2011-09-30

Kunskapssamhället – gör det oss lyckliga?

Här i Sverige har vi en lång tradition på att läsa för nöjes skull. Vi är ett av världens mest tidningsläsande folk, vi har bokmässor, bokbord, studiecirklar Vuxenskolan och läsecirklar på biblioteket. Men blir vi lyckliga över allt vi tar till oss och läser?

Är det inte så att ju mer vi tar till oss – ju större blir informationscirkeln – av kunskap vi inte vet något om? Dess mer jag vet – dess mer vet jag att det är så mycket jag inte vet(!)

Illustrationen under visar två "kunskapscirklar". Den lilla cirkeln, med "litet kunskap" har en liten omkrets, medan den stora kunskapscirkeln har en större omkrets. Dess mer kunskap som fylls på, dess större blir omkretsen. Ju mer jag vet - dess mera är det jag inte vet.

Kunskapscirklar

Med en liten kunskapscirkel är det inga problem. Men med mycket kunskap – kan det bli en utmaning. En del "lärda", högt utbildade akademiker blir hovmodiga – och ser ner på de som inte har samma preferenser när det gälder utbildning, litteratursmak eller umgängeskrets. Kunskap kan alltså bli en barriär mellan olika befolkningsgrupper. Deras kunskapscirkel är stor, men det innebär även att det är mycket de inte vet...

Bahá'u'lláh säger att kunskap kan bli en slöja mellan det materiella och det andliga. Kunskap kan göra oss hovmodiga och skapa en falsk övertro på att att endast materiella saker kan lösa världens problem.

"Strävandet efter kunskap är en helig plikt. Sök kunskap från vaggan till graven! Sök kunskap vid Kinas gränser, om så är nödvändigt. Gud har inte skapat något bättre än förstånd, eller något vackrare än förstånd" – Muhammed (1)

"Kunskap är som vingar, vilka lyfter människan uppåt. Att förvärva sig kunskap är allas skyldighet, men kunskap som gagnar människorna och inte sådan vetenskap som som bara börjar med ord och slutar med ord. Utövare av vetenskap och konst har en stor rättmätighet bland jordens folk. En människas verkliga skatt är hennes kunskap. Kunskap är medlet till heder, framgång, glädje, lycka och upphöjelse." - Bahá'u'lláh (2)

Vi ser detta speciellt hos politiker och akademiska kretsar. De litar endast på sin observation av tillvaron, sin uppsamlade kunskap och tar inte till sig andras värdefulla insikter.

För att bli lyckliga är det inte bara kunskap om materiella saker man måste beakta – men även de andliga mysterier – religiösa sanningar, måste tillkomma. Den andliga naturen måste uppvaktas och ett nytt andligt språk måste läras.

Till exempel bör skolan ge barn, ungdomar och vuxna större kunskap om erfarenhetsområden som dygdernas roll, martyrerna och de stora andliga hjältarna – Guds budbärare. Religionen måste förnyas och spela en modern roll i det framtida världssamhället. Då kommer det inte att råda någon kunskapsbrist – all världens kunskap vill fokuseras på att återskapa jordens balans, att utbilda lyckliga människor och skapa en trygg och harmonisk livsstil där Bahá'u'lláhs principer är inspirationskällan.


 1. och (2) Sverre Holmsen i Upplysta Horisonterna, Google Books


2011-09-29

Är information för för billigt?

Vad är kostnaden för information och vad är priset på kunskap? Eller är det tvärtom? Betalar vi för information eller kunskap? Kunskap får vi av information – inte tvärt om. Informationen ger inte mer kunskap. Det gäller att ta till sig all kunskap, bearbeta den och omsätta den i handling. Kunskapsbrist är farligt – och utan rätt kunskap att utföra vissa arbetsmoment inom industri, jordbruk, teknik eller vetenskap vill samhället stagnera.

Folk läser oftast för nöjes skull – kanske inte för att utbilda sig. Men böcker har en attraktionskraft och stimulerar till eftertanke. Det kan vara humor, lokalhistoria, astrologi eller snickarböcker som lockar. Nyfikenhet på livsfrågor eller samhällssatir. Vad nu du än läser – så är det nyttigt. Vart individ har sin smak på böcker och sina preferenser.

Böcker säljs i början dyrt och efter ett tag reas de ut billigt på antikvariat, bokmässor, loppis eller Tradera.se. Men en bok från en berömd författare, ett exemplar från Gustav Wasas bibel eller någon sällsynt bok om astrologi på 1700-talet kan ge en bra valuta för pengarna. Så dyr och exklusiv kan boken vara att vissa försöker stjäla den från privata samlingar eller Museum-samlingar.

Den som vill sälja sitt nya verk, sin bok dyrt får lägga ner mycket arbete i den och skapa en exklusivitet, en ram, ett koncept och ha ett nätverk som väntar i spänning på nyheten. Vissa vill ha förstahandsutgåvan, signerad med författarens penna. Andra väntar med tålamod till boken sjunker i pris och blir tillgänglig på pocketmarknaden.

Samma information – bara inpackad i ett annat format – till en mycket billigare pris.

Det är ju alltid kul att ha en signerad bok, med en specialhälsning från författaren.

Eller vad tycker ni? Är det värt att vänta på en billigare pocketbok?

2011-09-28

Fängslande litteratur II

I dag fängslas författare eller konstnärer för sin tro, sin ideologi eller övertygelse. Vissa för sin samhällskritik, andra för sin tro. Till exempel: bahá'í-studenter i Iran fängslas om de studerar eller tar utbildning, journalister trakasseras om de kritiserar sin regering, Dawit Isaak, en eritreansk-svensk journalist sitter fängslad sedan många år, i Kina fängslas regimkritiska författare – i olika länder världen runt ses litteratur på som något farligt, något som måste kontrolleras.


I vissa länder dödades en stor del av befolkningens intellektuella elit eller andra med akademisk bakgrund – de var en fara för rikets säkerhet. De som hade kunskap blev en säkerhetsrisk – de blev skickat till tvångsarbete, fängelse eller dödad.

