle den universella Gudomliga Budbäraren, förutsagt i alla religioner framträda, och att världen skulle definitivt ta steget in en ny världsordning, med världsomvälvande principer, baserade på andlighet, jämlikhet och en högre kunskap.

Som Härold och förelöpare, Porten till den nya tiden var Bábs mission tidsbestämt under en kort period. Han led själv martyrdöden 1850 och bábierna, som nu inte hade några ledare gick in i en mörk period, mot en oviss framtid.

En av Bábs tidiga troende i Persien var Bahá’u’lláh (1817-1892). Han erkände Bábs budskap redan 1844 och själv om de aldrig träffade varandra, så var han ingivet en djup andlig förståelse, ett kompetent ledarskap och Gudomlig kunskap.

Bábs helgedom på Karmelberget, Haifa, Israel. Illustration: Christine Krogh Plur

Bahá’u’lláh som kom från en förmögen familj utanför Teheran stod nu fram och undervisade bábismen och efter Bábs martyrdöd, var han den enda ledaren kvar hade inflytelse och som inte var dödad. Regeringen fängslade honom 1852 och Bahá’u’lláh blev därefter landsförvisad till Bagdad i Irak.

Många bábíer följde Bahá’u’lláh till Irak och i Bagdad stod han år 1863 fram och förkunnade för första gång att Han var den Gudomliga Budbäraren, Messias, Fadern, Kristus återkomst och den Utlovade som alla religioner väntade på och som alla profeter hade förutsagt.

”Bahá’u’lláh förklarade att civilisationens karaktär och ursprung förnyas genom Gudsprofeternas läror. Världens huvudreligioner har haft inflytande på och format stora segment av mänsklighetens liv och institutioner. Var och en av dessa världsreligioner har skapat en större enhet och stimulerat utvecklingen till ett mera progressivt samhälle. Ingen annan verkande kraft, vare sig politisk, ekonomisk, filosofisk, vetenskaplig eller pedagogisk, har visat så stor förmåga at pånyttföda och leda människornas verksamhet. I denna historiska syn skiljer sig den förvanskade reaktionära ”religionen” självklart från uppenbarelsereligionens kärna, den alltid levande, den alltid hållbara, den om kärleken. De svåraste brott som människorna gjort sig skyldiga till har de druckna av egenkärlek eller hat gjort i religionens, Guds och profeternas namn.” (1)

Följ med i kommande bloggartikel på Ny Vision >>

 

Källa:

1) De Upplysta Horisonterna, Sverre Holmsen från Bahá’í-förlaget AB

2012-01-23

Se historien i ett andlig perspektiv, VIII

1844 är året för början på den nya tidsåldern. En stor förväntan om Jesus Kristus nära förestående återkomst från molnen fanns bland många kristna rörelser i Europa och Amerika. Då dessa tecken inte visade sig blev resultatet Den stora besvikelsen. Fortfarande i dag kan vi se hur detta påverkade många kristna sekter och grupper i Västvärlden.
Samtidigt fanns det bland grupper av shiamuslimer en längtan om att den Utlovade, den tolfte imamen skulle komma - och bland sunnimuslimer levde hoppet att en Messias, en världsfrälsare, den utlovade skulle återanvända från Persien, ”de tre visa männens” hemland.
Söket hos vissa visa muslimska grupper efter denna uppenbarare av en Gudomlig impuls eller kraft, detta levande kunskapens ljus, började redan 30-40 år innan, de kanske visste att de inte skulle få uppleva stunden för den återkommande anden, men predikade ändå korrekt att år 1260 EH (=1844 AD) var tiden för en ny tid, en förnyelse av islam och en tid då den gudomliga våren skulle börja.
En av de visa männen i Persien (Iran) och det Osmanska riket var Sheik Ahmad (1753-1826). Han hade redan på slutet av 1780-talet förstått att tiden var inne för en ny Guds uppenbarare. Han studerade tillsammans med andra likasinnade i religiösa grupper i städerna Karbala och Najaf och blev en mujtahid (en förtolkare av islamisk lag). Han förutsade tiden (år 1260) för när denna Kristusliknande gestalt och Befriaren, Grundaren av tusenårsriket skulle komma. Men han sade till sina disciplar att han själv inte skulle leva för att uppleva detta.
Sheik Ahmads efterföljare Sayyid Kazim (1793-1843) som nu ledde denna grupp av religiösa studenter (Shaykhi-rörelsen) berättade för dem innan han dog, att de skulle söka efter den lovade. Han visste att han själv inte skulle få uppleva att träffa denna Guds uppenbarare, men att hans disciplar, skulle få möjligheten att träffa den Utlovade. Han bad dem nu åka ut och söka…
Mullá Husayn (1813-1849), en av Sayyid Kazims studenter åkte i väg, och efter 40 dagars fasta och bön, blev han attraherad – som av en magnet - till staden Shiraz i Persien.
I staden Shihraz kom Mullá Husayn att få möte den Utlovade. Här träffade han Báb (Arab. Port, 1819-1850) den 22 maj 1844, och blev således den första bábi-troende.
Báb påstod att Han var den utlovade, Porten till Gud, och att världen skulle gå in i en ny tidsålder, baserad på en ny uppenbarelse från Gud. En ny världsordning, grundad på enhet och andliga principer skulle råda. Báb berättade att han var härolden och förelöparen för en än mäktigare uppenbarelse som skulle komma 19 år efter Bábs egen förkunnelse.
Mullá Husayn och Báb och de tidiga lärjungarna blev snabbt förföljda och i åren som följde blev 20 000 martyrer för denna nya tron som kallas bábism. Ett sådant budskap, från en som kallade sig Guds budbärare, var mera än vad fanatiska folk i Persien kunde tro. Det resulterade i stor förföljelse, blodbad och motstånd. Motståndet var först och främst från prästerskapet.
Läs fortsättningen på Ny Vision >>

