2011-11-29

Varför begränsa sin världssyn?

Varför se bara omkring sig, lokalt och i den omedelbara närheten? Varför vara rädd främmande? Vad är så skrämmande?

Är det inte en paradox att vi gärna vill bevara vår trygghet, närhet till familjen och vänner, men så fort något nytt dyker upp, okända, nya människor från en främmande värld, då stänger vi dörren.

En del tänker väldig kort, det kallas kortsynt. Allt handlar om trygghet och att bevara det som bevaras kan. Gamla traditioner ska bevaras, kulturen ska inte påverkas av andra. Vi ska bevara det som är runt oss – som vi kan uppfatta, som det har varit.

Ingen utveckling då.

Andra är nog mera nyfikna på världen. De vill uppleva nyheter, resa och är inte rädda för att umgås med människor från exotiska länder. De ser möjligheter att nätverka och skaffa nya vänner.

På så sätt går världen framåt.

Vikingarna var intresserad i främmande länder, de resta åt väst, söder och österut. De kom bland annat till Amerika, Ryssland och långt söderut till Turkiet. Vad var det som drev vikingarnas intresse för främmande länder?

Nyfikenhet? Tvång och straff? Mod? Handel? Affärer? Klimatet?  Ära och berömmelse?

De var i alla fall inte rädda, och seglade över Atlanten och upp ryska åar på sin upptäcktsfärd.

Vad är det som gör människor i dag rädda för det okända? Vad håller oss tillbaka från att upptäcka nya saker, få en ny världssyn, skapa nya möjligheter, bli sedda som världsmedborgare, och driva en positiv utveckling?

Vi bor på en planet – vi är en mänsklighet – en global familj. Detta är fundamentalt, och går inte att ändra, själv om några skulle önska det.

Så varför begränsa sin världssyn?

Earth - Illustration

Livets prövningar och svårigheter – en nödvändighet.

Gud har skapat människan till sin avbild. Med det menas att människan skall lära känna Gud genom Hans profeter och med hjälp av dem utveckla sina gudomliga, andliga egenskaper. Genom att inte acceptera Gud stannar människan kvar på djurens nivå. Om vi inte utsätts för prövningar bryr vi oss heller inte om Gud. Först när vi kommer in i en svår situation tillkallar vi Gud.

Varje barn får vid födseln en symbolisk rycksäck med prövningar och svårigheter med på livets väg. Men ryggsäcken är aldrig tyngre än att vi kan klara av att bära den. Varje gång vi har klarat av en prövning känner vi oss andligt styrkt. Nästa prövning blir sedan en aning svårare.

Men det kommer situationer där vi tror att vi inte orka gå igenom svårigheterna på egen hand. Om vi då vänder oss till Gud och ber om hjälp och lämna alla problem i hans händer precis som våra barn gör när de ber oss om hjälp och lita på att vi kan hjälpa dem, då får vi den hjälpen. Visserligen måste vi gå igenom problemen, men vi får hjälp från ovan.

Vårt liv här på jorden är endast en mellanstation. Likaså som ett barn i moderlivet utvecklar sin kropp för att kunna använda den på denna jord, är det meningen att vi skall utveckla våra andliga egenskaper, som vi behöver i nästa värld, när själen lämnar kroppen och beger sig till en ny dimension. Ju mer vi förbereder oss på den här sidan desto bättre förutsättningar får vi i nästa värld.

Baby in Armenian Knit Outfit
Foto: flickr. E Cohen

Här kommer en liten historia. Det var en gång en man som under hela sin livstid vänder sig till Gud, som gick vid hans sida under hela den tiden. Mot slutet klagade mannen att Gud visserligen hade gått vid hans sida, men när han fick det svårt, försvann Gud, då syntes bara ett fotspår, Guds fotspår hade försvunnit. Gud svarade: ”Att där tar du fel, min vän. Fotspåren du ser är mina. När det blev för svårt för dig, bar jag dig på mina armar.”

Døende
Foto: flickr. karinammentorp

”O, Människoson!

Olyckan är min försyns skickelse, till det yttre är den eld och straff, men i sitt innersta är den ljus och barmhärtighet. Hasta att uppsöka den, så att du må bli ett evigt ljus och en odödlig ande. Detta är mitt bud till dig. Följ det!” Bahá’u’lláh

2011-11-28

Världar av förbjuden symmetri – fick Nobelpriset i kemi 2011

Professor Dan Schectman från Haifa Israel upptäckte i början av april 1982 att kristaller hade en ny symmetri, utöver de vanliga 1,2,3,4 och 6 dimensionerna som var regeln för kristaller i fast material. Upptäckten gjordes av honom som forskare för den militära forskningsintuitionen DARPA i USA, och chockera vetenskapsfolk.

Nya kristalldimensioner var otänkbart och förbjudet. Kristallformationen var inte enligt regelboken. 5 och 10 dimensioner för kristalldimensioner? Omöjligt!

Professor Schectman fick direkt stor motstånd för sin nya upptäckt och kastades ut från sin forskningsgrupp. För 30 år sedan var inte upptäckten något att tala om. Schetman visste dock att detta var framtiden. Han hånades och ledande inom vetenskaps- och forskarvärlden tog inte upptäckten seriöst. Det gick inte att acceptera kvasikristaller med många dimensioner.

Till och med Linus Pauling, världskänd vetenskapsman talade emot mångdimensionella symmetriska kristaller.