När staten kom in och styrde konst, litteratur och musik, då stagnerade dessa konstarter, eller utvecklade nya former. Det utvecklades även motkulturer och en katt och råtta lek mellan myndigheternas agenter och de olagliga författarförbunden eller hemliga konstföreningar för att hitta dolda budskap i konst, musik och litteratur.

I en ny världsordning – baserad på rättvisa och andliga principer ska, som jag ser det, de fria konstarterna, vetenskap, kultur och musik blomstra och en ny skapande kraft ska stimulera dessa att visa upp sin skönhet och elegans. Detta må ske inom en mängd olika områden – områden som vi i dag inte kan föreställa oss, men som i framtiden blir uppenbarad – i ljuset av Bahá'u'lláhs vision om varaktig och hållbar fred på jorden.

2011-09-27

Religion kontra Vetenskap

Under historiens lopp har religion och vetenskap bytt plats som den dominerande kraften i det mänskliga samhället. Men det är oftast när dessa två krafter varit i balans som de största landvinningarna har gjorts.

Vår nutid påminner starkt om Romariket efter Kristi födelse. På den tiden var Romariket på fallrepet pga. tilltagande samhällskorruption och en brist på motivation och framtidsanda hos dess medborgare.

När religionen på samma sätt var dominerande, t.ex. under medeltiden i Europa var problemen också stora. Då var det vetenskapen som ansågs vara ”vidskepelse” och oseriöst tidsfördriv. Och det fanns väldigt lite tålamod för ”irrläror”.

Men religion och vetenskap kompletterar varandra. Vetenskapen hjälper oss att tänka klart medan religionen ger vårt liv mening.

Den motsättningen som idag tycks finnas mellan religion och vetenskap är därför endast en onaturlig kontradiktion. Som ett exempel visar sig Gud alltid för uppriktiga och ihärdiga sökare - enligt min personliga erfarenhet. Dessa kan ”se” Gud på samma sätt som de kan ”se” atomer, dvs. inte med sina fysiska ögon, men med hjälp av hjärta och intellekt.

Jag har aldrig själv sett en atom, men jag är övertygad om att atomer existerar eftersom helheten kring teorierna tycks stämma. Att exempelvis teorin om supersymmetri inom partikelfysiken just gått i kras stör mig i sammanhanget inte alls, eftersom grunden inom partikelfysiken är sund.

Samma sak med Guds existens. Jag har aldrig sett eller talat med Gud, men mitt personliga helhetsintryck av verkligheten är att Gud finns, lika säkert som det finns atomer.

Fängslande litteratur I

Foto HISOL99: böcker, litteratur med mera.

På Bokmässan i Göteborg 23-25 september var det fullt med folk. Långa köar över allt till utställarnas olika montrar eller deras scenframförande, intervjuer eller radioprat. Ett stort utbud böcker, litteratur, kalendrar, föredrag, bokverktyg, presentartiklar med mera visades upp, inpackad i lockande material eller som enkla pocketböcker. Och folk köper...Här i Sverige läser vi böcker – och det kommer ut bestsellers hela tiden. Det är en överflod av matböcker, handböcker och snickarböcker. Det är trender på böcker och för bokintresserade är Bokmässan i Göteborg ett Mecka.

Men – vi i Skandinavien är ett bokälskande släkte – det är inte alla länder som ger befolkningen möjlighet att ens läsa eller skriva. Böcker som i Sverige kritiserar samhället och berör myndigheterna direkt får kanske en kort publicitet, men författaren blir inte dödat för vad han/hon skriver. Om någon vill kritisera konungen, statsministern, eller de etablerade religionerna så är detta fullt tillåtet.

Báb (1819-1850) och Bahá'u'lláh (1817-1892) skrev från Iran och Turkiet från mitten till slutet av 1800-talet epistlar, andliga texter och brev till privatpersoner; till troende; till prinsar, till konungar, presidenter och regenter; och till både religiösa och världsliga ledare. Deras budskap och visionen om en ny värld, förenad i sin grundstruktur med enhet i mångfald som motto, med principer som skulle bygga en världscivilisation, var för stark kost – och de blev fängslade för sitt budskap.

2011-09-26

Google skannar böcker i hög takt

Google är stor när det gäller skannade böcker. Det är jättebra. Det är en stor apparat som måste fungera när det gäller skanningen och den elektroniska lagringen på virtuella servers i datamolnet – men resultatet blir att gamla böcker blir som nya – på din iPhone, iPad eller eBook-läsare.

Tänk dig att läsa en bok från tidigt 1900-tal skrivet av en poet, eller hitta ett gammalt matrecept. Kanske du arbetar med släktforskning – då kan det vara att du hittar någon av dina släktingar via Google Books bokdatabas som refererar till en passagerarlista med båtavgångar från till exempel Liverpool till Toronto eller Perth i Australien. Vem vet...

Google Books (1) tillsammans med dess sökmotor gör att du nu har miljontals boktitlar tillgänglig och tusentals fler böcker skannas in varje dag (2). Dagens böcker är redan tillgänglig i PDF-format eller skannas in direkt i samarbete med bokförlagen och innehållet blir omgående tillgängligt att studera. Förlag som ger ut nya böcker låter dock inte hela innehållet bli tillgängligt.

Jag tycker det är en fantastisk service. Söker du efter historiska fakta kan Google Books vara en guldgruva. Och ämnen som många skriver om har omfattande referenser.

Det är dock mycket kvar att skanna in av världens litteratursamlingar – och det är fortfarande svarta hål i informationsutbudet. Google gör avtal med stora bibliotek, företag, stiftelser, privata och offentliga boksamlingar och organisationer som levererar in material. Upphovsrättsfrågor är svåra och många har ju lagt så mycket tid, pengar och ork i sitt arbete.

Jag antar det är en miljövänlig teknik i molnet som Google använder, och kunskapssamhället glädjer sig(!) med all tillgänglig information.

Google Books är ett av flera steg på vägen mot en ny världsordning – där kunskap och information kan distribueras fritt och vara tillgänglig för vemhelst, när som helst som söker efter kunskap och upplysning.