2012-01-19

Vad är välnärd?

Begreppet välnärd kan tolkas på olika sätt. Den gängse uppfattningen är att vi här i västvärlden anser oss vara välnärda. Men faktumet är att vi är felnärda i välfärden, vi är undernärda på många viktiga näringsämnen.

Fastfood

Foto: flickr., happy mealy


Att vara välnärd kan förklaras på följande sätt: Under de första efterkrigsåren fick den tekniska högskolan i Boston i USA i uppdrag av regeringen, att göra en flerårig storundersökning av näringsläget och hälsotillståndet hos den mexikanska genomsnittsbefolkningen. Tusen fattiga indianbarn undersöktes. De livnärde sig endast på sparsam, vegetarisk kost.


Samtidigt undersöktes en grupp om 700-800 barn från medelklassen i den nordamerikanska staten Michigan, som hade fått en kost, som var sammansatt efter senaste resultaten i näringslära, mångsidigt och rikligt, framför allt med kött-, ägg- och mjölkprodukter. Prof. dr. Robert S. Harris redogjorde för undersökningen. Alla vetenskapsmän var eniga om, att resultatet för de stackars Mexikobarnen skulle bli ofördelaktigt, ja t.o.m. katastrofalt – men raka motsatsen inträffade!


Man konstaterade efter alla undersökningar man hade genomfört, att de torftigt och vegetariskt närda Mexikobarnen var friskare än de allsidigt närda jämnåriga barnen i Michigan. Fastän protein-, fett- och kolhydratmängderna låg långt under normen var hälsotillståndet bättre än hos dem i den amerikanska medelklassen.


Människorna i Mexiko var visserligen med vetenskapliga mått mätt kraftigt undernärda, men Harries kom till slutsatsen, att "undernäring, när den är harmoniskt sammansatt, vitamin- och mineralrik, inte ger några påvisbara biokemiska eller histologiska skador, ingen felnäring. Människan svälter, men är trots det välnärd.


Urfolk i Bolivia

Foto: flickr., folkehjelp


Ingen annan kan ge oss hälsan, utan ansvaret ligger hos oss. Inte ens läkarna kan ta över det ansvaret, de kan endast ge oss råd. Det är vi som avgör vad vi skall äta och dricka. Och även lösningen på alla våra själsliga och andliga problem finns inom oss.


Walter Ostertag ”Lebende Makromoleküle als Lebenselixier”

Bahá’ulláh Die Tafel an einen Arzt, Lawh-i-Tib: ”Möt sjukdomarna med dess orsaker – detta är det avgörande ordet till detta tema.” ogranskad översättning

2012-01-18

Se historien i ett andligt perspektiv, VII

Den nya tidsåldern är på väg att födas. Det blir mycket smärtfyllt. Krisen finns över allt. Politiska, kulturella och religiösa fördomar håller sin hand över en mänsklighet som är ur kurs.

När mörkret är störst kommer ljuset, då kommer en ny Guds budbärare som ska leda mänskligheten framåt – med kurs för en bättre värld, en ny världsordning med nya andliga principer.

Profeterna och de andliga budbärarna (Abraham, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus Kristus och Muhammed) står på skuldrorna till varandra i en ständigt framåtskridande uppenbarelseprocess.