Tillbaka i Haifa fick han dock stöd och på slutet av 80-talet började många unga forskare publicera artiklar om upptäckten. Först motvilligt, men senare tog de till sig den nya kunskapen. Forskarna kunde återskapa resultaten, och nu finns det 10 000 artiklar inom ämnet symmetrisk kristallografi. Det tillhör nu standard läroböcker.

Kvasikristaller med många dimensioner ger material med stor styrka, seghet och hållfasthet. En form för armering.

Forskare hade redan på 70-talet upptäckt kvasikristaller, men de var dock rädda för att upptäckten skulle utsätta dem för stort motstånd. Professor Schectman var rätt man på rätt plats till rätt tid med sin upptäckt – och hade mod att stå fram för sin upptäckt.

I dag vill till och med borgarmästaren från Haifa delta när Professor Schetman filmades vid en guidad tur på Baha’i-trädgårdarna på Karmelberget, Haifa, Israel.

Det samma motståndet, ilskan, hånskrattet sker inom många andra områden – bland annat inom religionens värld. Det krävs mod att stå upp för en ny religion, nya principer, nya visioner. Det är motstånd över allt mot den nya tidens principer. Principer som ska vara grunden för den nya världsordningen – baserad på andliga principer. Det är det bahá’í-tron bidrar till.

Jag tror det finns många världar, nya dimensioner som vi i dag inte har upptäckt. Dagens vetenskap räcker inte till – men i framtiden vill nya material skapas, som kommer att revolutionera forskarvärlden och ge oanade möjligheter till bland annat bättre resurser, medicinsk teknik och material som kan skapa bättre liv för oss människor.

Det krävs därför flera som står upp för sin sak, antingen det är inom vetenskap eller religion.

Förhoppningsvis kan religion och vetenskap gå hand i hand och inspirera varandra – där vetenskapen får nya andliga insikter, och ödmjukhet att använda tekniken till människans bästa.

Det kommer en dag då folk upptäcker principerna, dess bakgrund och hur det kommer att omdana hela mänskligheten.

Förhoppningsvis blir det inte för sent för en mänsklighet i desperation efter goda nyheter…

forbjuden-symmetri

Klicka på bilden – se programmet i Vetenskapens Värld från SVT Play.
Programmet visas till den 2 februari 2012.
De 24 första minuterna tar upp temat mångdimensionella kristaller

 

Text: baserad på Vetenskapens Värld, SVT Play.

Frihetens Paradox

En av frihetens paradoxer är att för att maximera sin frihet, måste man begränsa den. Om man exempelvis ska kunna ta sig från punkt A till B i en hård trafikerad stad, krävs det att det finns goda trafiklagar och att dessa efterlevs av de flesta. En begränsning av vår frihet i detta fall - nämligen att vi måste följa lagar - leder paradoxalt nog till att vår verkliga frihet ökar.

Men det finns också exempel på motsatsen då dåligt igenomtänkta regler kan leda till mindre frihet än om dessa regler inte existerade alls.

Detta påminner mig lite om Baha’i-trons inställning att om religion leder till oenighet och konflikter, så är det bättre att vara utan religion. Religion måste alltså per definition vara en konstruktiv kraft i tillvaron och en enande och fredsbefrämjande kraft, annars fyller den inte sin grundläggande funktion.

Man hör ibland att folk inte vill vara med i organiserad religion för att de inte vill följa lagar och regler, men sanningen är att BRA lagar och regler inte begränsar människans frihet, utan tvärtom maximerar den.

Ett 100 års jubileum för en Mästare

Den 11 augusti 1911 gick ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921, bättre känd som Mästaren) ombord i S/S Corsica som tog honom från Alexandria till Marseille. Han besökte Thonon-les-Bain och fortsatte efter ett kort stopp där till London, dit han ankom 10 september. Här höll han sina första offentliga möten för en västerländsk publik. (1)

Abdu’l-Bahá, fött i Iran, men landsförvisat i fångenskap med sin fader Bahá’u’lláh (1817-1892) till det Heliga landet, fick först omkring år 1907 möjligheten att röra sig fritt. Ungturkarnas tid var ute, och Mästaren fick många förfrågningar och böner om att komma till Europa och Amerika. (2)

Och själv om Mästaren inte var ung längre så åkte han i väg och träffade under perioden 1911-1913 mängder av människor som längtade efter att höra Guds budskap och den nya visionen, planer för en ny världsomdaning.

Mästaren besökte i sina resor till västen omkring 1911 bland annat Paris, London,  Stuttgart, Budapest, New York, Los Angeles, San Fransisco och flera andra städer.

Han berättade för privatpersoner, små grupper, privata sammankomster, inför olika föreningar, kyrkor, religionsförsamlingar, entreprenörer, affärsmän, vetenskapsmän om Guds enhet, profeternas enhet, religionens enhet och mänsklighetens enhet.

Mästaren fick stor massmedial uppmärksamhet och han förklarade redan då att världen kom till å gå igenom omfattande ändringar i sin grundstruktur, och förutsåg både första och andra världskriget katastrofer.

‘Abdu’l-Bahá gick bort den 28 november 1921, för 90 år sedan, det är samtidigt 100 år sedan hans resa till Europa och Amerika.

Mästaren träffade några svenskar i början på 1900-talet, bland annat Ivan Aguéli från Sala (han bosatte sig i Alexandria, Egypten och hade ett tidskrift Vägledarens tjänare).

 

Källor:

1 och 2: “De Upplysta Horisonterna”, Bahá'i-förlaget AB Sverre Holmsen, s. 138.