Det är upplysta och välinformerade människor vi behöver. Detta är bahá'í-visionen – oberoende sökande efter sanningen.

(1) Google Books

(2) libraryjournal.com


2011-09-24

Solsken

Tänk vad man lever upp när solen skiner. Utetemperaturen och humöret stiger. Skönt att kunna sitta ute med en tekopp i solskenet och bara njuta. Varför gör man det inte varje dag? Går ut från jobbets lunchrum och sitter ute en liten stund? Laddar glädjebatterierna. Så att man orkar ta itu med arbetsuppgifterna på ett glatt sätt. Det gäller att hitta glädjeämnena i vardagen.
Vardagsstressen suger så lätt ut all energi och vi orkar bara dega framför TVn på kvällen. Vad är det för liv? Det gäller att ta små pauser från vardagslunken och göra något bra av dem. Ändra bara någon liten sak. Ta en omväg hem och upptäck vackra träd eller blommande balkonger. Ta med en blomma som kan lysa upp en grå arbetsplats. Bjud på godis och gläd dem som kommer i din väg.
Något som vi alla kan bjuda på och som är helt gratis - ett leende. Vem blir inte glad av att se någon le? Glädje är smittsamt.
Smitta ner hela stan med leenden!
Glädjen ger oss vingar!

2011-09-23

Behöver vi en gemensam valuta?

I mitt tidigare blogginlägg kan du läsa om bakgrunden och den historiska orsaken till att vi fick myntunioner och att vi i dag har minst nio valutaunioner.

Flera av världens länder organiserar sig i valutaunioner och en gemensam penningpolitik. En del länder väljer att stå utanför, medan andra söker sig till valutaunioner.

Den ryska presidenten Dmitrij Medvedev tog förra sommaren (2010) upp temat om en ny global valuta. Man kan diskutera om hur äkta detta önskemål är, eller om det är mera en populistisk inlägg i debatten, men världen har Världsbanken, Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken som även de i olika sammanhäng har förespråkat en gemensam pengapolitik. (1)

Det verkar som om det blir flera valutaunioner, och de regionala valutaunioner som redan finns växer sig större. Därmed kan vi om inte så många år få kontinentala valutaunioner och därefter kan steget gå mot än större enheter som i framtiden går över i en internationell och global världsvaluta.

Bahá'í-tron förespråkar en international valuta som ett vitalt element i integrationen av den globala ekonomin. Ekonomiska experter tror att en enda valuta kan minska improduktiv spekulation och oförutsebara marknadsrörelser. Det vill även stödja en utjämning av inkomster och priser i hela världen. (2)

I och med att världen går mot integration, samarbete och gemensamma riktlinjer för kommunikations-, transaktions- och betalningsstandarder och affärslivet söker sig till samma, så kan jag tänka mig att processen är i gång. Men när en övergripande världsvaluta blir aktuell och möjlig - som bahá'í-tron beskriver, det vet vi inte...

Behovet för en gemensam valuta finns - visionen finns och på Ny Vision kan du läsa mera om globala tankar, idéer och funderingar.


(1) real-agenda.com

(2) Vändpunkt för Nationerna, s. 162011-09-22

Kan män äta sig frisk?

Delicious food from CITY THAI


Svaret är ja.

”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.” - ‛Abdu’l-Bahá (1)

Dessa ord blev min ledstjärna under en svår sjukdomstid när ingen medicin längre hjälpte.

Den biologiskt medicinska vetenskapen, som ännu inte är godkänd i Sverige, bevisade att i ekologiskt odlade och vildväxande produkter finns det mellan 90 och 120 olika näringsämnen som är viktiga för vår hälsa. Med konstgödsel reduceras dessa till ca. 15 näringsämnen som gör att växterna visserligen blir större men mera mottagliga mot sjukdomsangrepp.

Man kan endast bygga upp liv med levande materia och ej med syntetiska kemikalier. Den mänskliga kroppen består av levande materia. Äter vi sjuka och näringsfattiga växter kan vi inte bygga upp en sund kropp. I ekologiskt odlade och vildväxande växter finns även livsviktiga sekundära ämnen som inte finns i konstgödslade sådana.

Idag avlägsnas viktiga näringsämnen genom ”förädling” och ersättes med allehanda livsmedelskosmetika för att göra produkterna mera hållbar. Dessa och den näringsfattiga maten är orsak till sjukdomar i samhället då kroppen inte får möjlighet att bygga upp ett ordentligt immunförsvar. Här hjälper endast ekologiskt odlade eller vildväxande, ej behandlade och skonsamt tillagade växter för att stärka vårt immunförsvar och bygga upp hälsa.

(1) ‛Abdu’l-Bahás Beantwortete Fragen (Some Questions and Answers), kapitel om materiell läkning, ogranskad översättning.

Andra inspirationskällor är “Den lille Doktorn” av Alfred Vogel och “Lebende Makromoleküle als Lebenselexier”.

Detta blogginlägg är skrivet av Gisela

2011-09-21

Valutaunioner – historiskt perspektiv

After WWII - Hungarian inflation paper money, 1946


I dagens turbulenta ekonomiska situation där ländernas statsbudget ligger illa till, och den ekonomiska krisen påverkar direkt privata hushåll och företag, kan det vara intressant att se närmare på vad en gemensam valuta skulle ge för effekt. Först en liten historisk tillbakablick:

Det har under historien varit många monetära unioner, gemensamma myntstandarder med mera. Dessa har varit nödvändigt för att handeln skulle fungera över stora landområden. I början var det byteshandel, något som var ineffektivt i längden och pengar kom in i bilden. Krig och landserövringar påtvingade nya betalningsstandarder, myntar eller myntunioner, men även olika samarbetande länder kom fram till att delta i en myntunion: från Kina, Romarriket, Europa och Amerika.

Runt första världskriget blev det klart att en autonom penning- och finanspolitik borde föras efter samstämmiga principer. I Norden var det en myntunion där Norge, Sverige och Danmark (Skandinaviska myntkonventionen under perioden 1873-1924) samarbetade.