Dessa är världens lärare. Vi kan jämföra det med skolan: mänskligheten har gått genom förskolan, skolan, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och på högskolan – på väg till vuxen utbildning på universitetsnivå. Lärarna har anpassat undervisningen till sina elever från tid, ort och behov. Det är många lärare, kanske tiotusentals, varen så stor som Moses.

De Gudomliga lärorna har haft som huvuduppgift att återuppliva den andliga sanningen – då den har försvunnit. Vid varje mörkerdump – varje tid av förfall så skapar de med sin andliga energi en ny skapande livsprocess om strävar mot ljuset – det andliga ljuset som ska återuppliva världen.

Guds budbärare är lärare och deras lära är religionen. Religionen är världsläran – där människorna kan få veta svaren. Guds budbärare ger nytt liv, nytt hopp och ny inspiration. I deras kölvatten blomstrar civilisationen upp. Konst. Vetenskap. Uppfinningar. Allt springer fram från denna energi.

Vi är nu på tröskeln till mogenhetsåldern, närmare bestämt 1800-talets mitt, i Persien.

Året är 1844.

Vid mitten av 1800-talet var världen på nytt i behov av gudomlig inspiration. Denna inspiration skulle komma från Persien, ett land som hade förlorad sin forna glans. Okunnighet, sjukdom, smuts, fördomar, fanatism och korruption härskade i landet. Religionen och staten förtryckte och utsög folket – som sjunkit ner i apati och elände. (1)

>> Följ med i fortsättningen i mitt nästa blogginlägg på Ny Vision…

 

1) De Upplysta horisonterna s. 17, Sverre Holmsen. Bahá’í-förlaget AB.

2012-01-17

Se historien i ett andlig perspektiv, VI

Islam var en drivande kraft och påverkade den Europeiska civilisationen under många hundrade år. Till och med den kristna religionen förnyades och påverkades. Ny kunskap förmedlades, nya tekniker inom bland annat byggnadskonst och medicin introducerades. Själv om Europa nu kom till att gå genom många krigar mellan 1400-1900-talet var det trots detta en andlig process som såg till att mänskligheten förbereddes för sitt kollektiva vuxenliv.

Asien, Amerika, Afrika och Europa blev sakta men säkert förbundet i handelsnätverk, jorden ”krympte”. Upptäcktsresande och handelsmän kom nu tillbaka till sina städer med nyheter, varor, kryddor, tyg och guld.

Mänskligheten som helhet var nu redo att ta steget till en större och ansvarig mogenhet. Den största integreringsfasen började – städer, länder, kontinenter möts – befolkningsgrupper, aningen som fria handelsmän, slavar eller militärer, såg nya möjligheter, och nytt hopp föddes.

Samtidigt i mörkret, i förvirringen i kaoset – en global mörkerdjup – så såg man ljuset – ett profetisk ljus som skulle ta hela mänskligheten, hela jordens befolkning med sig på en ny civilisationsprocess – mänsklighetens enhet.

Organiserad religion var vid denna viktiga tidsepok i mänsklighetens historia förvanskat och splittrad i många olika sekter som stred med varandra.

Bland olika religiösa sekter både från Öst och Väst började dock ett hopp spridas, och man studerade de heliga skrifterna för att se efter tecken. När skulle den nya tiden börja? Och vad var tecknen? Inte bara här i Sverige, men även i Amerika, Europa och Asien var det en förväntning om att något speciellt skulle hända – en andlig kraft gjorde folk rastlösa och förväntansfulla.

Roparrörelsen, ”roparna” som på 1840-talet var en väckelse i Sverige som predikade och förkunnade att tiden för Guds ankomst var nära. I Amerika förkunnade många kristna grupper att år 1844 skulle vara året för Jesus Kristus återkomst, som beskrivit i Gamla och Nya testamentet.

Förväntan var så stor att många lockades till väckelserörelser, de sade upp sig från jobbet och reste runt och predikade.

William Millers rörelse i Amerika hade redan med början 1831 räknat ut att Människosonen skulle återvända som Messias – synligt för alla - under 1843-1844. Besvikelsen blev dock så stor när detta inte hände och Den stora besvikelsen blev resultatet för en stor grupp kristna församlingar i USA.

Resultatet ser vi i dag då de flesta kristna inte längre tror att Jesus Kristus återkommer ”fysiskt”, men endast är en händelse i Gudsriket, fjärran från människans förståelse.

I många muslimska länder var det samtidigt en intensiv förväntan bland många teologiska grupper att Guds löften skulle ske (inom shia-islam väntade man på den tolvte imamen, och sunni-islam på Jesus Kristus).