Läs mera på Wikipedia.

2011-11-26

Sufi-amatörens blysamma bidrag

Hon som kastar en vacker bok, En Diktares slit avvisar
För att att göra plats för glitter, För dessa gyllne små grisar
Den människan är ej riktigt klok, Guld och silver hon framvisar
Alla störs av hennes fnitter, När stoftets gud hon lovprisar

Stefan

2011-11-25

Virtuell klassrumsundervisning tar nya former med Khan Academy

Khan Academy med över 2 700 utbildningsvideor och virtuella klassrom ger ”studenter” från hela världen möjligheten att ta till sig kunskap inom alla kunskapsgrenar. Varje månad betjänas 1 miljon studenter, men det finns möjlighet för flera miljoner…
Om du är en elev, student, lärare, hemundervisare, du som går en vuxenutbildning eller en som är intresserad i en biologikurs – på Khans Academy kan du hitta gratismaterial och en mängd olika resurser.

Via videobiblioteket går det att praktisera från din egen dator.

Det bästa av allt – det finns på en mängd olika språk. Svenska är dock ny på deras karta.

Du kan emellertid bidra med att dubba texter, översätta eller skapa egna undervisningsvideor.

Vi måste bli flera som hjälper till att skapa kunskap tillgänglig för massorna. På så sätt sprids kunskap inte bara om materiella saker, men även om kärlek, sanning, rättvisa, enhet och fred, i tråd med bahá’í-visionen om en ny och bättre värld – för alla oss världsmedborgare.

Läs mera på:

Khan Academy
KhanAcademySvenska (Youtube)

2011-11-24

Vad är Läkemedel?

Genom ett fritt och oberoende sökande efter sanning och att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter hoppas jag kunna bidra till en bättre miljö och kroppslig hälsa då kroppen är själens tempel. I en sund kropp mår även själen bra.

Människan har livnärt sig från tidernas begynnelse på växter och på djur som de växte och levde i naturen utan människans inblandning. Konstgödsling och syntetiska läkemedel har inte funnits längre än ett par hundra år.

Framlidne prof. Lindahl delade in läkemedel i tre olika kategorier: hälsomedel som vitaminer, ersättningsmedel som insulin och resten, minst 90 %, giftmedel. Enligt dr. Donsbach, en amerikansk läkare, dör årligen 125.000 människor i USA av läkemedel. I Vietnamkriget dog 57.000. 20 % dör av läkemedelsbiverkningar.

A History Of Psychotropics
Läkemedel, Foto: flickr.com.schoschie

Idag skickar läkemedelsindustrin ut forskare över hela världen för att hos infödingarna ta reda på läkeväxter och deras användning. Man utforskar växterna och när man hittar de effektiva ämnena isoleras dessa för att tillverkas sedan på syntetisk bas. På så sätt kan man ta patent på ett nytt läkemedel. Dessa medel subventioneras av staten men inte naturläkemedel. Det kostar stora summor att registrera ett naturläkemedel, därför har det försvunnit många bra sådana från marknaden då tillverkaren helt enkelt inte har råd. Lidande blir människan genom höga sjukvårdskostnader, långvariga sjukdomar och långa köer till sjukvården.

Självklart behöver vi läkemedel i akuta situationer. I vissa fall förutsätts även läkarkontakt före behandling eller efter en viss tid av egenvård.

Genom att utöka, inte inskränka, människans möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa vet vi att samhällets kostnader minskar, sjukvården avlastas och individens hälsa blir bättre. Ta till exempel ADHD-barnen som idag behandlas med läkemedel. Man skulle kunna uppnå en markant förbättring med en fullvärdig kost och naturliga kosttillskott enligt den schweiziske naturläkaren dr. h.c. Alfred Vogel. Bör då inte den biologiskt medicinska vetenskapen få en chans att hjälpa människorna som komplement till den skolmedicinska vetenskapen?

2011-11-23

Barefoot-lösningar – nya principer för teknik och utbildning

Fokus på nya lösningar för en bättre värld:

Barefoot College blev till på slutet av 60-talet av en liten grupp individer som såg möjligheten att hitta alternativa vägar för att utbilda stora grupper av fattiga från avlägsna byar. Med begränsade resurser, inga semesterperioder och ingen färdig agenda började processen att utbilda de som levde i fattiga områden långt från kommunikationscentra.

På början av 70-talet började storstadsutbildade personer och professionella att leta efter arbetsmodeller. Man trodde att storstadens utbildningsmetodik var den optimala – och att arbeta med utbildning av analfabeter i djungeln var något man bara kunde glömma. De förkastade hela idén.

Barefoot College blev grundad och Bunker Roy, grundläggaren - och skapade helt nya förutsättningar.

Det hela utvecklade sig till ett mångkulturellt, flexibelt, bearbetbart och innovativt närmande till nya inlärningsmönster och man har lärt från egna misstag och ändrade förhållanden. Fokus är utbildning av fattiga kvinnor både i Indien och Afrika.

Av stora projekt är Barefoot Colleges satsning soldrivna kraftverk för att driva skolor i fattiga utkantsområden.

Foto: solkraftverk tagit fram av Barefoot College

År 2003 fick man ett pris för detta från Ashden Award.

Barefoot College och grundarnas vision om bättre utbildning, kunskapsöverföring och teknik har gett stora resultat – hos en befolkningsgrupp som de lärda storstadsutbildade inte såg som ett seriöst satsningsområde.