I dag finns det många valutaunioner där flera länder beslutar sig för att ha en gemensam valuta och penningpolitik. Det finns minst nio valutaunioner (Euro, CFA-Franc, CFP-Franc, Östkaribisk dollar, Amerikansk dollar, Australiensk dollar, Nyzeeländsk dollar, Schweizisk franc och Turkisk lira).

I nästa artikel ska vi se närmare på hur en valutaunion kan ge en ekonomisk trygghet och ge stabilitet för världens befolkning, i tråd med bahá'í-trons principer och Bahá'u'lláhs förmaning.

2011-09-20

Kommuner – ta till vara lokalföreningarnas kompetens

Jag tror många av kommunernas tjänstepersonal och ledningsgrupp inte har tänkt på hur ideella organisationer och föreningar har bidragit under många år i lokalsamfunden. Kommunernas förtroendeanställda har inte i stor nog grad uppskattat föreningslivets kompetens inom kärnområden som vård- och omsorg, utbildning och att skapa meningsfyllda aktiviteter för unga och gamla.

För att utveckla lokalt kulturliv och demokratisk utveckling krävs det därför en nysatsning där kommunerna nätverkar med föreningslivet. Detta kommer att skapa fantastiska synergieffekter.

Exempel 1: en lokal fotbollsklubb jobbar med drogförebyggande arbete och ledarskapsträning. Varför inviteras inte fotbollsklubben till kommunernas finrum för att prata om detta? Här finns mycket att lära från båda parter. Kommunen får förstahand insyn i fotbollsklubbens ideella arbete och fotbollsklubben får erkännande av kommunen och tar del av kommunala insatser, stipendier och kommunala medel.

Exempel 2: Astma och allergiförbundet har en lokalförening i en kommun. När senast var astma och allergiförbundet inviterat att prata om förebyggande arbete för att minska astma och allergier för invånarna i kommunen? Vet kommunerna nog om astma och allergier. Vad kan kommunerna göra bättre här?

Exempel 3: Kyrkor och religiösa samfund arbetar med religiös dialog. Judar, kristna, muslimer och bahá'íer träffas för att få nya insikter, nätverka och skapa vänskapsband. Något som är viktig i en mångkulturell och mångreligiös värld. Men har kommunerna uppskattat detta viktiga arbete? Jag tror att speciellt de små kommunerna har mycket arbete att kvar när det gäller att uppmuntra till samförstånd, minska rasism och främlingsfientlighet.

Kommunernas ledningsgrupp och olika enheter måste sätta sig in i de lokala religiösa samfunden och deras arbete. De olika religionerna har ledare med många års erfarenheter inom sitt område, alla religioner har en trosföreställning som talar om kärlek och respekt. Ett kommunalt möte, en dialog skulle kunde ge bättre förståelse för religiösa uttryck inom vården, vid begravning, vid olika helgdagsfirande med mera.

Båda parter vinner på ett sådant samarbete.

Bahá'u'lláhs vision – som jag ser det - om ett globalt samhälle innebär mycket nätverkande, samförstånd och dialog mellan lokala föreningslivet, kommunernas ledning och lokalbefolkningen. Det krävs insatser, förståelse och respekt. Det krävs ett nytt kommunalt ledarskap som med nya ögon inser värdet det lokala föreningslivet – och föreningarna behöver integreras i det kommunala arbetet. Kanske kan de nya kommunala ledarna rekryteras just från föreningslivet? Vad tror ni? Bör kommunerna satsa mer på föreningslivet? Vad kan kommunen till exempel göra i just din kommun?

2011-09-19

Ideella nätverk för framtiden


Föreningsmässa, Stinsen Sollentuna, 17 september 2011. Foto: HISOL99


Under lördagen 17 september deltog jag på Föreningsmässan i Sollentuna. Det var givande att träffa härliga människor från så många olika föreningar inom fotboll, hantverk, jazzmusik, ungdomsgympa, reumatism, bahá'í, kyrkor, scouter, aikido, gammaldans med mera.

De ideella nätverken är viktiga, de har alltid spelat en stor roll för människor. Vi har alla olika intresseområden, och att nätverka på en egen mässa som i Sollentuna är bra.

Det blev många fina samtal om tron, och jag kan verkligen rekommendera alla som är med i en förening eller organisation att kontakta kommunen för att anordna en föreningsmässa.

Detta är framtiden. Ser fram emot nästa års föreningsmässa.

2011-09-18

Trädgårdsmästare

Alla som har en liten täppa att ta hand om är trädgårdsmästare i någon mån. Det finns professionella trädgårdsmästare som har hand om stora anläggningar med tusentals plantor och den som har en blommande balkong och sköter om den, plockar och vattnar varje dag. Att ta hand om plantor och växter är en sysselsättning som är tusentals år gammal och jag tror att den sitter i våra gener. Vi trivs med att vara ute i trädgården eller den lilla kolonilotten och påta.

Rensa ogräs är både en kroppslig och andlig sysselsättning. Vi rensar bort det oönskade så att det vi har planterat kan växa. Samtidigt rensar vi tankarna så vi kan tänka klarare. Tankarna vandrar i nya banor. Medan vi rensar, ser vi hur den trassliga ogräsmattan reds upp och ger växtplats till blommorna. Trassliga problem som har tyngt oss kan få nya lösningar.

Egentligen skulle alla människor behöva ha en plätt att få odla på. Ett ställe att så och plantera, se det växa och frodas. Kunna bli glada och stolta över skörden. Tyvärr bor alltför många i städernas öknar. Men även om du är mitt i stadsöknen så finns det fönster att sätta blommor i, kanske odlingslotter i närheten, en park att gå i, ta bussen ut till en skog. Ett litet andningshål för själen att följa naturens gång.


Abdu’l-Bahá sa att staden är kroppens hem och landet själens. Vi behöver balansen, båda är viktiga, kropp och själ i balans. Då först är vi hela människor som mår bra, trots lite småkrämpor som följer med åldern.

2011-09-16

Stora utmaningar för världen i dag

Det tjugonde århundradet är den mest kritiska perioden för mänskligheten. Det är en integrationsperiod där vi rör oss mot helt nya samhällsklimat, en period som lägger grunden för en ny global tid, planetens Gyllene tidsålder.