>> Följ med i nästa blogginlägg på Ny Vision som tar upp fortsättningen…

2012-01-16

Veckans dygd: Beslutsamhet

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) säger att “barnen måste ständigt uppmuntras och göras ivriga att nå upp till höjderna av mänsklig prestation, så att de från sina yngsta barnår lär sig att ha höga målsättningar… att vara fast beslutsamma och målmedvetna i alla sina förehavanden.” (1)

Vad betyder beslutsamhet? Det betyder att fokusera sin energi och göra stora ansträngningar för att lösa en uppgift. Du ska även hålla fast vid den till uppgiften är avslutat.

Beslutsamhet betyder att använda sin viljekraft för att göra något – utföra ett arbete, själv om det är svårt. Det betyder att du bryr dig så pass att du fortsätter, själv om det är jobbigt… och du utsätts för provningar.

Kännetecken på framgång

Jag tillämpar beslutsamhet när jag…

☆ fortsätter – själv om det är svårt

☆ känner att det jag gör är viktigt

☆ undviker att bli distraherad

☆ avsluter deg jag påbörjar

☆ ber om hjälp när jag behöver det.

 

Jag är beslutsam. Jag sätter upp mina mål och fortsätter tills jag når dem. Jag får saker gjorda och avslutar det jag har börjat. Jag följer den väg jag beslutat att ta.

Virtues Card eller dygdkort kan du beställa från The Virtues Project.

Källa: 1) Selections From the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, pages 135-136

2012-01-15

Jurister deltar i en unik konferens om bahá'í-lagar

180 advokater och jurister i Bangladesh samlades den 3 december 2011 för en introduktion till bahá'í-lagar, särskilt det som gäller äktenskap och arv. Nu kan domarna avge sina domar baserade på bahá'í-lagar, förklarade rådgivaren Jabbar Eidelkhani i sitt tal.

Foto: media.bahai.org

Källa: bahai.se. Läs mer på news.bahai.org

2012-01-12

Bantning

Enligt skolmedicinsk forskning, som behandlar symtomen, är den nya trenden för att gå ner i vikt låg kolhydratdieten. I längden lägger den grunden för nya sjukdomar då kroppen redan är översyrad, d.v.s. rubbningen av syra-basbalansen som i sin tur är grunden för våra välfärdssjukdomar. Visst skall man utesluta snabba kolhydrater som alla socker- och lightprodukter och alla vitt mjölprodukter som bröd, kakor, pasta och vitt ris, då dessa saknar näring och då istället måste ta de nödvändiga näringsämnen från kroppen.

Den biologiskt medicinska forskning, som behandlar orsaken, ger en alternativ syn på viktreducering. Den utgår från en näringstrekant, som är uppdelad i fyra delar. Basen längst ner består av alla sorters grönsaker, även rotfrukter, potatis, baljväxter, svamp och örter. Ovanför ligger frukter som sockerleverantörer. Sedan följer nötter och fröer som fettleverantörer och högst upp som kompletteringsnäring ligger fisk, kött ägg, mjölk- och fullkornsprodukter som proteinleverantörer. Denna kost baseras på ekologiskt odlade, obehandlade produkter som ger oss hälsa och en normal vikt.

Fullkornsprodukter består av långsamma kolhydrater. Det betyder att det tar tid för kroppen att bryta ner dem. Däremot är för stora proteinmängder en belastning för njurarna och för mycket fett en belastning för levern och gallan vilket visar sig i lös avföring.

Allting vi äter och dricker kräver vitaminer, mineraler och spårämnen för att kunna bilda livsviktiga enzymer utan vilka vi inte kan leva. Då dessa saknas i vittmjölsprodukter, vitt socker och alla behandlade produkter, kan kroppen inte ta hand om dem, de lagras i vävnaden och fungerar endast som bukfylla, lägger sig på hullet och gör oss snart hungriga igen. Äter vi ekologiska fullkornsprodukter som har all näring kvar, håller vi oss mätt mycket längre och kroppen får det den behöver.

Obst- und Gemüsestand am Nordbad in München - Schwabing
Foto: flickr. digital cat ï  Pro-Mitglied

OBS! En mycket viktig del i viktreducering är tuggning. Tuggning är A och O. Varje tugga skall tuggas minst 50 gånger, så att den blir flytande. Ta små portioner på tallriken och små tuggor på gaffeln eller skeden så som kineserna med pinnarna. Ät inte för sent på kvällen och endast en lätt måltid. I Schweiz finns det en klinik där stressade direktörer får lära sig att tugga. Utöver en del förberedelser, läkarundersökningar m.m. börjar mjölk-franskbröddieten. Maten består av torkat, skivat franskbröd, där man bryter av 30 bitar. Varje bit tuggas nu 30 gånger. För denna brödskiva skall man ta sig tid i 30 minuter. Genom detta tuggande lär man sig tugga ordentligt.