I dag vet vi bättre.

Läs mera på www.barefootcollege.org.

2011-11-22

Lärare för den nya tidsåldern förföljs

Våren 2008, Iran. Sju personer blev mer eller mindre brutalt arresterade under en våg arresteringar, misstänkta för bland spioneri, propaganda mot den islamiska republiken, etablerandet av en illegal administration och spridandet av en falsk religion. Dessa sju bahá’íer, kallas Yarán, “vännerna” i Iran.

Arresteringar av bahá’íer är inte något nytt, heller inte alla påhittade och uppdiktade, falska beskyllningar. Falska beskyllningar för att utrota en tro som har som mål att bidra till en bättre värld, där människor av alla trossamfund kan leva i harmoni, där mänskliga rättigheter, tankefrihet och en anda av respekt och samarbete råder.

Dessa sju informella bahá’í-ledare som nu sitter i det värsta fängelset i Iran, är:

Fariba Kamalabadi
48 år, psykolog, trebarnsmamma. Hon fick inte studera på universitetet som ung, och under åtta år studerade hon via undergrundsuniversitetet Bahá’í institute of Higher Education (BIHE), etablerade av Irans bahá’í-samfund för att hjälpa människor som inte fick studera i Iran.

Jamaloddin Khanjani

77 år, tidigare fabriksägare. Fick sin murstensfabrik (den första automatiska av sitt slag i Iran) konfiskerat 1979 i samband med Iranska revolutionen. Fabriken med hundratals arbetare blev lagt ner 1980. Han var medlem av det nationella rådet för Iranska bahá’íer 1984 och såg fyra av rådets medlemmar bli mördade av regeringen.

Han hade en privatägd automatiserad jordbruksföretag, men myndigheternas restriktioner gjorde det omöjligt att fortsätta.

Han har fyra barn och sex barnbarn. Hans fru Ashraf Sobhani gick bort 2010, medans han satt i fängelse.

Afif Naeimi

49 år, industriman. Fick se sin dröm att bli läkare gå i grus då han blev nekad utbildning på universitetsnivå. Blev affärsman då det inte fanns andra möjligheter. Arbetade med sin svärfars tygfabrik.

Han var på fritiden ansvarig för barnklasser och studiecirklar. Var en av “ledarna” för bahá’í-samfundet.

Blev arresterad 14. maj 2008. Han har fru och två vuxna barn.

Saeid Rezaie

53 år, jordbruksingenjör. Drev under 20 år en framgångsrik affärsrörelse för jordbruksutrustning. Skrev flera böcker relaterad till bahá’í-tron. Fick sin utbildning innan revolutionen på Pahlavi-universitetet. Ansvarade för barnklasser och studiecirklar.

Han har en fru och tre vuxna barn.

Blev arresterad 14 maj 2008.

Mahvash Sabet

57 år, lärare och rektor. Blev avskedat från sin tjänst på grund av sin tro. Var en av “ledarna” under 15 år för BIHE där hon arbetade aktivt för att ge ungdomar och unga vuxna utbildning.

Hon har kandidatexamen i psykologi och har arbetat på flera skolor. Efter revolutionen 1979 blev hon avskedat från sin tjänst och har inte fått återgå till någon offentlig tjänst.

Hon och hennes man har två vuxna barn.

Mahvash blev arresterad 5 mars 2008.

Behrouz Tavakkoli

59 år, socialarbetare. Blev avskedat tidigt på 1980-talet från sitt arbete inom offentlig verksamhet och har inte fått möjligheten att arbeta inom statsadministrationen senare.

Studerade psykologi och var under två år i militärtjänst som löjtnant. Tog senare vidareutbildning och specialiserade sig på att arbete med fysiskt och mentalt handikappade – och det arbetade han med till han blev avskedat. För att tjäna till livets uppehälle etablerade han en liten snickeriaffär.

Han och sin fru har två barn.

Blev arresterad 14 maj 2008.

Vahid Tizfahm

37 år, legitimerad optiker. Ägare av en optikerbutik. Fick möjligheten att studera en optikerutbildning och även inom sociologi.

Deltog som “ledare” av ungdomsgrupper och rådgivande bahá’í-organ i Iran. Höll i barnklasser.

Han och sin fru har en 11-årig son.

Blev arresterad 14 maj 2008.

2011-11-21

Rörelsen mot en ny världsordning har börjat

En ny världsordning står framför oss. Början var år 1844 när Báb (1819-1850) berättade att han inledde den nya tiden, en tidsålder, baserad på andliga principer – en ny världsordning. Han sade även att en än större gudomlig budbringare ville inom kort förklara principerna, och i detalj lägga grunden för ett nytt tankesystem, en ny religion. Bahá’u’lláh (1817-1892) förkunnade år 1863 att han var den som med sitt budskap skulle leda världen framåt mot mänsklighetens enhet.

Som grundare av bahá’í-tron berättade Bahá’u’lláh i ett flertal böcker om hur hans religion skulle spridas, dess kärnbudskap som är enhet och hur de mänskliga resurserna skulle utvecklas. I dag med över 6 miljoner bahá’íer i nästan alla av världens omkring 200 länder finns en växande kärna individer – en gräsrotrörelse – som för fram rörelsen mot en ny världsordning.

Från område till område, i början med små grupper, familjer eller enstaka individer, till idag grupper och större enheter av troende i byar och tätorter, städer, områden och regioner, från land efter land – samlas de troende, som en folkrörelse, driven av växande andliga krafter – i studiecirklar, andaktsmöten, barnklasser och offentliga möten för att lära sig mera om denna dynamiska processen.