Shoghi Effendi (1897-1957), Beskyddaren av bahá'í-tron visar till att denna integrationsprocessen är tvåfaldig – där den första är integrerande och skapande, medan den andra är ödeläggande och katastrofal i sin påverkan. Integrationsprocessen består dessa två element – som varje i sin form leder till det ultimata målet – världsfred. Den ena processen leder till ett förstadium av fred (en social, materiell och politisk fred), medan den andra vill etablera den största freden.

Shoghi Effendi (1897-1957)
beskriver integrationsprocesserna
världen står inför...


Bahá'í-trons litteratur visar till Den mindre fred och Den största fred. Den mindre fred är en konsekvens av världsledarnas handlingar (genom fasansfulla och smärtsamma erfarenheter) under det tjugonde århundradet, i en värld av av "glokala" grannar, via avancerad vetenskap, men andligt desorienterad.

Världsledarna skapade Nationernas Förbund och Förenade Nationerna som ett medel att uppnå en ny världsordning. Kursen är satt, men vi är än inte i mål.

Den största fred vill komma som resultatet av förandligandet av planeten, en transformation av människorna som lever efter Guds senaste Budbärares principer. Bahá'íer sprider detta budskapet över hela världen.

Det är revolutionära dimensioner i denna integrations- och transformationsperiod. Shoghi Effendi visar till att det är omöjligt att lösa de globala problemen genom vanlig diplomati eller traditionell utbildning. (1)

Följ med på Ny Vision för fortsättningen...

(1) Shoghi Effendi, The World Order of Bahá'u'lláh, p. 45.

2011-09-15

Materialismen – moraliska konsekvenser

Materialismen har en ödeläggande påverkan på samhällen och individer – världen över. Jag kan lätt se att de moraliska och sociala konsekvenserna från materialismens tankesätt (till exempel mantrat Volvo, vovve och villa), att begära och samla på sig saker, är stora.

Materialismen påverkar människans sinne, antingen psykologiskt, sociologiskt eller andligt.

Rikedom och välstånd är inte endast ett ekonomiskt "problem" det skapar även ett moraliskt dilemma. Det är en stor utmaning att möta den ohämmade materialismen, den otyglade jakten på saker och ting, korruption och habegär. Egoism, arrogans och ointresse bland de rika för de miljoner av fattigas levnadsvillkor gör inte saken bättre.

Ointresse i andras bekymmer kommer av att materialismen överskyggar den mänskliga förmågan: gott uppförande. Att leva ett andligt liv i pakt med Guds bud finns inte på kartan.

Jag tror det behövs en balans mellan det andliga och det materiella för att skapa en världscivilisation. De globala problemen accelererar och de rika blir rikare, på bekostande av den fattiga befolkningen. Som jag skrev i gårdagens blogginlägg så är de materiellt orienterade "frihetskämparna" inte intresserade i sociala, kulturella och globala lösningar. De vill ha snabba kortsiktiga lösningar, där materialismen är huvudingrediensen och terror är medlet för att driva deras process framåt.

Detta är tvärt emot den framtidsvisionen som Bahá'u'lláh (1817-1892) presenterar. Han menar att endast genom att befria sig från nedärvda dogmer, oavsett om de är religiösa eller materialistiska, kan förståndet inleda en oberoende undersökning av relationen mellan Guds Ord och mänsklighetens erfarenheter.

Fördomar är det största hindret. Materialismen gör en blind. De moraliska konsekvenserna är stora. Världens ledare måste nu snarast hitta lösningar som minskar materialismen.

Men det största arbetet åvilar var en av oss...


2011-09-14

Terrorist eller frihetskämpe?

Freedom Fighters Ghandi & Guevara


Báb (1819-1850) kom år 1844 med ett budskap om en ny tidsålder som med en "förnyelsekraft skulle manifestera sig i en ofantlig omställningsperiod och orsaka en universell revolution inom samhällslivet, vetenskapen, tekniken, industrin, kommunikationerna, litteraturen, konsten och musiken och slutligen få människorna att samlas kring insikten om Enheten: religionens enhet och mänsklighetens enhet". (1)

Detta var helt främmande i Bábs fanatiska hemland, Iran, och Báb och hans anhängare blev aggressivt förföljd. Báb blev själv år 1850 martyr för den nya religiösa tron (bábismen). Tiotusental troende gick i döden för sin tro.

Vi kan se (genom de senaste 150 åren) och även i dag hur "frihetskämpar" i land efter land, startar rörelser, tar makten i landet och försöker skapa ett nytt styrsätt, baserad på bisarra religiösa eller politiska teorier (oftast). Resultatet blir i stället kaos och mörker.

"Frihetskämparnas" teorier håller hela nationer och befolkningsgrupper i järngrepp och använder terror som ett fruktansvärt vapen. De roffar till sig och utarmar resurser, kompetens i länder eller till och med kontinent. Vi har sett två världskrig på grund av smart egoism, vidskepelse, vanstyre och vanmakt. Ledare står maktslösa när charlatanen och hans kumpaner tar över.

"Frihetskämpar" finns även i dag. De önskar att befria ett land eller befolkning från multikultur, mångfald, globala intryck, storföretagens etableringar, samarbete och vänskap över gränserna. "Frihetskämparna" bildar i smyg terrorgrupper och är klara att med våld skapa det kaos som måste till för att pressa sina idéer genom.

En parallell: varje av grundarna av de stora världsreligionerna, bland annat Moses, Jesus, Muhammed, Báb och Bahá'u'lláh blev stämplat som "frihetskämpar", lögnare, bedragare och ännu värre skildringar. Men dessa Manifestationer av Guds ljus, hade alla ett större budskap: budskapet om Gud och hur vi med Guds lagar kan skapa fred och ordning på jorden. Länk

Därför är det viktigt att vi sanningssökare – kan skilja mellan svart och vitt, vi som verkligen vill bidra; samarbetar och med alla goda medel hjälper till och etablerar fred på jorden.