Det kräver förstås tid då man inte får kasta i sig maten. Kardinalfelen är att man äter för fort, för mycket, för ofta, för tungt och för sent. Man börjar med en stadig frukost, vilket innebär att man kanske får gå upp en timme tidigare på morgonen. Har man inte tid att äta lunch i lugn och ro är det bättre att dricka en näringsrik grönsakssaft eller en liten näringsrik sallad. Som mellanmål kan man ta en frukt. Populärt är också studentblandningen, det är en blandning av olika nötter, solrosfrön och russin.

I en tradition talar man om självmord med kniv och gaffel, d.v.s. att det dör flera människor av maten än av hungern. Man skall äta frukost som en kung, lunch som en borgare och kvällsmat som en tiggare för att avlasta matsmältningskanalen på natten och inte riskera att lägga på sig några kilon.

Om du endast ta hälften av det du är van vid, i munnen och tugga på det fyra gånger så länge som förut på det dubbla, så har du efter en halv timme endast ätit en fjärdedel av det du åt förut.

Ovanstående är en billig och hälsosam bantningskur. Av hälsoskäl har jag själv tuggat tills varje tugga blev flytande. Efter ett par månader hade jag gott ner fyra kilo mot min vilja.

”Ät inte på nytt innan du har fullständigt smält maten och svälj inte innan du har tuggat ordentligt.” Bahá’u’lláh, Gesundheit, Ernährung, Medizin und Heilen, Eine Textzusammenstellung aus dem Bahá’í-Schrifttum.

På alla områden är det önskvärt med måttfullhet. Överdrivs det något så visar det sig som källa till ofärd”. Bahá’u’lláh
Ogranskad översättning ur ”Botschaften aus Akka 6:31 (Tablets of Bahá’u’lláh)

Lifecare, Verbessern der Lebenschansen, Lifecare Association
Die F.X. Mayr-Kur, Dr. med Erich Rauch
2012-01-11

Se historien i ett andligt perspektiv, V

I mitt tidigare blogginlägg beskrev jag att Jesus disciplar inte kunde förstå denna kunskap – något extraordinärt måste tillkomma. Denna nya kunskap skulle förmedlas via Muhammed, den nästa stora Guds Budbäraren – faktisk nationsbyggaren, som gav vägledning för människorna. Hitintills hade människorna god erfarenhet av organiserade levnadssätt, inom familjen, stammen och av stadsstaten.

Muhammad var född i Mekka i Arabien omkring 570 år in i vår tideräkning. Han var omkring 40 år gammal när han började undervisa i etiska principer. Han ”förkunnade profeternas fortlöpande uppenbarelse, inbegripande sig självs såsom Jesus Kristus efterträdare och manade de troende att erkänna Jesus gudomlighet”[1].

Muhammed skickade vänskapsbrev till grannländernas regenter (Bysans, Persien, Abessinien, Egypten, Hiras, Jemen och till Kina). Han tog ett djärvt initiativ att etablera ett internationellt tankesätt, baserad på lagar och rättvisa.

Vi har nu gått över från mänsklighetens barndom till ungdomstiden. Renässans, högmedeltiden och islam var drivande krafter. Från Jesus bud om kärlek till ett samhälle baserad på kunskap och förnuft. Bort med vidskepelse, in med nya principer för civilisationsskapandet och underkastelse av Gud. Det var Muhammeds budskap.

Gud är en och Muhammed var hans Budbärare var hans budskap till människorna. Men den islamiska expansionen var i stor grad av materiell natur – men den andliga drivkraften var oerhört stor och omdanade många nationer. Vi ser resultatet i Europa, där islams herradöme over bland annat största delen av Portugal och Spanien kontrollerades från omkring 710 till 1490.

Córdoba i Spanien blev ett islamisk kulturellt, intellektuellt och kommersiellt centrum i Europa med universitet och vackra konstverk. Här fanns bland annat bibliotek, universitet, skolor och läkarkonsten, astronomin, botaniken och kemin utvecklades.

 

 

Men mänsklighetens ungdomstid måste gå över i vuxen ålder och detta beskriver jag i mitt nästa blogginlägg…


[1] Kristus och Bahá’u’lláh, Bahá’í-förlaget AB, s. 31

2012-01-10

Se historien i ett andligt perspektiv, IV

Den nästa kärlekens Budbärare som skapar en ny världscivilisation är Jesus Kristus. Han står fram som en Messias och skapar en kristen/romersk civilisation.