I dag är det (sedan 1963) Universella Rättvisans Hus som vägleder bahá’í-världen. De förklarar och uppmuntrar bahá’íerna att dela med sig av budskapet – en ny världsordning baserad på andliga principer.

Den nya tiden kräver nya lösningar, nya insikter och ödmjukhet utveckla och omdana världens sociala, politiska, religiösa, vetenskapliga, konstnärliga och kulturella folkrörelser/organisationer/institutioner/program/myndigheter/regeringar/nationer – till något nytt och bättre, som jag ser det. Det krävs nya tankesätt, nya livsmönster, nya insikter och pedagogiska verktyg

Den nya världsordningen utmanar och behöver allas deltagelse. Du kan hjälpa till. Mitt i motgång, krisartade konflikter, miljökatastrofer och socialpolitiska och ekonomiska bakslag byggs en nya världen.

Rörelsen går inte att stoppa. Det går inte att undvika att världen blir global, att människor möts – att de gör uppror mot ledare som vägrar befolkningar mänskliga rättigheter, ökar insikten, skapar möjligheter för arbete och ett bättre liv.

Det är ingen lätt uppgift att bygga en ny värld – men den kärngrupp av 6 miljoner människor vet vägen och ser fram emot att berätta detaljerna för den som vill lytta – som vill utmana sig själv, som är hungrig efter nya insikter, en ny vision – som vill vara med i byggande av en ny värld.

Hör av dig!

2011-11-18

En tro som inte hörs i bruset från allt annat?

Vilka är det som besöker Bahá'í-trons webbplatser och bloggar? 

Det finns mumera en rad verktyg på nätet om man vill forska i den saken. Universella rättvisans hus – som är Bahá'í-trons högsta beslutande organ, med nio medlemmar som väljs vart femte år – är den mest besökta av alla bahá'í-sajter. Det är den portal som har adressen www.bahai.org.

Alexa är ett av de seriösa och neutrala analysverktyg som finns att tillgå på området webmetri, och är världsledande analysverktyg när det gäller att upptäcka och ranka de mest framgångsrika webbplatserna på nätet utifrån nyckelord, kategori och land.  Rankningen är ett index som huvudsakligen består av (a) antalet besök och (b) hur många av webbplatsens delsidor besökarna är inne på. En sökning på ordet "bahá'í" visar att det är just bahai.org, även kallad The Bahá'í World, som är den högst rankade bahá'í-webbplatsen. Därefter följer (2) Bahá'í Faith of United States, (3) Bahá'í Deutchland, (4) Bahá'ís de France och (5) Communidad Bahá'í de España. Den högst rankade icke-geografiska Bahá'í-webbplatsen är (6) Planet Bahá'í. Den har artiklar, ständigt nya länkar, medlemsforum, debatter, krönikor, bedömningar av Bahá'í-bloggar – dvs ständigt föränderligt material. Först på 12:e plats finner vi det stora Indian Bahá'í Community.

150 000 webbplatser rankas högre

Först och främst måste vi konstatera att Bahá'í är en mycket anonym företeelse på Internet.

Flaggskeppet The Bahá'í World (baha.org) kommer på plats nummer 150.110 i världsrankingen.

Vilka är det då som besöker denna sida? Ja, människor i åldrarna 55-64. 45-54 och 65+ är överrepresenterade, medan yngre – särskilt människor i ålderna 25-34 är underrepresenterade. Detta med över- respektive underrepresenterade har att göra med att det är fler eller färre i förhållande till hur många som verkligen befinner sig i nämnda åldersgrupper. Exempelvis borde ungefär hälften vara män och hälften kvinnor, men det är ungefär 60 procent kvinnor och 40 procent män som besöker bahai.org. De som INTE har barn är kraftigt överrepresenterade, de som har barn är underrepresenterade. De med högskola eller högre utbildning är kraftigt överrepresenterade medan alla andra, även de med högst collegeexamen, är underrepresenterade. Slutligen föredrar de som besöker bahai.org att göra det hemifrån. De tenderar inte att göra det från jobbet, och definitivt inte från skolan.

Vi får därmed en statistisk stereotyp för den som mer än andra besöker The Bahá'í World: Hon är över 45 och barnlös, hon är universitetsutbildad och surfar hemifrån. Man kan lägga till att hon är amerikanska och har varit på Google, Facebook eller Wikipedia innan hon gick in på bahai.org. Hon tillhör med andra ord inte riktigt de målgrupper som webbplatsen The Bahá'í World vill nå, även om hon är viktig och välkommen hon också.

De sökord som i högst utsträckning använts för att hitta till The Bahá'í World är:

Query    Percent of Search Traffic


1        bahai                       13,22 %
2        baha'i faith              6,25 %
3        baha'i                         5,9 7%
4        world peace            1,80 %
5        巴哈                          1,67 %
6        facebook                  1,07 %
7        bahai religion          0,96 %
8        purpose of life       0,96 %
9        bahai faith               0,87 %
10    baha                           0,64 %
11     bah'ai                         0,60 %
12     bahá faith               0,57 %Listan består nästan uteslutande av olika sätt att försöka stava till Bahá'í. Att "world peace" finns med är glädjande, men man saknar förgrundsgestalterna Báb, Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá och Shoghi Effendi liksom institutionerna Universal House of Justice, National Spiritual Assembly och Local Spiritual Assembly. Än mer saknar man kanske begreppen "world citizen" och det så populära "oneness" bland Internetanvändarnas sökord. Jag har inga procenttal för något av dessa namn och begrepp eftersom det rör sig om en så pass marginaliserad webbplats (även om vi bahá'í-troende vill se det annorlunda).