(1) Wikipedia.se

2011-09-13

Terror eller frihet – globala juridiska lösningar önskas

Efter kalla kriget har terrorismen kommit i söklyset. Speciellt på 2000-talet. Bekännare av terror som ett medel för att påverka och ändra världen finns överallt – mitt bland oss. Relativt osynligt arbetar de – helt till det oväntat smäller. Det är terroristernas vapen. Utmaningarna är stora – och i en global värld, där alla är beroende av varandra, måste vi respektera olika meningsyttringar, men vara vaksam för extremism – på alla plan.

Regeringar världen över måste förenas och ett globalt styre är det som ska till före att motarbeta terrorismen – antingen den är inhemsk eller kommer från utlandet.

Dr. Wendi Momen, doktor inom internationella relationer från London School of Economics, sade på Europeiska bahá'í-konferensen om juridik 2005 att nya svar behövs på det internationella planet som gör det möjligt, och till och med kräver, att regeringar arbetar tillsammans, stärkandet av internationella band, och steg mot en internationell federal regering.

Det gäller att balansera säkerhet med mänsklig frihet, men inom skapandet av nya lagar som passar ett nytt system för styrelse som är bättre lämpat för dagens globaliserade värld.

"Medan terrorismens eldar brinner, kämpar stater och regeringar i hela världen med juridiska ramar och föreställningar om statssuveränitet från 1800-talet som hindrar dem från att göra något – detta måste ändras, och fort," sa Dr. Momen.

Jag håller med – det krävs omfattande ändringar på det juridiska planet. Varför hålla fast i gamla tankemönster och termer – när världen har ändrat sig så mycket?

Utbildningen jag fick på högskolan för 20 år sedan gäller inte nu när nya metoder, arbetssätt, online samarbetsverktyg och utmaningar som inte gick att föreställa sig är vardagen.

Sedan världen ändrar sig – så måste vi hitta nya lösningar...

2011-09-12

Föreläsning om diskriminering av kvinnor i Uppsala 20 september


Varje år hålls konferenser i New York för att följa upp regeringarnas arbete när det gäller "Advancement of Women".

Bahá'í Office for the Advancement of Women i New York, gör rekommendationer i form av uttalanden som är relaterad till konferensernas teman liksom att främja kvinnors rättigheter inom till exempel samhälle, utbildning, politisk och ekonomiskt.

Konferenserna tar även upp det stora ansvaret som privat- och offentlig sektor har när det gäller att bevaka könsroller, styrkerelationer, stereotyper och socialisering, sjukvård inom HIV/AIDS etc.

Läs mera på www.un.org/womenwatch, UN Women Sverige och Bahá'í International Community.

I Sverige bjuder UN Women Uppsala till föreläsning och diskussion kring FN:s kvinno-konvention CEDWA - Convention on Elimination of All Discrimination of Women.

Datum: Tisdag den 20 september 2011
Tid:
kl. 18.30-20.00

Plats: Sensus studieförbund, Västra Ågatan16, Uppsala

Ingen
föranmälan krävs. Seminariet är kostnadsfritt.

Ur innehållet:

FN:s Kvinnokonvention från 1979 grundas principen om jämställdhet och trädde ikraft i Sverige 1981. Idag har 186 länder åtagit sig att följa konventionen. Men hur ser det ut i världen? Hur ser det ut i Sverige? Varför behövs kvinnokonventionen? En ny bestämmelse har ytterligare stärkt kraven regeringarnas ansvar.

Gunvor Ngarambe, sammankallande CEDAW Nätverket, berättar om kvinnokonventionen och om hur CEDAW Nätverket i Sverige arbetar för att utbilda och informera om kvinnokonventionen.

Arrangör: UN Women Uppsala i samarbete med Sensus studieförbund, CEDAW Nätverket, Baháísamfundet och Uppsala FN-distrikt.

2011-09-10

Skördetid


Nu är tiden inne att skörda vad som blivit sått i våras. Vissa grönsaker har vuxit bra och andra mindre bra. Olika för vart år vad som lyckas och vad som inte blir bra. Så många faktorer: jordmån, regn, temperatur, solsken, vindar, insekter…. Mycket kan vi inte påverka, vädret är nyckfullt och utanför vår makt att påverka. Men vi vattnar när det är torrt, försöker skydda för tidig frost, täcker jorden med gräsklipp för att ge mer näring. Med bra skötsel växer grödan bra och ger god skörd.

Hur är det med människorna omkring oss? Vattnar vi dem med uppmuntran och uppskattning? Skyddar vi dem för kylan i samhället? Ger vi dem andlig näring? Vi vet att vi måste äta för att inte svälta ihjäl, men hur är det med själens mat, andlig föda? Får själen näring, uppmuntran, glädje? Få höra vacker musik, läsa upplyftande böcker, andliga skrifter, kunna be till en högre makt? Så att vi och människor omkring oss mår bra, kan växa och utveckla sina inneboende goda egenskaper.

Så ta hand om dig! Omge dig med vackra tankar, snälla ord och gärningar, så kommer både du och människorna omkring dig att må bra!

2011-09-09

Företagshinder - påverkar män mindre än kvinnor

1943_KulaRobbins_USPublicHealth-eat

Det finns massor av företagshinder som minskar mångfald och jämlikhet mellan kvinnor och män. Tänk på detta:

 • 75 % av kvinnliga ledare har en partner hemma som arbetar, men 75 % av manliga ledare har en partner hemma som INTE arbetar.

 • Mellan 60-70 % av kvinnliga chefer har barn

 • 94 % av manliga chefer har en partner hemma som tar största delen av ansvaret för barnen

 • 20 % av kvinnliga ledare har en sådan partner hemma.

Detta visar en undersökning från "Catalyst, Leaders in a global economy – a study of executive women and men".

Adrian Kielhorn, en medlem i EBBF (European Bahá'í- Business Forum) beskriver de barriärer som företagen står framför som följande:

 • Oflexibla arbetstider

 • Deltidsarbetare – inte möjligt att delta i företagens utvecklingsprogram

 • Inga möjligheter "att arbeta från hemmet"

 • Nätverkande efter arbetstid

 • Barnpassning (normal arbetstid och under krissituationer)

 • Barnpassning och hemstädning

 • Möteskultur: möten börjar 09.00 måndag morgon … i Paris

 • Möteskultur: telefonkonferenser startar 20.00 och pågår till 23.00.