Vi befinner oss fortfarande i mänsklighetens barndom, nu är platsen Det heliga landet (i dag Israel). Jesus Kristus kommer med kärleksbudskapet och beskrivs i Det nya testamentet som Messias, Människosonen, Frälsaren. Huvudtemat för hans gärning som jag ser det är det andliga medvetandegörandet och kärlek.

”Moses hade kungjort och stora profeter hade i inspirerade ordalag beskrivit upprättandet av Gudsriket och judarnas återupprättelse. Jesu uppgift var mer ingående, mer uppbyggande, mer skapande. Han var i själva verket härolden för Riket som Han sade var nära. ” (1) ”Jesu lära frigjorde en andlig kraft i människors själar och hjärtan, en kraft vars like aldrig tidigare hade erfarits i världen. ” (2)

Både Moses, Buddha, och Jesus är som Guds budbärare från samma ande, sprungna ur en verklighet som människan inte kan förstå.

En kristen romersk civilisation börjar utvecklas några hundra år efter Kristus. Med centrum i Bysans och Konstantinopel växte den fram och nådde sin höjdpunkt under 300-talet.

Jesus talade på slutet av sin livsgärning till sina följeslagare att han hade mera att säga dem, men att han måste undanhålla dem den delen av sanningen därför att de ännu inte kunde bära den.

Vad betyder det?

Det får vi veta i mitt nästa blogginlägg på Ny Vision…

 

Källa: 1 och 2. Boken Kristus och Bahá’u’lláh från Bahá’í-förlaget AB av George Townshend.

2012-01-09

Veckans dygd: Mod

Det krävs mod och tapperhet att bemöta sin rädsla. Nya saker kan verka skrämmande och mod är att göra vad som krävs, även om det verkar svårt – och du känner motstånd.

Kurage och mod är att gå framåt själv om du känner att du skulle lägga av eller sluta.

Det behövs mod för att lära sig nya saker, ta kontakt med  nya människor, att bemöta sanningen; att komma sig efter ett misstag. Var redo att försöka på nytt.

Alla har vi en inre kunskap om vad som är rätt eller fel – men vi måste ha förtroende för att gör kunde utföra det. Du kan få mod från bönen och i tron på att Gud ska hjälpa.

Kännetecken på framgång

Jag tillämpar mod när jag…

☆ gör det som är rätt – även om det verkar svårt eller skrämmande

☆ finner styrka i mitt hjärta, själv när jag är rädd

☆ erkänner mina misstag, och lär mig av dem

☆ ber andra människor om hjälp

☆ ber till Gud om hjälp

 


Det krävs mod och tapperhet att vara en brandman.

Jag har mod att prova nya saker. Jag lär mig av mina misstag. Jag lyssnar till mitt hjärta och jag vågar att göra det som är rätt.

Virtues Cards eller dygdkort kan du skaffa från Virtues Project.

En intressant bok är The Path Towards Spirituality från Bahá’í-Förlaget AB. ger dig en översikt över de steg som bahá'í-tron föreslår som en förutsättning för att fullända våra andliga dygder och öka vår andlighet. Boken används i många samfund som en referensbok för träningsinstituten och för personlig utveckling. Den är en instruktionsbok som ger läsaren grundläggande ansatser till att starta sin resa på den andliga vägen. Praktiska övningar, citatsamlingar, appendix, tematisk översikt och även tilläggsmaterial är inkluderad.

Illustration: openclipart.org

2012-01-05

Människans ansvar för sin hälsa

Genom att utöka, inte inskränka, människans möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa vet vi att samhällets kostnader minskar, sjukvården avlastas och individens hälsa blir bättre. I vissa fall förutsätts läkarkontakt före behandling eller efter en viss tid av egenvård.

Läkare och sjukvårdspersonal saknar ofta nödvändiga insikter om vilka områden som kan lämpa sig för egenvårdsbehandling eller kunskap om nya, väldokumenterade naturläkemedel. Traditionen att använda fytomediciner (läkeväxter) har djupa rötter framför allt i Tyskland, Schweiz och Frankrike. I de nordiska länderna i Europa är däremot traditionen mycket svagare.

Erland von Hofsten, agronom, säger att friska kor kostar mindre än sjuka. Alltså strävar bonden efter att hålla sin besättning vid god hälsa. Borde inte människornas hälsa behandlas på samma sätt? Friska människor betyder både sparade sjukvårdskronor och ökad produktivitet. Att vara frisk är lycka. När djur i en besättning ändå drabbas av ohälsa följer vi upp orsak och verkan – gör korrigeringar i miljö och foder och medicinering sätts in. Förebyggande åtgärder är viktiga och lönsamma.