Vilka är det då som har lagt beslag på "world citizen" och "oneness"? Ja, först och främst finns begreppet "oneness" definierat på engelskspråkiga Wikipedia, men det är förknippat med många betydelser och företeelser och Bahá'í märks knappt i mängden. Sedan finns något som kallas "Oneness university" och där sägs (min översättning) att "över hundra miljoner människor över hela planeten upplever detta gudomliga fenomen som kallas Deeksha som startar en djupgående process av andligt uppvaknande. Oneness erbjuder kurser och program i hela världen för att hjälpa människor från alla vägar, religioner och samhällsklasser att växa in i det naturliga tillstånd som en människa är byggd för att vara i". Oneness Nordic är en skandinavisk webcast med ett enat Skandinavien på schemat...

När det gäller World Citizen verkar begreppet ha myntats och efterlevts av amerikanen Garry Davis, född 1921, och av Hugh J. Schonfield som grundade Commonwealth of World Citizens 1956 (känt som Mondcivitan Republic på esperanto). Men Bahá'í-rörelsen, som utvecklat saken sedan 1840-talet, får lite kredit på engelskspråkiga Wikipedia för att ha presenterat berggreppet "världsmedborgarskap" för FN i juni 1993!!! Hur som helst sade redan Sokrates att "Jag är inte athenare, ej heller grek, utan medborgare av världen".

Vi kan konstatera att vi är en ganska osynlig religion. 

Vi har inget ansikte, ingen idé, ingen social uppfinning som förknippas med Bahá'í allena av vår omvärld. Den 9-uddiga stjärnan är bara en bland många stjärnor och övriga teckensymboler som "Det största namnet" och tecknet för de tre enheterna är det inte många som kan påminna sig att de sett.

Vi utnyttjar inte ens det världsomspännande nätverk "som gör det möjligt att tala direkt med någon på andra sidan världen", som en som vanligt optimistisk 'Abdu'l-Bahá (τ 1921) förutspådde enligt Shoghi Effendi (τ 1957).

Utvecklingen går obönhörligt mot en enad värld, det kan vi vara säkra på.  Frågan är bara hur svår denna väg blir. Det skulle vara underbart om vi bahá'íer mäktade med att bygga raststugor längs vägen – en speciell sorts raststugor med både världslig och andlig spis, med både praktisk och andlig vägledning. Vi är få, men en andlig kompass av plast och några gram metall är lättare att bära med sig än en 500 kg tung förbundsark – en stor kista av guld och metall med tjocka stentavlor i.
STEFAN BACK

Kollektiv säkerhet och den globala gemenskapen

Dagens värld hotas av sammanbrott och katastrofer.  Terrorister och miljöproblematik lurar runt hörnet. Inga länder är säkra – alla påverkas på något sätt: mentalt, psykiskt, andligt och fysiskt. Flyktningar och arbetslösa tyr till mera extrema beteende för att kunde få en bit av tårtan, ett bättre liv, ett harmonisk liv. Men valen är få – och många faller utanför systemet. Systemen kollapsar ett efter ett – politiska, religiösa eller sociala.

World P.E.A.C.E

För att utvidga och skapa ökad möjlighet till gränslöst samarbete mellan människor och inspirera affärsliv, kulturliv och internationell politik – behövs kunskapen om världsmedborgarskap och en global förståelse för världsproblematiken. Den globala gemenskapen står framför dörren – antingen vi vill eller ej. I dag känner folk sig otrygga – därmed stoppar processen upp (ett tag). 

Därför behöver vi utveckla förståelsen av kollektiv säkerhet – som kan lösa problem som internationell drogtrafik, barnhandel, slaveri, globala epidemier och systemfel.

Vi behöver inte militär aggression – men FN och världens regeringar måste till samman utveckla en internationell polisstyrka som övernationellt kan ingripa i konfliktområden. Detta kommer att göra världen tryggare.

2011-11-17

Internationell valuta–hur ska det gå till?

Ett vitalt element i den globala ekonomin är en gemensam valuta. Ekonomer tror att en gemensam valuta kan minska improduktiv spekulation och skapa förutseende i marknadsrörelser – det kommer att jämna ut inkomster och bidra till stora besparingar.

Vad är de då som hindrar att världens ledare inte ser möjligheten med en global och gemensam valuta? Det finns så många skeptiker, så många tvivel – och inga trovärdiga planer för ett införlivande av en global valuta än.

Forex Money for International Curency

I dag har vi ett antal ekonomiska kluster där flera länder samarbetar i en valutaunion. Jag har skrivit om detta i mitt tidigare inlägg.

Det bästa är om FN kan tillsätta en kommission som består av företrädare för världens regeringar, akademiker och professionella som kan undersöka alla ekonomiska fördelar och politiska kostnader och kan komma med en effektiv införingsmetod.

Visionen finns – men finns viljan?

2011-11-16

Behoven av ett internationellt hjälpspråk

I dag har FN 6 officiella språk och EU 23 officiella språk. På grund av tidsbrist översätts relativt få av arbetsdokumenten till alla språk. EU använder engelska, franska och tyska som procedurspråk – och Europaparlamentet översätter beroende på ledamöternas behov.