Vad kan då företagen göra för att hjälpa kvinnor och män?

Kvinnor:

 • Arbetsgrupper för att främja mångfald

 • Ökande bruk av rådgivare för att hjälpa och påverka kvinnor i deras karriärval

 • Starta informella nätverk för kvinnor

 • Tillrättalägga flexibla arbetstimmar (i vissa fall minska antal timmar) och flexibilitet när jobbet är klart

 • Öka antal kvinnor i företagens ledningsgrupp

Män:

 • Arbetsgrupper för att främja mångfald.

 • ...

Detta är vad lagstiftningen kan göra. Däremot går det inte att tvinga människor att värdera varandra likt.

"Enligt tidsandan måste kvinnorna göra framsteg och fylla sin uppgift på alla livets områden och bli likställda med männen. De måste vara i nivå med männen och åtnjuta samma rättigheter. Detta är min innerliga bön och det är en av Bahá'u'lláhs grundläggande principer." – 'Abdu'l-Bahá i 'Om kvinnan', s. 65.

2011-09-08

Företagens uppoffringar för jämlikhet mellan kvinnor och män

3. Promote Gender Equality and Empower Women
Befrämja jämlikhet på jobbet - flickr.com

Det finns en del typiska karaktärsdrag mellan kvinnor och män. Kvinnor har "egenskaper" som vårdande, tillgiven, beskyddande och samlande, medan män har "egenskaper" som att handla, jaga, vara dominant och göra spännande saker.

Ett företag behöver ett flertal "egenskaper" för att skapa resultat och vara framgångsrikt. Dess ledarskap måste dessutom behärska en kärna av följande beteendekategorier:

 • Stödjande

 • Belönande

 • Nätverkande

 • Delegerande

 • Inspirerande

 • Konsulterande

 • Problemlösande

 • Samarbetande

 • Rådgivande

 • Påverkande uppåt

Hur kan då företagsledarna arbeta med både kvinnliga och manliga stereotyper? Om kvinnor har ledaregenskaper, vart ligger då problemet?

"I förfluten tid har världen styrts med maktmedel och mannen har härskat över kvinnan på grund av sina både till kropp och sinnelag våldsammare och mer aggressiva egenskaper. Men balansen håller redan på att förändras, maktmedel förlorar sitt herravälde och andlig vakenhet, intuition och de andliga egenskaperna kärlek och välvilja, som är kvinnans styrka, vinner inflytande. Därför kommer den nya tidsåldern att bli mindre maskulin och mer genomträngd av feminina ideal, eller, för att uttrycka det tydligare, en tidsålder under vilken civilisationens maskulina och feminina inslag kommer att väga mer jämnt" – 'Abdu'l-Bahá i 'Om kvinnan', s. 27.


2011-09-07

Män och kvinnor – företagandet i större perspektiv

Inom affärslivet är samarbete och partnerskap mellan kvinnor och män en del av en större bild. En bild vi kan kalla mångfalden. Mångfalden skapar och ger rum åt alla, oberoende religion, ålder, geografi, kön, kultur, utbildningsnivå och kultur.

Men mångfalden består även av två delar, en direkt synlig del och en större osynlig del. Som ett isberg – 20 % över vattenytan och 80 % under. Den största delen av isberget är under vatten – och representerar det stora arbete som måste göras innan kvinnor får delta på lik linje med män inom alla aspekt av affärslivet. Isbergfenomenet visar till att många sidor är osynliga och därför svår att mäta.

Det finns ett begrepp vi kan kalla mångfaldsledarskap (Diversity Management). Adrian Kielhorn, en medlem i EBBF (European Bahá'í- Business Forum) beskriver två nyckelbegrepp för företagen:

 • Efterrättelse

  • Juridisk orientering

  • Försäkran om att företagen rättar sig efter gällande lagstiftning

 • Mångfald på arbetsplatsen

  • Hur multikulturella / internationella arbetsgrupper kan arbeta mest möjligt effektivt

Det är fortfarande stora utmaningar framför oss när det gäller att efterleva alla stora ord om jämlikhet, tolerans och mångfald på arbetsplatsen. Det blir ju inte stora mångfalden när kvinnor inte är med på spelplanen.

Mångfald vill inte heller per automatik skapa en direkt högre produktivitet.

  • Det är ett tillstånd, inte en egenskap

  • Det måste accepteras / omfamnas

  • Det behövs direkt styrning (kräver bra ledarskap och hårt arbete)

"Hemligheten" med mångfald är: olika människor bidrar med annorlunda saker.

"Hemligheten" för att mångfald ska fungera: varje bidrag måste värderas likt.

Visionen om en fredligare värld, med ett bättre företagsklimat och ett samhälle som tar tillvaro mångfalden finns, men det behövs flera som engagerar sig...

2011-09-06

Partnerskap - kvinnor och män inom affärslivet, I av III

two little birds

Det behövs ändringar inom företagen och personliga lösningar för att kvinnor och män ska vara jämlika inom affärslivet. Det skriver Adrian Kielhorn, en medlem i EBBF (European Bahá'í Business Forum).

Det bahá'í-citatet från 'Abdu'l-Bahá som jag skrev 5 augusti på nyvision.nu säger att "mänsklighetens värld har två vingar – den ena är kvinnan och den andra manen. Icke förrän båda vingarna har utvecklats like mycket kan fågeln flyga. Om en vinge förblir svag är flygning omöjlig. Icke förrän kvinnans värld blir jämbördig med männens värld i vinnande av dygder och fulländning kan framgång och välstånd uppnås på det sätt det borde".

Det är tre huvudpunkter som Adrian tar upp:

 • Partnerskap mellan kvinnor och män inom affärslivet är (sakta) blivit ett problemområde för företagen

 • Partnerskap är bra för affärerna – men det kräver (personliga) uppoffringar för att få det att fungera

 • Utvecklingen mot ett fullt ut partnerskap vill kräva ett omfattande samarbete mellan kvinnor och män.