Varje djur i en besättning har som regel en noga genomtänkt utfodringsplan för hur mycket näringsämnen, mineraler och så vidare det ska ha för att må bäst. Vilka människor vet om de får i sig rätt mängder näring i dessa fast food-tider?

Hela 85 % av dagens skolungdom får inte den näring med lunchen de ska ha. Lägg därtill mager frukost och slarvig middag. Är då oro och störighet att förvåna? Skulle vi inom lantbruket hantera djur på motsvarande sätt skulle det leda till oacceptabla ekonomiska förluster och krav på ätgärder av brister i djurskyddet.

Enligt framlidne professor Olof Lindahl anses folkhälsan vara till 75 % beroende av livsföring, alltså mat, stimulantia som tobak, kaffe och alkohol och läkemedel i största allmänhet, till 20 % av miljön (– luften vi andas in, 25 kg luft varje dag –, arbetsmiljö, psykisk miljö, påverkan genom naturen som insektsbett, inälvsmask och dylikt) och till 5 % av andra faktorer (sjukvård, olycksfall, ärftliga sjukdomar). Idag har påverkan genom miljön ökat markant.

Kostvanor, sättet att äta, näringsämnenas omsättning i kroppen, näringsbehovet vid hälsa och sjukdom och ekonomiska synpunkter på födan har med hälsan att göra.

Kvikksølvanalyser
kvicksilveranalyser, foto: flickr.com, fotstream från trondheim havn

Markens urlakning, miljögifter, kemigödsel, allt för att göra maten hållbar minskar i skrämmande omfattning kostens biologiska värde. Till följd därav får vi idag de ökande bristtillstånden. Behovet av livsnödvändiga vitalämnen täcks oftast inte i tillräcklig mängd, särskild under uppväxttiden hos barn och ungdomar, gravida, vid amning, vid stress, efter infektioner, operationer, under rekonvalescens och så vidare får vi ofta underskott av vitaminer, mineraler, spårämnen, omättade fettsyror, doft- och aromämnen. Även alkohol-, nikotin- och koffeinmissbruk leder till brister.
Brister på mineralämnen kan komma fram under fastan.

Personlig kommunikation med framlidne prof. Olov Lindahl

2012-01-04

Se historien i ett andligt perspektiv, III

Den egyptiska civilisationen, omkring 1300 år före vår tideräkning var i förfall och frånvaron av andligt ledarskap akut. Mose som religiös budbärare kom med Torah, de 10 budorden och Guds lag. I dag ser vi hur Mose som stor religiös ledare och budbärare (”Guds tjänare” och ”Profeternas fader”) direkt påverkade de kommande civilisationerna som uppstod med grund i judendom, kristendom och islam. Hans huvudtema var att beskriva moral och etik, och lagarna som skulle hjälpa den tidens människor på rätt väg.

Mose religion, judendomens profeter, såg för sig att en stor inspiratör, en Gudomlig budbärare, en ättling till kung David skulle komma och skipa fred och rättvisa.

Något som är karakteristisk för denna kollektiva ”spädbarnstid” är sökandet. Vad är sökande? Det är detta som jag tror den tidens människor var kollektivt var upptagna av under många generationer. Det kan ha varit sökandet efter lagar, sökandet efter ledarskap, sökandet efter byggstenar att uppföra de nya civilisationerna på.

Med ankomsten av Buddha omkring 550 år före vår tideräkning, kan det tänkas att civilisationerna nu sakta men säkert utvecklas från ”spädbarnsåldern” till ”barndom” – och det kollektiva sökandet byts ut – nu går mänsklighetens civilisationsprocess (grekisk, indisk, egyptisk civilisation) ett nytt kliv framåt, nu i en form av upplyst kärlek.

I det hinduistiska Nepal föddes Siddharta Gautama (mera känt som Buddha). I den tidens andliga mörker stod han fram med budskapet om ”försakelse”, sanningen om lidandet och mittens väg. Människor tilltalades av detta budskap och en ny civilisation framträdde i Indien. Buddha berättar att han inte är den första, men heller inte den siste Buddha (upplyst uppenbarare av Guds egenskaper). Den ”femte Buddha” efter honom ska hålla Guds ljus strålande framför människorna och leda mänskligheten mot en löftesrik framtid.

>> Läs fortsättningen nästa vecka på Ny Vision.