Alltså – goda tider för tolkar och översättare för tiden.

Men – vi har visionen för en ny tidsålder för världen och därmed behoven av ett internationellt hjälpspråk och skriftspråk som stöd och för att förenkla gränslös kommunikation. Det globala samhället kan göra stora framsteg inom vetenskap, konst, kultur, religion och få förståelse för planetens bästa genom bättre kommunikation mellan nationer, reduktion av administrativa kostnader för affärsvärlden, regeringar, myndigheter och organisationer.

Språkforskarna räknar att det finns mellan 3 000 till 8 000 språk i världen. Om man räknar med ca  6 000 (1) språk i världen, talas över 50 % av färre än 10 000 människor. Om 50 år kommer en stor del av dessa språk att försvinna…

Det kan därför etableras språkkluster i och med att språken försvinner – och nya språkformer utvecklas (språken går in i varandra) – väl anpassade för den nya tiden.

Just som Bahá’u’lláh, grundaren av bahá’í-tron påpekade för omkring 150 år sedan: behovet av ett gemensamt tal- och skriftspråk. 

 

Källor:

1) Databasen Ethnologue räknar antal levande språk till 6 909.

2011-11-15

Framväxten av en internationell ordning

Hur länge ska nationalstaten få vara i centrum? Hur länge ska dagens syn på nationalstaten vara en bromskloss för planetens utveckling? Fortfarande är nationalismen i centrum, och detta blockerar för ett vidsynt tänkande bland världens ledare. Vi måste få en grundläggande och ny syn på den internationella ordningen där alla världens länder länkas samman i en integrationsprocess.

Det har hållits internationella möten på möten på möten på möten (till exempel Världstoppmöte för barn, 1990, FN-konferens för miljö och utveckling 1992, Världskonferensen om mänskliga rättigheter 1993, Världstoppmötet om social utveckling och Millennietoppmötet 2000 där 147 stats- och regeringschefers och totalt 191 nationer tog upp sin oro inför framtiden.

I've got the world on a string

Ett omfattande deltagande av gräsrot- och medborgarorganisationer har bevakat dessa möten – och kommer att fortsätta bevaka kommande toppmöten. Bevakningen har varit en nyckel för att väcka världens samvete – och har faktiskt skapat nya möjligheter – med insikter som världens ledare inte hade.

Världens sociala, ekonomiska och politiska strukturer har i verkligheten formats av gräsrotrörelsernas engagemang på världstoppmöten de senaste 20-30 åren. Denna växelverkan har samtidigt gett toppmöten legitimitet – själv om inte alla resultat blev uppnått.

För att komma vidare måste de nästa toppmöten få stöd av så många länder, myndigheter, storföretag, internationella organisationer och gräsrotrörelsen som möjligt – det försäkrar världens folks och nationers goda vilja.

Jag menar inte att vi därmed ska gå mot en överdriven centralisering där det bildas oönskade byråkratiska hinder. Nej, vi behöver nye strukturer för global och planetarisk styrelse – både praktiskt och principiellt. Beslutsfattande måste ske på lämpliga nivåer.

Visionen om en ny världsordning baserad på fredliga och rättvisa principer måste styra nästa etapp – och inspirera de nästa toppmöten.

Vi kan alla hjälpa till när vi bistår våra gräsrotorganisationer att peka på behoven för världens utveckling och process – en internationell ordning…

Och du – jag är inte emot nationalstaten, endast tankespöket, som är ett hinder för utvecklingen till världens bästa.

2011-11-14

Världens ledare måste se det historiska sammanhanget

Det finns en förvirring i världen. Den förvirring vill dock leda till en förening av mänskligheten. Världens katastrofala tillstånd i dag är en övergångsfas till något bättre – en social ordning som i slutändan har samma gränser som planetens.

Mänskligheten har gått genom olika faser, utvecklingssteg – från spädbarnstid, barndom, ungdom till vuxen ålder. Den utmanande ungdomstiden är turbulent, och det är där vi är i dag, vi närmar oss en vuxen mognad. Förvirringen är egentligen en process – en integrationsprocess som vi kan se i affärslivet, finansvärlden och inom kommunikation – och nu börjar det att förverkligas på det politiska planet.

Det är uppstår därmed en unik möjlighet för världens ledare att ta nya grepp för att förändra världen – men endast om de ser det historiska sammanhang.

Till exempel: Integrationsprocessen blev påskyndat av två plötsliga och katastrofala händelser – första och andra världskrigets fasor. Ut av förödelsen steg Nationernas Förbund och därefter Förenta Nationerna. Nu kommer styrkeprovet – vill världens ledare ta möjligheten – via en konsultativ rådplägning och viljeakt – att via mogna beslut leda mänskligheten in i en ny tid – eller vill de underlåta detta – en handling som är ytterst oansvarigt.

Det är även upp till oss i gräsrotrörelsen att se de historiska utvecklingssteget, och påverka världens ledare – inte via passivism, egoism, anarki eller motstånd, men med konstruktivitet, viljekraft och handling – med ett öppet sinne för det bästa för alla människor på jorden.

Detta är bara en droppe av bahá’í-visionen, Bahá’u’lláhs världsordning som baseras på andliga principer.

2011-11-11

Behöver vi en ny global kalender?

I dag används den Gregorianska kalendern (officiellt) av världens länder som ett sätt att hålla reda på dagar, veckor och år. Det finns dock en kalenderreform där många anser att dagens kalendersystem inte sträcker till.