Vart är vi i dag?


Kvinnor står för:

 • över 50 % av nyutbildade från universiteten

 • över 60 % av Fil. dr.

 • omkring 20-25 % av de som tar examen inom affärsledarskap


Kvinnor står för:

 • omkring 50 % av de rekryterade (beror på industrisektor)

 • 15 % av ledarskapet med högre befattning

 • mindre än 5 % av styrelseledamöter och chefer (VD, ansvariga chefer etc).


Kvinnor får lägre lön för samma arbete som män.

För att visionen om en bättre och jämlik värld ska bli verklighet måste detta beaktas. Nästa inlägg tar upp flera aspekt av detta viktiga område.

2011-09-05

Socialt företagande – att riva den interna Berlin-mur

Social Business Conference 2010


Socialt företagande är nu ett satsningsområde för flera affärsledare och företagsutvecklare. Men vad är det? Och hur kan företagsledarna möta nya globala utmaningar med internt stöd?

Områden produktion, kundservice, forskning och utveckling, marknadsföring, försäljning, kommunikation, IT, ledarskap och personalavdelningen är vanligtvis integrerande enheter i de största företagen.

Världen ändrar sig snabbt – finanskris, konkurrens om billigaste arbetskraft och råvaror, storstädernas utbredning, kvinnors diskriminering på arbetsmarknaden, social mjukvara som tillåter distansarbete, gränssprängande innovationer, sociala media – och ändrar radikalt hur företagen kan konkurrera, samarbeta och utvecklas lokalt, nationellt, regionalt, och globalt.

Tidigare har företagen utvecklats under tid och idén med produktionsbandet, den industriella revolutionen (typiskt bilindustrin och fabriker) är det ledarna först och främst baserar sitt ledarskap på.

Som ledare bör ni ställa er frågan: Vilken bransch och affärsområdet är vi i?

Områden som kunskap, flexibilitet och innovationer är de vanligaste satsningsområden för affärsutveckling vi tänker på i Västländerna. Men ser vi på världskartan så producerar Kina flera Fil dr. än USA och Indien flera affärsledare än Europa. Växande ekonomier i Asien, Afrika och Latinamerika kommer nu på banan med nya spännande och kreativa företag och företagsledare.

Jag tror Europa och Amerika håller sina ledare som gissel i ett gammalt tänk. Nu kommer en ny generation företagsutvecklare som ohämmat går fram och tar marknadsandelar på helt nya villkor.

Det betyder att för att överleva på den globala scenen måste företagen radikalt ändra sin strategi och kanske bryta ner sin egen Berlin-mur(!). En mur som hindrar företagets utveckling. Muren som står mellan produktion, kundservice, forskning och utveckling, marknadsföring, försäljning, kommunikation, IT, ledarskap och personalavdelningen.

Det är helt klart att företagen måste öppna upp och handla ut i från principen om förtroende och tillit till de egna anställda, kunder och partners.

Bahá'í-trons vision om en framtida världsordning där företag, anställda, kunder och partners tar del av de andliga impulserna vill helt säkert forma och skapa helt nya nätverk, innovationer och lösningar som kan göra världen vacker, fredligare och mer innehållsrik för oss alla.

Se videon om Social Business Innovation på Youtube.

2011-09-02

En vision för fred där kvinnor deltar

Inte mindre än en påtvingad vision för fred och välstånd, och ett förpliktande engagemang till de värden det måste baseras på (mänsklighetens enhet och kvinnors deltagande i världens affärer) vill ha kraften att motivera en revolutionerande ändring i individuellt beteende, organisationsstrukturer och mellanmänsklig dynamik när det gäller kvinnans framsteg.

Principen om mänsklighetens enhet ligger i hjärtat av förmaningen att vi ska bemöta andra som vi själva önskar bli bemött. För att etablera rättvisa, fred och ordning i en värld beroende av varandra, måste denna princip vara vägvisare för alla växelspel, inkluderat dessa mellan kvinnor och män. Om behandlingen av kvinnor detaljgranskas i ljuset av denna etiska norm kan vi utan tvekan göra framsteg utöver många traditionella, religiösa och kulturella vanor.

Det är helt klar för min del att kvinnor och män måste arbeta sida vid sida, med respekt – för att etablera en fredlig värld och en hållbar utveckling.

Texten över är en översättning av Bahá'í International Community artikel om "Integration gender perspectives into the work of the Human Rights Council", 2007.

Läs artikeln på www.bic.org


2011-09-01

Jämlikhet mellan kvinnor och män – mänsklig rättighet

Justice


Full jämlikhet mellan könen är en av de viktigaste förutsättningar för fred (själv om det är lite erkänd). Jag tror att endast när kvinnor kan delta fullt och likt med mannen i världsaffärer – inträda och delta med självförtroende och med duglighet på arena som internationell rätt och myndighet – då vill krig försvinna.

Bahá'í-samfundet har arbetat genomgående för kvinnors utveckling, både genom att stärka FN:s genus mekanismer och genomförande av program och nationella satsningar via dess organ.

För att en framtida världscivilisation ska utvecklas måste varje människa delta. För att kvinnor ska kunna fullt ut delta i världens affärer måste de få de nödvändiga verktyg, utbildning och möjligheter, som de så ofta berövas. Genom utbildning vill kvinnor ge unika bidrag till skapandet av en ny världsordning – en världsordning som karakteriseras av vigör, samarbete, harmoni och ett nivå av deltagande historien aldrig för har skådat.

Dessutom måste kvinnors och mäns jämlikhet bli förstått som en essentiell del av ett ännu bredare perspektiv: mänsklighetens enhet. Korrekt förstått som en aspekt av begreppet mänsklighetens enhet, måste jämlikhet mellan könen inte endast vara ett rättvisekrav men även en förutsättning för fred och välstånd.

Texten över är en översättning av Bahá'í International Community artikel om "Integration gender perspectives into the work of the Human Rights Council", 2007.

Läs artikeln på www.bic.org