3

2012-01-03

Se historien i ett andligt perspektiv, II

För att förstå varandra och för att minska främlingsfientlighet, är det viktigt att vi se på historien med nya ögon – då kan vi se att denna integrationsprocess (med början i familjen, den minsta enheten på organisationens skala, efter att stegvis ha frambragt stammen, stadsstaten och nationen, fortsätta att verka till den kulminerar i enandet av hela världen[1]) i grunden är detta en andlig process – som fortsätter till evig tid. Den profetiska cykeln började för omkring 6000 år sedan och jag beskriver i denna artikel de viktigaste av Guds budbärare, deras budskap och kort deras roll i denna kollektiva mänskliga historia.

Mänsklighetens kollektiva ”spädbarnstid” tror jag, började för omkring 6000 år sedan och varade till omkring 2000 före vår tideräkning. Det må ha funnits små civilisationer redan innan Abraham (enligt judar, kristna, muslimer och bahá’íer - som gemensam stamfader) omkring 2 000 år före vår tideräkning, kom med budskapet om Guds förbund med människan. Som vi ser är Guds evigvarande löfte fortfarande giltigt. Den tidens mörker var avsaknandet av god moral, och Abraham kan tänkas framföra detta viktiga ljusets budskap.

Krishna, en av den indiska mytologins främsta gudar, en av Vishnus avtatarer (centralgestalt inom hinduismen) verkade i överenstämmelse med traditionerna omkring 3 000 år före vår tideräkning. Detta var en tid för sökande och fortfarande mänsklighetens “spädbarnstid”. Vi ser i dag att Krishnas huvudtema – andlighet och den Heliga andens återkomst (inkarnation) påverkar hela den Indiska kontinenten och många andra asiatiska länder. Processen mörker och ljus återkommer. I civilisationens mörker skall det komma nya avatarer med upplysning från Gud. Dessa ska återkomma närmare bestämt tio gånger.

I mänsklighetens ”spädbarnstid” hittar vi även Zoroaster (Zarathustra), iransk budbärare från Gud. Denna gång i Iran, kanske 1500 år innan vår tideräkning. När mörkret är störst, kommer ljuset, då kommer en ny budbärare med Gud – och ett klart budskap står fram, egenskapen han tar upp är ”renhet” och hans huvudtema är kampen mellan gott och ont. Den zoroastriska religionen dominerade den iranska kultursfären i omkring 2000 år. Än i dag ser vi kvarlevor efter denna civilisation. Zoroaster pekade ut att vid domens dag skulle Shah Bahram (Världsfrälsaren) framstå och vägleda människorna.

>> Läs fortsättningen i morgon på bloggen Ny vision


[1] Shoghi Effendi (1897-1957) i Kallelse till nationerna, sidan 65. Bahá’í-förlaget AB

2012-01-02

Se historien i ett andligt perspektiv, I

Civilisationer och statsbildningar som jag ser det har en dynamisk form och är under konstant ändring. Processen att bilda samhällen stoppar inte upp – men utvecklar sig genom upp- och nergångar, genom mörker och ljus. Det är därför av yttersta vikt att studera närmare den kollektiva mänsklighetens historia i nytt ljus. Denna progressiva process pågår nu här i Sverige, det pågår över hela världen. När nya kulturer möts, frågar etniska folkgrupper och religiösa sig nu vad vi har gemensamt, vad är vår gemensamma historia? För jorden är väl endast ett land – och mänskligheten dess invånare?

Ett sätt att se civilisationshistorien på är som en process baserade på mänskliga värderingar (andlighet och religion) - som tar oss med genom varierande faser upp i ljuset och ner i mörkret, som till exempel ”spädbarn”, ”barndom”, ”ungdom” och ”vuxen ålder” (vår tid) genom olika processer som jag kan tänka har olika huvudteman som ”sökandet”, ”kärlek”, ”kunskap” och ”enhet”. Detta synsätt att se på den kollektiva mänskliga historien är något helt annat än vad du lär i vanlig skola.

Mörkret är för civilisationen frånvaron och motsatsen av upplysning, högkultur: dekadens. Civilisationen utvecklar sig i en neråtgående spiral, med katastrofala konsekvenser. Frånvaron av ledarskap, misstänksamhet, samlandet av rikedomar, slöseri och ingen andlighet medför krig och elände.

I mörkret kommer på nytt bekräftelsen från Gud, en ny budbärare står fram med ljusets budskap. Gud hör människornas böner, och de som följer Guds budbärare lovas ett nytt liv och nya möjligheter – men samtidig måste både Guds budbärare och deras följeslagare gå genom många provningar, bland annat fördömelse, dispyter, motstånd från den tidens ledarskap och makteliten.

>> Läs försättningen i morgons blogginlägg på Ny Vision.