Den Gregorianska kalendern från 1580-talet bygger på en reformering av den Julianska kalendern från 46 f.Kr. Först 1753 fick Sverige den Gregorianska kalendern. Ortodoxa länder använder fortfarande den Julianska kalendern.

Det har varit flera förslag till en internationell standard för en kalender – anpassad till olika traditioner. ISO 8601 beskriver en internationell standard för datum, tid och tidsintervall.

Calendar Card - January 

Vi har sett den Franska revolutionskalendern från 1793 till 1806 och efter andra världskriget försökte Förenta Nationerna  att etablera en ny kalender, men det blev stoppat av USA:s veto. Kyrkornas världsråd arbetar även för att utveckla dagens Gregorianska kalender när det gäller datumen för påskfirandet.

Anhängare av en kalenderreform ser en del utmaningar med dagens Gregorianska kalendersystem:

  • Varje år startar på olika veckodagar, något som gör det svårt att avgöra vilken veckodag det är på en given dag under året. Det vill säga att kalendern inte är oavbruten och fastlagt.
  • Utmaningen är även månaderna inte lika långa – det krävs en minnesramsa
  • De olika kvartalen är inte lika långa
  • Det saknas ett nollpunkt och kalendern är inte konfessionsneutral.
  • Varje månad har ingen koppling till månfaser.

Utmaningen är att solåret är lite mera än 360 dagar och det passar inte in i 12-systemet. Nära nummer är 360, 364 och 366.

Då är frågan – kanske vi ska tänka om?

Jag tror att de tidigare kalendersystemen, antingen de kommer från den judiska, kristna eller muslimska, inte passar för dagens globala värld. Vi behöver en universell, en global kalender – för vår tidsålder. Men de lovvärda försök från politiker och vetenskapsfolk har inte fört fram.

Här kan bahá’í-kalendern vara ett intressant perspektiv. Den börjar år 1844 och används redan av miljoner bahá’íer över hela världen. Kalendern har ett väl definierad startpunkt och är årets början är på vårdagjämningen den 20-21 mars.

Bahá’í-året består av 19 månader á 19 dagar. Veckan är på 7 dagar. Kalendern har ett stort potential och tål att jämföras med dagens kalendersystem.

Vi behöver en ny kalender – fri från de invändningar och anknytningar som de tidigare kalendersystemen skapar för stora delar av världens befolkning. Detta är helt i tråd med Bahá’u’lláhs (1817-1892) vision om en ny världsordning. Den nya världsordningen kräver ett nytt kalendersystem.

Läs mera om bahá’í-kalendern på:

2011-11-10

Naturläkemedel och profiten

Genom ett fritt och oberoende sökande efter sanning och att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter hoppas jag kunna bidra till möjligheten att kunna välja bättre alternativ för en bättre miljö och kroppslig hälsa då kroppen är själens tempel. I en sund kropp mår även själen bra.


Idag är det ekonomin som behärskar samhället och det är många aktörer som vill vara med på arenan.


Det är inte fel att tjäna pengar, frågan är bara i vilket syfte man gör det, för mänsklighetens bästa eller på dess bekostnad.


I mitt förra inlägg berättade jag om seriös tillverkning av naturläkemedel. Som exempel nämnde jag Röd Solhatt och Ginseng. Ett seriöst företag satsar på hög kvalitet och forskning. När mindre seriösa företag vill dela på kakan går de tillväga på följande sätt:


Vi tar ginsengroten som exempel. Det tar fem år för roten innan den är skördeklar. Under dessa år måste den varje år planteras om. Ginsengroten har många små sidorötter av mindervärdig kvalitet. Man plagiera forskningsresultaten från de seriösa företagen, skörda de sekundära rötterna och tillverka ginsengprodukten under mycket primitiva förhållanden i undermåliga, ohygieniska lokaler. En sådan produkt kan man sälja med stor vinst och ändå vara billig på marknaden.


Innehållsförteckningen på förpackningen kan också vara vilseledande om man inte är observant. Står det ”extrakt” på förpackningen är det frågan om en koncentration, men om det står pulver kan det innebära vilken undermålig kvalitet som helst.


Ett annat exempel är läkeväxter som Röd Solhatt. Man odlar dessa i länder där arbetskraften är billig, skördar växterna när det passar odlaren, oavsett om skörden är halvvissen. Sedan torkas den. Under denna process förlorar växterna en stor del av sina effektiva ämnen.


Det finns ytterligare ett exempel nämligen kamomillte. Inom biologisk medicin används detta te alltid som första hjälpen vid diverse febersjukdomar då det har en antiinflammatorisk effekt och är milt rogivande. För detta ändamål används endast blommorna. För kamomillteet, som köps i dagligvaruhandeln, använts hela växten och då försvinner den medicinska effekten.


Även om ett företag satsar på bra kvalitet så använder de endast roten eller blommorna och gör kanske en vattenextrahering. På detta sätt går de miste om en stor del av de effektiva ämnen från hela växten. Men priset kan i affären vara lika högt som originalprodukten.


Dessa företag som är mera intresserad av profiten på bekostnad av människans hälsa satsar mycket på reklam och lite på forskning. Inom hälsokostbranschen har många seriösa produkter av den anledningen försvunnit. Det behövs information och kunskap så att den enskilde har möjlighet att göra rätt val. Men tyvärr är man inte medveten om en produkts kvalitet utan efterfråga alltid det billigaste alternativ som i längden kan bli det dyraste.